Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

  

Homepage Marc Verhoeven

Sinds 2002  -  Laatst bijgewerkt op 29 mei 2016

  

         
klik hier voor de nieuwste berichten

  

Handelingen 4:10-12 -- De Naam van Jezus Christus ... de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden -- Handelingen 4:10-12

  

Gebruik onderstaande ZOEKFUNCTIE (een zin zet je best tussen aanhalingstekens)

 
WWW www.verhoevenmarc.be

Gebruik ter aanvulling ook de zoekfunctie op users.skynet.be/fa390968/

  

Artikelen in DOC (Word 1997-2003)  &  PDF

 

  Installeer een recente Adobe Reader! (gratis)

Noot 1 : Ik sta en ga niet op Sociale Netwerken, zoals Hyves, Twitter, Facebook, LinkedIn, enz. 1 - 2

Noot 2 : Graag beantwoord ik uw gerichte vragen, maar een emaildebat zal ik niet aangaan.

Rubrieken op deze pagina:   

Zonde en Bekering IsraŽl en Gemeente
De Bijbel is Gods Woord Duivel en Demonen
Sektarisme en Dwalingen Groei en Opbouw
Katholieke Kerk Eschatologie en Profetie

Pinkster-/Charism. beweging Chronologie en Bedelingen
Alternatieve Geneeswijzen Reformatie/Calvinisme
Zekerheid Johan Malan
        

Rubrieken op andere pagina's:   

SCHEPPING VS. EVOLUTIE ()

DRIE GODDELIJKE PERSONEN () Drie-eenheid
LIEGENDE EVOLUTIONAIRE KUNST ()

POLITIEK & SOCIAAL ACTIVISME ()

Het Boek OPENBARING () Voor Kinderen en Jongeren ()
  De OPNAME van de Gemeente () Bijbelquizzen ()
  DE ROOMSE PRONKZUCHT () AFSCHEIDING, AFZONDERING, HEILIGING ()
  DE PAUSEN & DE HEIDENEN () LIJDEN, BEPROEVINGEN, ZIEKTE ()
  DE ROOMSE BEELDENDIENST () EENHEID ()

CARTOONS () JEHOVAH'S GETUIGEN ()
  SCHEMA'S & KAARTEN () Gevaren Gereformeerde Theologie ()
 

ZONDAGSSCHOOL ()

VOOR WIE STIERF CHRISTUS? ()
EVANGELISATIE () JOHN MACARTHUR ()
OORDELEN, TERECHTWIJZEN () Apologetiek ()
LIEFDE () NEW AGE ()
Studie over de HEILIGE GEEST () CORRUPTIES MODERNE BIJBELS ()
CONTEMPLATIEF GEBED en Meditatie () EEUWIGE STRAF & ALVERZOENING ()
STATENVERTALING () NEW/NEO/NIEUW EVANGELICALISME ()
HERZIENE STATENVERTALING () Video's deel 1 ()
BIJBEL studiemateriaal () Video's deel 2 ()
RKK studiemateriaal () Video's deel 3 ()
Bijbelleesrooster () Video's deel 4 ()

Glossarium () Video's IsraŽl, Islam en Armageddon ()
Glossarium Vlaamse woorden () Video's Hekserij, Demonie, Paganisme ()
     
  

Zonde en Bekering:   

EVANGELISATIE ()
APOLOGETIEK (Geloofsverdediging; )
ZONDAGSSCHOOL ()
De Brief aan de ROMEINEN (16 hoofdstukken; )
CARTOONS ()
Video's deel 4 ()
Wat is Zonde? ()
Wat is de zin van het leven? (John Andrew; ; 03' 58")
De ware en levende God (John Andrew; ; 03' 47")
"180" Movie (met NL-ondertiteling; 33' 03")
"Genius" - The Movie" ( 34' 05")
Bestaat er echt een God? (; )

Begin hiermee: Het Evangelie naar Johannes (13-delige reeks; )
Of begin hiermee : Een Persoonlijke Bijbelstudie 
Wat betekent het GERECHTVAARDIGD te worden voor God? ()
REDDING, zoals geleerd in de Bijbel 
Geloof en Bekering (tegen "easy-believism"; )
Vragen over Bekering (tegen "quick prayerism", "zondaarsgebed"; )
Wedergeborenen volharden in het geloof - Easy-Believism "bekeerlingen" niet ()
Is Bekering noodzakelijk voor Redding? En wat is Bekering? ()
Is bekering noodzakelijk? 
Bekering is noodzakelijk! ()
Twee aspecten van Vergiffenis (In handige tabellen; )
Was Christus een Plaatsvervanger voor de zondestraf? ()
Waarom moeten wij geloven? Waarom openbaart God Zich niet rechtstreeks? ()
Bijbelquiz over bijbelse Verlossing
Bekering en "Lordship Salvation" 
Goedkoop Evangelie? ()
Quick Prayerism (; )
De Fundamentele Doctrines van de Bijbel ()
De Fundamentele Doctrines van de Bijbel (vereenvoudigde zondagsschoolversie voor kinderen 9-14 jaar) 
Over de redding van Kinderen - wanneer zijn ze aansprakelijk? 
Kan een jong kind gered worden? & Lordship Salvation en de redding van kinderen ()
Hedendaagse Christenen: onverzettelijk en onbekeerlijk 
Lidmaatschap in een locale kerk van wedergeboren gelovigen ()
Antipsalm 23 
Jezus, meer dan een timmerman ()

De Passie van onze Heer Jezus Christus 
Het leven van Christus ()
De Kruisiging - een medisch perspectief ( 06' 33")
De Berechting van Jezus Christus  (Update)
Christus' Lichamelijke Opstanding ()
Het heerlijke feit van de Opstanding ()
Sterven voor een Leugen?  
Klare taal over de dood  
Christus Veracht 
Zie, de Mens! - Uit het Woord der Waarheid 
Zie, de Mens! - A.C. Gaebelein ()
De Grote Overwinning 
Graag vertel ik mijn verhaal - een Hindoe komt tot Christus 
Waarom? ()
Waarom laat God onschuldige mensen lijden? 
Ziekte (J.C. Ryle)
De Goedheid en Strengheid van God ()
Gedicht voor de christen die lijdt (anoniem; )
Wat heeft God met onze portie lijden te doen? 
Hoe kan een liefhebbende God ...?  
De Haat van God ()
De verschrikkelijke Hel  
De Hel en Gods karakter ()
Is de God van het Oude Testament wreed? ()
De Hemel, onze eeuwige thuis ()
Het boek Job in het licht van het Evangelie 
"God is alwetend - waarom schept Hij dan het kwaad?"  
Hebben Christenen het Gemakkelijk? 
De Weegschaal van God ()
De Weegschaal van God (
Gewogen ... en te licht bevonden? De Goed-O-Meter ( 02' 56")
De relatie tussen Goede werken en Redding 
De Film van uw Leven 
Wanneer is het Feest Voorbij?  
Wat als de Kosmos alles is wat er is? 
Bestaat God werkelijk? 
Hoe weten we dat er een God is? ()
Ik zie God niet - dus Hij bestaat niet? 
Bewijs voor de Schepper is onweerlegbaar ()
Aanbevolen dubbele video : Waar komt God vandaan? (; 50')
Het Bestaan van God 
Gods bestaan bewijzen - Zou u geloven als Hij voor uw deur zou staan? ()

Wie schiep God? Een onlogische vraag 
Als God het universum schiep, wie schiep dan God? 
De 'verstandige' Ezel 
44 Vragen voor Sceptici 
De Sceptici antwoorden ()

Problemen voor AtheÔsten en Evolutionisten - Deel 1 ()

Problemen voor AtheÔsten en Evolutionisten - Deel 2 ()
Wat is het beste argument voor het bestaan van God? ()

Vijf AtheÔstische mirakels (zij geloven in magie) ()
AtheÔstische argumenten beantwoord 
AtheÔsme : een irrationele wereldbeschouwing 
AtheÔsme is moreel opium (RD;
Arme tijdelijke AtheÔsten 
AtheÔsme, evolutionisme en families ()
Waarom kan het AtheÔsten wat schelen? ()
Wat is uw Standaard van Moraliteit? 
Is Richard Dawkins wel echt een AtheÔst? 
De Twijfels van Richard Dawkins ()
Hoe God zonde vergeeft, of : Dawkins' dilemma ()
Kunnen wij Goed zijn zonder God? Wat is de connectie tussen geloof in God en Moraliteit? 
Een van Engelands beroemdste journalisten en uitgesproken atheÔsten Peter Hitchens is nu christen ( 6' 58")
Met de dood voor ogen blijft Christopher Hitchens militant AtheÔst 
Pas op voor Science Fiction ()
Als het nu eens wťl waar is? 
Levensbelangrijke vragen 
40 Bezwaren tegen het Christelijk Geloof 

De Nieuwe Geboorte (wedergeboorte) Uitgelegd (M.J. Stanford)   
Bent u Wedergeboren? (J.C. Ryle) 
Het beschaafde Varken ()
Zonde (J.C. Ryle) 
Bestaat de Erfzonde? (Naar aanleiding van wat sommige sekten leren) 
Over vergiffenis schenken    vergeven
Vergeven zonder belijdenis? ()
Het zondeprobleem 
"Zonde" en "Zonden" ()
Wat is de "onvergeeflijke zonde"? Hoe wordt zonde "onvergeeflijk"?    (Zonde tegen de Heilige Geest)
Twee artikelen over "Lastering van de Heilige Geest" :  Kort artikel - Lang artikel  () (Zonde tegen de Heilige Geest)
De onvergeeflijke zonde : "Lastering van de Heilige Geest" 
De Weg naar de Redding - Evangelietraktaat 
Gods Reddingsplan 
Bijbel en Zonde 
Eerlijke zondaars en Onechte christenen 
Dopen ... Waarom eigenlijk? 
De 7 Dopen in de Bijbel 
De doop afgeschaft?! (Update) 
Is de doop noodzakelijk voor redding? (Update) 
Doop van baby's ()
17 Manieren om NIET in de Hemel te komen ()
Het is niet de schuld van God! ()
Wat is het lot van mensen die niet bereikt werden met het Evangelie? (MV; )
  Wat met hen die niet gehoord hebben? (WOL; )
Gods gerechtigheid en "Zijn werken" (Romeinen 1:18-20; )
Strijdt om in te gaan door de Nauwe Poort! 
Religie of Christus? (M.R. De Haan) 
Geen Religie maar Christus 
  Geen religie maar Christus! ()
  Doen of Gedaan? (C.H. Mackintosh; )

 Vrede voor de angstigen, of : de Koperen Slang ()
  De vrede MET God en de vrede VAN God ()
Religie : Satans grootste bedrog ()
Leiden niet alle religies naar God? ()
Hindoeisme en andere grote religies: verschillen die echt van het Christendom? ()
"Just stop and think" - een IraniŽr wijst religie af en neemt de Heer Jezus aan ( 17' 32")  of op Vimeo
Over de Algenoegzaamheid van Christus 
Vergelijkingstabel : Religie - Christendom 
Vergelijkingstabel : Bijbels versus Cultureel Christendom 
Zoals men Hem (meestal) niet wil kennen (Update) 
Als in de dagen van Noach 
Een herhaling van de dagen van Noach en van Lot  ()
Uw eigen Christendom ontwerpen 
Ben ik een Echte Gelovige? 
Is het mogelijk te geloven in Jezus ... en NIET GERED te zijn?  
Een persoon kan erg christelijk lijken, maar toch niet gered zijn 
Wat is Geloof?  
Wat is echt GELOOF tot eeuwig leven? ()
Wat is een Christen?  
Gods Woord volgen betekent vervolgd te worden 
Ongeloof en een Hard Hart 
Hoe is uw Hart? Het hart van de zaak is de zaak van het hart! 
Zijn er echt "homoseksuele christenen"? ()
  Homoseksualiteit en het Bestuur van Terreur ()
De zonde van homoseksuele praktijk (en hoe dit overwonnen kan worden) 
  "Zoals SODOM maken zij hun zonden openlijk bekend" - Jesaja 3:9 ()
  Homoseksualiteit - wat leert de Bijbel? ()
  Gods standaard voor huwelijk en seksualiteit ()
Homoseksuelen en de doodstraf in Leviticus 20:13 ()
Homoseksualiteit 
Homoseksualiteit ()
Hedendaagse Christelijke Muziek en Homoseksualiteit ()
12 Ontstellende feiten over AIDS in de Verenigde Staten 
Relativisme 
Moreel Relativisme ( ondertiteld) : 1 - 2 - 3 - 4
De Professor 
Een theologische Test 
De Verworpenen 
Leven na de Dood? ()
De Twee Wegen en de Twee Bestemmingen ()
Het voortdurende Trilemma van de mens ()
Allerkleinste kinderhandje - Dit moet je echt eens bekijken!      Thema: Abortus
SamuŽl : Leven op 21 weken is ťcht leven! ()  Thema: Abortus
Abortus is Moord 
Over Abortus ()
Over Euthanasie ()
De Meest Complexe Structuur in het Universum 
"Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft" ( 3' 09")
Was Jezus gehuwd? (Naar aanleiding van een fragment uit de 4de eeuw; )
Feedback : "Jezus heeft niet bestaan" (vervolg op "Was Jezus gehuwd?"; )
Het opzettelijke Scepticisme in de laatste dagen ()
De Superster - stripverhaal ()
 

De Bijbel is Gods Woord:   

STATENVERTALING ()
  HERZIENE STATENVERTALING ()
DE BIJBEL IN MP3 (; beluisteren en downloaden)

CORRUPTIES MODERNE BIJBELS ()
  Het schrijfmes van Jojakim (over het ware Nieuwe Testament - derde herziene druk; )
DE 4 EVANGELIňN CHRONOLOGISCH Download  ( 1997-2003 ZIP. op aanvraag)
De EvangeliŽn in Chronologisch Overzicht (overzichtelijk schema) 
4 EvangeliŽn: 4 verschillende gezichtspunten ()
"The 1880s Oxford Sunday School Teachers Edition Bible" (KJV), met veel referenties - gratis download (; )
Easton's Bible Dictionary - download duurt even (; ; )
De Bijbel als geheel - lessen over de samenstelling van de Bijbel ()
Wat de Bijbel bevat ( 02' 04")
Het bewijs van de Bijbel ()
  Kunnen wij bewijzen dat de Bijbel waar is? Het ultieme bewijs ()
  Moderne spotters bewijzen dat de Bijbel waar is ()
Heilige boeken? Welk boek zal u vertrouwen? ()
Al de Schrift is door God ingegeven en Waar 
"Er staat Geschreven" 
De aanslag op de Bijbel bewijst zijn goddelijke inspiratie 
Wat met tegenstrijdigheden in de Bijbel? ()
Is de Bijbel de enige Autoriteit voor geloof en praktijk? (D. Cloud) 
De Schrift eist een strikt Bijbelse positie - Psalm 119:128 
Biblicisme en de Bijbel 
De Bijbel en 'Bibliolatrie' ()
  De Bijbel verafgoden? ()
Sprekende slangen en ezels, en geloven in de Bijbel ()
"God in een doos" of God zoals Hij zich heeft geopenbaard? 
De basis van uw geloofssysteem 
De Bijbel volgens Hollywood (over bijbelse films; )
Bijbels geloof versus Dwaas geloof ()
De Bijbel onze Maatstaf (Update) 

Inspiratie en het gezag van de Bijbel 
Wat is inspiratie? 
De Bijbel een "Papieren Paus"? 
Bijbelkritiek (destructief criticisme)  
De bijbelcritici waren fout! ()
  De bijbelcritici waren fout! - uitgebreid ()
  De Volkstelling van Quirinius ()
Godloochenaars beginnen agressieve strijd tegen geloof (RD)  
RŤma (of Rhema) versus Logos 
"REMA SCRIPTURA" - een neologisme voor neo-evangelicals () rhema
"Het geschreven Woord niet vergoddelijken" 
  Zeven absoluut essentiŽle doctrines van het Christendom ()
De Waarheid opdelen in EssentiŽle en Niet-EssentiŽle doctrines? (hoofdzaken/bijzaken) 

In EssentiŽle zaken Eenheid? ()
  Het fundament van Bijbelse Gemeenschap ()
Een beperkte boodschap of een beperkte gemeenschap ()
De Bijbel onder de Aanval 
"Ga niet boven hetgeen geschreven staat" 
Is Gods Genade groter dan Zijn Woord? ()
Over zogenaamde Verborgen Codes in de Bijbel 
Chicago Verklaring over Bijbelse Inerrantie 
De Messiaanse Psalmen 
Messiaanse ProfetieŽn 
De meer dan 300 ProfetieŽn uit de Hebreeuws Geschriften die de Messias onthullen (; )
Christus Veracht 
Van Golgotha tot Megiddo - Psalm 69 ()
Waarom ik een Fundamentalist ben (FEA) 
Waarom ik een "Militante" Bijbelse Fundamentalist ben ()
Het Comma Johanneum (1 Joh 5:7-8) 
Erasmus en het Comma Johanneum - de mythe ontkracht (; )
Een verdediging van het Comma Johanneum (; )
De laatste 12 verzen van Markus (Mk 16:9-20) (Update) 
Markus 16:9-20 : een Casestudy van de Westcott-Hort dwaasheid (; )
Een onderzoek van Romeinen 9:5 ()
Een blinde genezen te BethsaÔda (Mk 8:22-26) 

De Aanslag op 1 TimotheŁs 3:16 
Wijsheid uit Prediker misbruikt 
De Overspelige Vrouw (Perikoop De Adultera) 
De Tien plagen van Egypte - Wonderen  of  "Moeder Natuur"? 
Eugene Peterson en THE MESSAGE 
De Nieuwe Emergente "Bijbelvertaling", genaamd "The Voice", is Uiterst Rampzalig! (+ en download)
Het Evangelie van Judas: Afval uit Egypte 
Aanval op de King James Bijbel 
Wat te denken van Peter Ruckman? 
Peter Ruckman, UFO's en Donald Duck 
Een waarschuwing tegen Peter Ruckman 
  Wat te zeggen over Gail Riplinger? ()
De Eenhoorn in de Bijbel (Update) 
De Betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament (F.F. Bruce) 
De Tekstbronnen van het Nieuwe Testament 
  De Dode Zee Rollen ()
De Nieuwtestamentische Canon tijdens de eerste vier eeuwen 
Canonieke en Apocriefe boeken 
Nieuwtestamentische figuren vermeld door niet-christelijke schrijvers en/of bevestigd door archeologie 
Wat gebeurde er toch met de Bijbel? 
De Grote Evangelische Ramp (F.A. Schaeffer) 
De Evangelische Subcultuur 
Bijbelse gebieden - Huidige benamingen   ()
 

Sektarisme en Dwalingen:   

"Master List" van Niet aanbevolen auteurs en boeken (door CRS & Lighthouse Trails)  
Drie NIET aanbevolen lijsten van auteurs ()
  Top 100 van proponenten Contemplatief Gebed waar evangelische christenen zich vandaag naar richten ()
  Top 50 "christelijke" niet aanbevolen contemplatieve boeken & Top 25 "bruggenbouwers" naar deze ()
NEW AGE ()
JEHOVAH'S GETUIGEN ()
DRIE-EENHEID ()
CONTEMPLATIEF GEBED en MEDITATIE ()
  Christelijke EENHEID ()
CARTOONS ()
  Mormoonse Kerk : Er is geen God! (5-6-2015) : National Report
Miljoenen mensen kunnen toch niet allemaal fout zijn? ()
Valse en onbetrouwbare sites onderscheiden en mijden - Een eerste hulpmiddel ()
Auteurs van boeken uitgegeven bij Het Zoeklicht - Je kan beter op de hoogte zijn! (Update; )
  De radicale breuk van de Evangelische Hogeschool met het verleden ()
  Van de Duisternis ... naar het Licht ()
Schriftplaatsen over valse predikers 
Vragenlijst over Misbruik in uw kerk of beweging : om specifieke gebieden van misbruik te helpen identificeren ()
Zijn Quakers Christenen? (naar aanleiding van een preek door Dick Baarsen) ()
Evangelische Ongelovigen 
Wat is er aan de hand?  ()
Alle mensen zijn kinderen van God? ()
Kunnen wij de Gezonde Leer wel kennen? 
Ik wil het niet horen (BDM)
Waarom zo Negatief zijn? 
"Positief Christendom"  ()
Het beoefenen van Onderscheiding is een Bevel 
Het verlaten van Bijbels Onderscheidingsvermogen (tag: discernment; )
Waar gaat Bijbels Onderscheiden precies over? (tag: discernment; )
"Eet de vis, laat de graten liggen" 
"Voor allen ben ik alles geworden" (1 KorinthiŽrs 9) 
  "Voor allen ben ik alles geworden" - Moderne evangelisatietechnieken in het licht van 1 KorinthiŽrs 9 ()
De Geest versus de Letter (2 KorinthiŽrs 3:6) 
De Waarschuwing! ()
Naamchristenen? Is die term bijbels? 
De niet-aanstootgevende kerk 
De raad van GamaliŽl : een schild voor wolven, misleiders en zwendelaars 
Een greep uit de hedendaagse Wolven in Schapenvacht. Iemand uw favoriet? ()
Hoe kan dit Bedrog zijn ??? Deel 1/2 
Hoe kan dit Bedrog zijn ??? Deel 2/2 
Vier manieren waarop christenen bedrogen worden (Update) 
Het ontmaskeren van dwaling : is dat zinvol? 
De Eenheid van de Afvalligen 
De grote rivier van Afvalligheid ()
Melbourne 3 - 9 december 2009 : Een hedendaagse 'Toren van Babel' 
Christianity Today's goedkope uitval naar bijbelse waarschuwingsbedieningen 
Hebt u de Waarheid lief, of haat u ze? 
Waarheid of Relativisme ()
Waarheidsliefde - een antwoord 
Wat is Waarheid? ()
Wat met de Liefde?  
Liefde zonder Leer - Eenheid zonder Waarheid  
De Waarheid spreken in Liefde ()
Het belang van Doctrine en het ware bijbelse concept van Liefde (Update) 
Waar gaat het eigenlijk om in het Christendom? (over liefde; )
Het belang van bijbelse doctrine 
Doctrine of Dwaling ()
Leven en Leer 
Wee hen! 
Citaten over Eenheid 
Leert Johannes 17 oecumenische eenheid? ()
  Eenheid : Jezus' gebed in Johannes 17d ()
Ware christelijke Eenheid (versus Oecumene) 
Oecumenische beweging, een dwaalleer ()
Corry Nicolay en haar oecumenische dwaalleer ()
Het Leger des Heils : Psychoketterij & Oecumenisme verovert het Leger ()
WELKE Jezus liefhebben? 
De zachtere, gentilere Christus 
Jezus wordt stoer ()
De "Jezus" waarvan de wereld houdt - naar aanleiding van "The Shack" - "De Uitnodiging" (Update) 
Auteur van The Shack / De Uitnodiging : "De God van het Evangelisch Christendom is een Monster" 
De Heer Jezus liefhebben BETEKENT Zijn Woord liefhebben 
Moet ik blijven Zwijgen? 
Wanneer Tolerantie Zonde is 
De parodie van Tolerantie 
Die Fundamentalistische FarizeeŽn! (Update) 
De Ketterij van Afscheiding? 
De Kenmerken van een Sekte - Update 
Alberto Stegeman infiltreert in de sekte "Miracle of Love" (; + 09' 33")
Wanneer begon het compromis bij Billy Graham? ()
Billy Graham versus Paulus 
Billy Graham ontkent dat Jezus Christus de Enige Weg is tot de Vader - Joh. 14:6 (; 2' 41")
Franklin Graham : dienaar van Christus of priester van Bašl? (; )
Franklin Graham's Oecumenisme 
Joni Eareckson Tada - een nuchter rapport 
Rapport Tim Keller 
Tim Keller, leidt de kerk naar contemplativiteit 
Tim Keller verzot op katholieke auteurs en praktijken ()
Pas op voor W.J. Ouweneel! ()
  Pas op voor H.P. Medema ()
Ouweneel flirt met de Hoer van Openbaring 17 
Willem J. Ouweneel dwaalleraar? ()
In de ban van de Madonna - n.a.v. "De Vrouwe van de Camino" van W.J. Ouweneel ()
"De schepping van God", volgens Willem Ouweneel - een recensie  ()
Pas op voor de Koreaanse sekte van Paul C. Jong: The New Life Mission 
Pas op voor conspiracist Robin de Ruiter en zijn "Dertien satanische bloedlijnen" ()
Pas op voor de Kerk van God/Gemeente van God (Armstrongisme; update) 
Pas op voor Ronald Weinland!  
Pas op voor "God's Kingdom Ministries" en Stephen E. Jones 
Pas goed op voor Tim LaHaye! 
Pas op voor valse profeet en oecumenist Jack Van Impe (; ). Links: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Pas op voor Jack Hyles! (; ). Links: 1 - 2 - 3
Een waarschuwing voor het immens populaire "The Harbinger" (De Voorbode). Links: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  +  9 ()
Hal Lindsey - Algemene leringen/activiteiten 
Zac Poonen verkondigt de dwaalleer van Opname NA de Verdrukking! (Post-Trib) ( 11' 34")
Zac Poonen : analyse van zijn geloofsverklaring 
Charles Finney's ketterse leringen 
Pas op voor Tony Campolo! Links : 1 , 2 , 3 , 4
  Tony Campolo (Emerging Church) nu voor "volle acceptatie" van homoseksualiteit in de kerk : Christian News & LHT
Bijzondere Waarschuwing : Pas op voor de Oneness Blessing of Eenheidszegening 
Pas op: Jos Douma propageert contemplatief gebed! ()
Wat te denken van Ab Klein Haneveld? ("holle aarde" theorie, enz. )
Pas op voor Brian McLaren (Update) 
Brian McLaren: Twaalfstappengroepen kunnen ons bijbelse denken helpen deprogrammeren 
Brian McLaren zingt over de "Onbekende God" - Wil iemand hem een Bijbel sturen? (; )
Brian McLaren, Steve Chalke, Alan Jones spreken de Verzoening tegen 
Brian McLaren (Emerging Church) ontkent de historiciteit van het Genesisverslag over de zondeval van de mens ()

De Emerging Church "op een missie van God"  
Emerging Church proponenten wijzen de God van hun grootvaders af ()
Reeks cartoons over Valse Leraars van de Emerging Church & New Age
Wijd is de poort : het opkomende (emerging) nieuwe Christendom ( 10' 19")
Zij zeggen : God zou Zijn Zoon nooit een gewelddadige dood insturen (Emerging Church; )
  Diareeks over de Emerging/Emergent Church ()
Christelijke drumcirkels ()
"Jezus" optrommelen ()
Frank Viola en de "Organic Church" (of Simple Church - WOL) (; )
De Organische Kerk (BDM) (; )
Pas op voor Eckhart Tolle's New Age demonie! Hier de delen 2, 3 en 4
Is Eckhart Tolle een Christen? 
Christian Science (Christenwetenschap) : Christelijk of Sekte? ()
Pas op voor David Jeremiah (; ; BDM & LTH) :  Link 1  -  Link 2  -  Link 3  -  Link 4  -  Link 5
Pas op voor Erwin McManus en zijn Mosaic Church (; ) :  Link 1  -  Link 2  -  Link 3  -  Link 4
Pas op voor Latter-Rain dwaalprediker Francis Frangipane : Links 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  ()
Pas op voor John Crowder : Link 1 - Link 2 - Link 3 - Link 4
  Bijbelgetoetste kritiek op John Crowder ()
  Bijbelgerichte kritiek op Te Last Reformation van Torben Sondergaard ()
Pas op voor Youth With A Mission (YWAM) - Jeugd met een missie 
Youth With A Mission (YWAM) : bouwen aan de Ene Wereldkerk ()
De Eengemaakte Wereldkerk blijft vorm aannemen ()
  Rick Warren beschrijft de Eengemaakte Wereldkerk ()
  Paus Franciscus en Rick Warren ()

Campus Crusade for Christ - Crusade voor Wie? (Iedereen moet dit lezen!) 
Onbijbelse voorstellingen van het Evangelie (tags : Vier geestelijke wetten, Campus Crusade for Christ) 
"De vier geestelijke wetten" versus Paulus' Evangelie ()
Youth for Christ : Parakerk-oecumenisme ()
Enkele Bijbelse bezwaren tegen "IkzoekGod.nl" ()
Pas op voor de geest van de Promise Keepers in de zgn. Mannendagen ()
Pas op voor de "Gemeente van Christus" (tag: Max Lucado) 
Charles Stanley : Algemene leringen en activiteiten (nu vertaald; )
Charles Stanley's In Touch magazine ()
Nogmaals Charles Stanley's In Touch magazine ()
Pas op voor de Sekte van William Irvine (of de 2 x 2's) 
Pas op voor de unitarische, hel-ontkennende sekte van de Christadelphians (NL: Broeders in Christus) 
Pas op voor Ken Blanchard 
Over Ken Blanchard : Geelhoed, LTR1, LTR2, LTR3, LTR4, LTR5, LTR6, LUR, WOL, Slice
Pas op voor Creflo Dollar$$$ () : Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4
Creflo Dollar ontkent de Godheid van Christus  ( 01' 18") verwijderd! - andere link
Zijn christenen aan God gelijk? (Over Creflo Dollar en Kenneth Copeland) 
Over schandvlek Kenneth Copeland : 1, en Link 1, Link 2, Link 3, Link 4
Bijbelgetoetste kritiek op Kenneth Copeland ()
Zeven bezwaren tegen de Kerk van de Nazarener 
Bedenkingen bij Kent Hovind 
Hallo Dalai (over de grote invloed van de Dalai Lama) 
Laat u niet in met complotkraaiers, fantasten en sensationalisten! (Update) 
Profetische speculatie ()
Enkele feiten over FACEBOOK!    ()
De gevaren van Social Networking (Hyves, Facebook, Twitter, LinkedIn ...) 
8 Kenmerken van Georganiseerde Ketterij 
Wat is Ketterij? 

Welke houding aannemen tegenover ongeregelden en dwaalpredikers 
  Het verheerlijken van twijfel ()
Het Ketterse Evangelie 
De Ketterij van de Kolossenzen - Deel 1/2 : Kolossenzen 2 - de natuur van filosofie (de gevaarlijke stoicheia) 
De Ketterij van de Kolossenzen - Deel 2/2 : hoe Kolossenzen waarschuwt tegen geestelijke oorlogvoering 
Filosofische zienswijzen van de mens ()
Waarom ik een Fundamentalist ben (FEA) 
Bittere vijanden van Bijbelse Fundamentalisme ()
De moeilijke taak van het Bijbels Fundamentalisme ()
Misleiding in de Kerk - stapvoetse arseenvergiftiging 
  Een gevaarlijke mengeling ()
"Let erop dat niemand u misleidt!" 
Wolven in Schaapskleren (J. Grobler) 
Misleidingen 
Ziende Blind 

Geestelijk Blind 
Niemand is zo blind als degene die niet wil zien  ()
Waarom snappen zij het niet? 
Misleid - de Leugen gelovend 
Leven in een tijd van leugens 
Toenemende Dwalingen door Grote Leiders 
De verwerping van christelijke leerstellingen 
De Wachttorenslavernij ()
Eeuwige Straf in de Hel? ()
  Het begrijpen van eeuwig oordeel ()
De Hel en Gods karakter ()
Wat leert de Schrift over de Eeuwige Verdoemenis? ()
De verschrikkelijke Hel  
Zullen alle mensen uiteindelijk gered worden? (Alverzoening) 
Vijftien strijdvragen van Alverzoeners beantwoord ()
Unitarisch Universalisme - christelijk of sekte? (loochenaars Drie-eenheid + alverzoeners) 
Universalisme en het woord "eeuwig" (de hel zou niet eeuwig zijn) 
Evangelicals promoten Universalisme ()
Pas op voor het Sabellianisme! (Ook in Nederland! Update) 
Dopen in Jezus' Naam? (Sabellianistische of Oneness-doop. Update) 
Legalisme (Wetticisme) : Wat het is & Wat het niet is 
U bent een Legalist! 
DE WET (Update) 
De Wet van de Tien Geboden geldt toch ook nu nog? ()
Wat is de Levensregel van de gelovige? 
De Sabbat houden? 
  Wat zegt de Bijbel over de Sabbat? ()
Ketterijen van het Zevendedags Adventisme (D. Cloud) 
Zevendedags Adventisme - Christelijk of Sekte? (Update) 
LEFT BEHIND I & II - De Films 
Volgens de schandelijke nieuwe "Noah" film was Noach een goddeloos man ( + 16' 30")
  Yoga : Lichaamsoefeningen of Religie - is het van belang? ()
Is Yoga gevaarlijk? ()
Yoga - Relaxatie of Occult? (BDM) 
Een voormalige New Ager spreekt over "Christelijke Yoga" 
Vragen voor hen die Yoga willen overwegen ( 4' 25")
Zoektocht door de wereld van het Paranormale ()
Sarah Young's "Jesus Calling", NL: "Dicht bij Jezus" doorgelicht ()
"Jesus Calling", NL: "Dicht bij Jezus", door Sarah Young - Pas op voor buitenbijbelse communicaties! ()
  Wijziging in Jesus Calling/Dicht bij Jezus : Oplapwerk voor een valse Christus! ()
  Pastor blind m.b.t. kritiek op Sarah Young's "Jesus Calling"/"Dicht bij Jezus" ()
  "Geef het op en weet dat U God bent"? Is dat werkelijk wat de Schrift zegt? ()
Monisme en PantheÔstisch monisme 
Tegenstrijdige concepten van God - Wat is correct? (tags: pantheÔsme, polytheÔsme; )
Kan men een Heidens ritueel Christianiseren? 
De nuchtere christen in een geestelijk dronken tijd (tags: new age, meditatie, nuchterheid van geest) 
"Servant Leadership" / "Dienend Leiderschap" ... Een Christelijk idee? ... Niet precies! 
De New Age Beweging uitgelegd 
LHT-Traktaat : New Age, Meditatie en het Hogere Zelf begrijpen ()
  LHT-Traktaat : God is niet IN iedereen en alles ()
Pierre Teilhard de Chardin : Contemplativiteit, New Age en Evolutie ()
  Exodus : Gods & Kings - De interspirituele Mozes en new age jihadist - recensie van de film ()
Over Henri Nouwen : http://www.toetsalles.nl/bio.nouwen.htm ()
Imitatio Christi : is Thomas a Kempis een Mysticus? ()
Ignatius van Loyola - contemplatieve mysticus en stichter JezuÔeten ()
Contemplatieve of Mystieke Spiritualiteit versus Bijbels Christendom ()
Waar Contemplatief Gebed naartoe leidt : Interspiritualiteit! ()
  De ontoereikendheid van ervaringen ()
Zeven Leringen van de New Age beweging 
New Age: een oude Leugen (CPTI) 
Een "Verlicht" Ras? (tags: New Age; Hitler; AriŽrs. )
Verzen voor New Agers 
Steve Jobs: de New Age Technotovenaar    +  logo Apple ()
De Advent van de "Oude Wijsheid" 
"De Aanwezigheid Praktiseren" in gemeenschap van Demonen? 
De New-Age beweging 
Bent u een New Ager? Een enquÍte 
10 Schriftuurlijke redenen om niet verwikkeld te zijn in het "brede weg christendom" 
Kinderen en New-Age : My Little Pony, Kabouters, Regenboogsymboliek, enz. ()
De Verenigde Naties is een broeinest van Antichristelijk, New-Age Mysticisme (;
Ahmadinejad bidt voor de komst van de Twaalfde Imam 
Honderden miljoenen moslims verwachten de Imam Mahdi ()
  De Islamitische Mahdi ()
Maitreya de Verrader 
Maitreya staat nu op? 
Visualisatie: New Age bedrog  
Finale voorbereidingen om de New Age Christus te ontvangen 
  De gevaren van de Kosmische Christus - Recensie van The Coming of the Cosmic Christ van Matthew Fox ()
  Christus in "De Bijbel" van Roma Downey en Mark Burnett ()
  Neale Donald Walsch en Gesprekken met God ()
  Oprah Winfrey's New Age "Christendom" - Neale Donald Walsch, "God" en Hitler ()
Bijbels Christendom - Het grootste Obstakel voor de New Age 
Een Cursus in Wonderen - Recensie van A Course in Miracles 

"Oprah & Friends" brengt Cursus over de New Age Christus 
Oprah Winfrey : de New Age Hogepriesteres 
Oprah Winfrey's Spiritualiteit 
REŌNCARNATIE en Christendom (Update) 
KARMA: de theologie van de slang ()
De MOZES CODE - De nieuwe stap naar wereldwijde bewustwording 
Laat u niet in met Spirituele Informatie 
Luciferianisme: religie van vergoddelijking 
"Een Goddelijke Openbaring van de Hel" van Mary Kathryn Baxter (Update) 

Een tijd van heengaan - over universele spiritualiteit en Christendom (
Contemplatief gebed en de Evangelische Kerk (Ray Yungen) 
Wie zijn de "Woestijnvaders"? ()
Zwijg voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde (contemplatief gebed en Habakuk 2) 
Moeten we wachten in Stilte? (contemplatief gebed en Psalm 62) 
Stilte versus "De Stilte" ()
  Richard Foster's Contemplatief Gebed of Contemplatieve Terreur? ()
Paul Washer ook de afvallige toer op (predikt de stilte; citeert "brother Lawrence") (; + 1:19:49; of YouTube)
De contemplatieve beweging in het licht van de Bijbel ()
Zal de "Nieuwe Wetenschap" bewijzen dat God "in" alle dingen is? (Kwantum) 
Een nieuw tijdperk van Kwantumgekte : IdeeŽn die meer stoelen op oosterse religie dan op wetenschap  
Een Multiversum? ()
Leonard Sweet en zijn "Nieuw Licht" leiders (Kwantum) 
Leonard Sweet : Meester in Dubbelzinnigheid 
Waar ligt de Oorsprong van Contemplatief/Centrerend Gebed? - Het Bewijs 
Jan Minderhoud & Contemplatief Gebed 
Bijbelgetoetste kritiek op Beth Moore ()
Beth Moore op de contemplatieve toer (Be Still DVD) 
Beth Moore bouwt aan de ťťn-wereld-kerk (+
Kundalini-energie (slangenkracht) hetzelfde als Contemplatief Gebed 
"Christelijk" Mysticisme en Occultisme? ()
Het Disney Evangelie ()
Keating, kundalini en contemplatief gebed  
Lakeland: Heilige Geest of Kundalini-Slang? 
Amerika's 50 Invloedrijkste Kerken: Velen Pro-Contemplatief/Emergent 
U.S. News & World Report : Verschuiving naar Contemplatieve Spiritualiteit 
Kaarsen bij de aanbidding? 
Vlaggen en dansen in onze samenkomsten? Over het fenomeen "worship flags" & "worship dance"  
Larry Crabb - Algemene leringen en praktijken ()
Samenvattende kritiek op het counselingmodel van Larry Crabb (Schema; )
Larry Crabb en Contemplatief Gebed (Update) 
Het Evangelie van Larry Crabb (; ; )

Oosterse Meditatie sluipt de Kerk binnen! 
Komt meditatie in de Bijbel voor? ()
Messiaanse Verwachtingen in de Oosterse religies 
Wat is Meditatie? 
GOD ERVAREN 
Henry Blackaby : "Experiencing God" - een recensie 
De Leer van Henry Blackaby - een waarschuwing! 
Een Kritiek op dr. Henry Blackaby's "Experiencing God" (door Bob DeWaay) 
Henry Blackaby en God ervaren (door Ken Silva) 
Wie was Andrew Murray in werkelijkheid? (over o.a. zijn mysticisme) 
Onbijbelse leringen over gebed en God ervaren - Hoe mysticisme christenen misleidt (; )
Bestaat er zoiets als 'Bijbels Mysticisme'? (; ) of op YouTube ( 9' 50")
Mysticisme / Mystiek - een definitie 
Filmwaarschuwing : AVATAR kan vele miljoenen aanzetten tot het accepteren van "Oude Wijsheid" 
AVATAR-kijkers kunnen imaginaire wereld niet verlaten 
Het AVATAR-evangelie (; )

Doelgericht Misleid - De New Age Implicaties van de Doelgerichte Kerk (; )
De 5 Sola's van de Moderne Kerk 

Verzamelen of Verstrooien? 

Het Nieuwe Evangelicalisme - Hoe te onderscheiden? 
Nieuw (New, Neo) Evangelicalisme begrijpen 
Waarom het New Evangelical principe "In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid, in alles liefde" gevaarlijk is 
Harold Ockenga en de New Evangelical Movement die hij stichtte ()
  Associaties en Fundamentalisme (; Tags: Ockenga, New Evangelicalism)
Luis Palau en Rome (Update) 
Chuck Swindoll - een waarschuwing 
De Nieuwe PanentheÔstische "God" van het Christendom 

De Infiltratie van New Age in de Evangelische beweging ()
Het Labyrint wandelen? 
Lectio Divina - een groot gevaar binnen de jeugdwerking (Update n.a.v. ERTS en VBG) 
Lectio Divina : wat het is, wat het niet is, waarom het een gevaarlijke praktijk is ()
"Lectio Divina"-lijst - Wie promoot het? ()
  Lectio Divina : zouden christenen dit beoefenen? ()
  Mijn kerk vraagt dat wij David Benner lezen - Wie is hij? ()

  Evangelicals richten zich tot katholieke "spiritualiteit" (Sterk uitgebreide update; )
Wat bracht het Evangelicalisme op deze verschrikkelijke plaats? ()
  De knie buigen voor Rome - Home sweet Rome? ()
Doelgericht Rooms-katholiek Monastiek Mysticisme 
Waarom Evangelicals terugkeren naar Rome 
"Samen voor Europa" (en dus voor Rome en de Antichrist) : betrokken bewegingen en gemeenschappen! ()
De Kerkvaders : een deur naar Rome! 
De Emerging Church 
De Emerging Church nader beschreven 
De Emerging Church Beweging - een overzicht en beoordeling ()
Liberale Emerging Church leiders omarmen Evolutionaire Spiritualiteit 
De Christelijke Emerging Tv-zender 
Het Evangelische Immuunsysteem is Uitgeschakeld!  (emerging church)
De hedendaagse rush naar Relevantie is de weg naar de ondergang 
Multi-zintuiglijke (multi-sensory) aanbiddingspraktijken nemen toe 
Ketterse uitspraken van Emerging Church icoon ROB BELL ( 09' 19")
Pas op voor de ketterse Rob Bell ()
Rob Bell inviteert Ketterse Mystieke Vrouw voor toespraak :  Link 1 - Link 2 ()
Rob Bell promoot Lectio Divina 
  Rob Bell : de kerk zal spoedig homoseksueel huwelijk omarmen ()
Opgepast voor het zwaar afvallige ABC & DAI : Emerging Church!    +  ETF-postmodern? ()
"Duizendmaal dank" (One thousend gifts) van Ann Voskamp: Seks en Nieuwe Spiritualiteit ()
Sue Monk Kidd : van Soutern Baptist naar Godinaanbidding ()
Mark Driscoll en de Nieuwe "Seksuele Spiritualiteit" 
Mark Driscoll IS een Voorstander van Contemplatieve Spiritualiteit 
Mark Driscoll : Emerging Church pastor met waarzeggende geest! ()
Talloze citaten van Mark Driscoll ()
Pas op voor oecumenist J. I. PACKER : Link 1 - Link 2 - Link 3 - Link 4  ()
John Piper beste maatjes met vulgaire "sexpert" Mark Driscoll en de nieuwe spiritualiteit () : 1 - 2 - 3 - 4 - 5
John Piper (jawel) nodigt Rick Warren uit op (Piper's) 2010 Desiring God conference.
Wat is erger dan John Piper's uitnodiging aan Rick Warren?
John Piper en Christelijk Hedonisme (; )
Hoe merken we dat de "Opkomende Kerk" in onze kerk Opkomt? 
Tony Jones - Emerging Church leider - zegt : "gay" kan een bijbelse levensstijl zijn (Update)
De kloof overbruggen tussen Goed en Kwaad 
Het nieuwe "doe goed" evangelie 
Kan het Goede Fout zijn? 
Terug naar Rome 
DALLAS WILLARD: Opkomende Samenzweerder 
De gevaren van Spirituele Vorming (Spiritual Formation) en Spirituele Disciplines & Dallas Willard ()
Nieuwe Spirituele Disciplines uit oude Rooms-katholieke bronnen ()
"Hearing God" of "God Verstaan" van DALLAS WILLARD 
DALLAS WILLARD zegt dat het mogelijk is gered te worden zonder Jezus te kennen ()
Mystieke Gekte: op weg naar de Hel 
Wees gewaarschuwd voor mysticus Jakob Lorber () & "Het boekje over Jezus" (uit dezelfde geest)
Taizť groeit in populariteit 
  Taizť geeft "Muziek van eenheid en vrede" uit ()
Over Taizť ()
Het VacuŁm vullen met Mystiek 
Het Enneagram - Occulte typologie 
DiSC is verwerpelijk! 
Mind mapping : een waarschuwing! (
Interview met A.P. Geelhoed in het Nederlands Dagblad: "Ik verdedig de schapen" 
  Christus of Allah - Aanbidden christenen en moslims dezelfde God? ()
  De ware bronnen van de Koran  ( 12' 41")  of  YouTube
Bijbel en Koran (Dave Hunt) 
Wat leert de Koran over Jezus? - een breinbreker voor moslims 
Isa al Masih - De "Jezus Christus" van de Moslims ()
De Islam (Saleem Almady) 
De Joden in de Islam (Hadith) en de Bijbel ()
  Elke niet-moslim is een Kafir ()
De Koran over de Joden, Christenen, "Ongelovigen" en Jezus (Update) 
  Islam's Doctrine van Abrogatie (afschaffing) ()
  Echte vijanden in een echte oorlog ()
Allah - de Maangod 
Wie is Allah? ()
Betekent "Allah" gewoon "God"? (Update) 
  Hebben Christenen en Moslims dezelfde God? ()
"Overeenkomstig de Schriften" 
Moslims zien uit naar de "Volmaakte Man van Vrede" 
De Islam: Meer dan een Religie! 
Bevordert de Islam vrede? 
Wie is er nu hatelijk, onverdraagzaam en beledigend? ()
De Religie van Dood en Terreur 
De vredelievende wereld van de Islam (; 08' 57")
Het expansionisme van de "United States of Islam" ()

Het Verschil en Contrast tussen Mohammed en Christus 
Dave Hunt versus Shabir Ally / Christendom versus Islam debat (18 's in een rij)
Gewelddadig tegen hen die mijn religie Gewelddadig noemen 
'Evangelische Christenen' danken nu Allah 

De Opmars van de Islam naar Wereldheerschappij - #1 

De Opmars van de Islam naar Wereldheerschappij - #2 
Bašl, Hoebal en Allah ()
Aan mijn Moslimvrienden - Anise M. Behman M.D. ()
De Megakerk vergeleken met de Bijbelgelovige kerk 
Circus Maximus: meer Megakerk-gekte 
De Circuskerk 
Het versuikerde evangelie van Joel Osteen 
Joel Osteen, het zuurdeeg van Lakewood :  Link 1 - Link 2 - Link 3 - Link 4 - Link 5  ()
Het Grootste Abortuscentrum in de stad van de Grootste Kerk (Joel Osteen)
Joel Osteen zegent Houstons eerste Gay Burgemeester & Crosstalk
Dr. James Dobson en zijn Focus on The Family 
Minder dan Waarheid in "The Truth Project" (tags: James Dobson; )
Leanne Payne (J.C. Maljaars) 
Leanne Payne (A.P. Geelhoed) 
Bespreking van Leanne Payne's boek "Gods tegenwoordigheid geneest" ()
De Positie van de Vrouw 
De Rol van de Vrouw in de Kerk : Laat u geen zand in de ogen strooien! ()
Hoofdbedekking, lang haar 
Vrouwen en Geloof (The Berean Call) 
Vrouwelijke Predikanten? (David Cloud) 
Vrouwelijke Diakenen? 
Vrouwen aan het woord in uw kerk? 
Wat kunnen Vrouwen doen voor de Heer? ()
Vrouwelijke leiders in de Bijbel ()
De openbare dienst van Vrouwen 
De Ideale Vrouw 
Godinaanbidding in Amerika ... en elders 
Jim Wilder : Het Life Model ()
Bezwaren tegen de Universiteitspsychologie (
Psychologie fabriceert slachtoffers ()
De opkomende gepsychologiseerde generatie ()
Psychologie : Wetenschap of Religie? (; )
Carl Gustav Jung - grondlegger Analytische Psychologie was erg verwikkeld in het occulte 
Psychoketterij : Het nalatenschap van C.G. Jung aan de Kerk (
De Navigators : psychoketterij & oecumenisme 
Inner Healing en Psychologie 
De invloed van Darwin op de psychologie 
Inner Healing : Verlichting of Illusie? 
Psychoketterij en Inner Healing    ()
"Idols of the Heart" van Elyse Fitzpatrick : Een zelfhulpboek waarin Jezus niet genoegzaam is (; )
Ellel Ministries : Inner Healing! 
Waarschuwing tegen Theophostic Prayer    (). En zie ook Link 1 - Link 2 - Link 3 - Link 4
Staat het Evangelie in de Sterren geschreven? (Bullingerisme) 
Besturen de Sterren onze levens? Een bezinning over Astrologie 
Pas op voor Dietrich Bonhoeffer 
  Dietrich Bonhoeffer - Algemene leringen/activiteiten ()
C.S. Lewis (BDM) 
Pas op voor C.S. Lewis 
C.S. Lewis en Evangelicals vandaag ()
De Narnia Kronieken - getoetst aan de Bijbel ()  
Tolkien en In de Ban van de Ring 
Herrie om Harry (Potter)  ()
Harry Potter op Christipedia )
De omgekeerde wereld van Pullman's Gouden Kompas 
De Mystieke Pseudowetenschap van het Gouden Kompas 
Waarschuwende Video over The Golden Compass
De DA VINCI CODE - Antwoord aan iemand die zijn geloof verliet 
De Mythe van de Da Vinci Code 
De Gnostische belastering van Jezus 
Gnosis, een postmoderne gnostisch-mystieke opleving : Deel 1  &  Deel 2  ()
Halloween en de machten van de Duisternis ()
Halloween - onschuldig? 
Halloween - de Occulte invloed 
De Acht Heksensabbatten en Kerstmis, Pasen, Halloween 
  Hoe christelijk is onze kalender? ()
De Oorsprong van  KERSTMIS 
Zou een christen KERSTMIS vieren? (uitgebreid artikel; ; )
Christus opnieuw een plaats geven in Kerstmis? ()
Werd Jezus geboren in een Stal? 
De Ster van Bethlehem (wat zagen de wijzen?) 
Santa en Klaas : eindejaarsbezoek uit Rome ()
Willow Creek wil een "Rechtvaardige" Kerstmis 
PASEN  vieren? 
Verheerlijkt Pasen Christus? 
  Christelijke feestdagen vieren? (Pasen, Kerstmis, enz.; Update) 
SCIENTOLOGY: Wetenschap of New Age sekte?  (Ron Hubbard)
Wat Scientology-adepten in feite geloven (Stripverhaal)
Pas op voor "Applied Scholastics" en Scientology! 
De God van Scientology ()
Open brief aan Wicca-gelovigen (Ben Alexander) 
Wicca en Paganisme (Vince McCann) 
WICCA - De Waarheid (over Heksen, Satan, Halloween en Pentagrammen - 7' 02")
Een Brief aan Heksen (R.A. Morey) 
SYMBOLEN en hun Betekeni (Update) 
Dreamcatchers (dromenvanger) ()
Ex-Vrijmetselaars voor Jezus (D. Washum) 
Waarom Vrijmetselaars tolereren in de Kerk? 
Hoe kan u snel weten dat Vrijmetselarij vals is? 
Het verborgen geloof van de grondleggers van de Verenigde Staten ()
De MaÁonnieke grondslag van de Verenigde Staten (; )
Chart of Masonic Beliefs (
ParamaÁonnieke Odd Fellows & Rotary en Lions clubs ( 
De hedendaagse Illuminati-theorie 
Het gebed van Jabez bidden? 
Het ImmanuŽlgebed ()
Bent u misleid? 
Verblind van Godswege 
Nieuwigheid en Verandering zal hen leiden 
"Alle waarheid is Gods Waarheid"? 
Relativisme (M.J. Slick) 
DE WERELDRAAD VAN KERKEN 
De Raad van Kerken Nederland zegt dat Islam, Jodendom en Christendom ťťn en dezelfde God hebben ()
De Oecumenische Beweging 
De Oecumenische Puzzel  
Saoedische monarch promoot Interreligieuze Dialoog 
De Bijbel versus de Oecumenische Beweging 
Het Dominionisme en haar menselijk rijk 
Veel gelovigen springen op de wagen van het Dominionisme 
De Transformatiebeweging 
Niet NU een Koninkrijk! (tags: Dominionisme, Rick Warren, Word of Faith, Joyce Meyer, IsraŽl) 
Zij beweren voor God te spreken (; tags: nieuwe apostelen en profeten; dominionisme)
Een recensie op "Doeltreffend bidden voor verloren mensen" van Lee E. Thomas 
De Intergeloofsbasis voor de Nieuwe Wereldorde (J.S. Malan) 
De Oecumenische benadering rukt op 
De Intergeloofsbenadering vat overal post in de wereld 
Waarom getrouwe christenen "The Manhattan Declaration" NIET moeten ondertekenen!  +  Links: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Wegwijs in de Diaprax 
De Kerk van het Volk - product van Hegeliaanse dialectiek, voor de aanvaarding van het onaanvaardbare 

Hegeliaanse dialectiek heerst in de moderne kerk!  

Sandy Simpson (stichter Deception in the Church) over Dialectisch Bedrog (; 34' 55")
De opkomst van een valse Jezus 
De ALPHA CURSUS - finaal antwoord of fatale attractie? (Update) 
De ALPHA CURSUS (Patrick Tschui) 
ALPHA NEWS en de ALPHA-cursus = de duivel plezieren!  
De Alphacursus bouwt aan de Eengemaakte Wereldkerk (Update; )
De ALPHA CURSUS ()
Waarschuwingen tegen de Alpha cursus (; )
Bijbel getoetste kritiek op "The Bible Series" ()
De Kerkgroeibeweging & Doelgerichte Kerk versus de Bijbel (J. Sundquist) 
Moderne Evangelisatiemethodes - een haast profetisch artikel uit de jaren '60 
De Heerlijkheid van God en Evangelisatie ()
De MOSTERDBOOMKERK 
DOELGERICHTE  KERK  (BDM) 
DOELGERICHT  LEVEN  ()
In de Naam van Doelgerichtheid: de Waarheid offeren op het altaar van Eenheid 
De Kerk HerdefiniŽren - over de succes- & consumentgerichte kerk 

Purpose Driven tegenstanders moeten vertrekken of uitsterven 

Het onbeschreven Lot van Purpose Driven Vluchtelingen 
Ketters en Hypocrieten (Update) 
Rick Warren's holle evangelie (Update; )

Rick Warren, Emergents en Moslims! ( 6' 12")  of  YouTube
Dossier Rick Warren (; )
Danst U op de Doelgerichte Tune van Rick Warren? 
Rick Warren duldt geen kritiek 
Is Rick Warren wel een Christen? 
Rick Warren promoot nu openlijk Contemplatieve Spiritualiteit / Mysticisme (; )

Saddleback : mantra-meditatie als "Spirituele Vorming" (Spiritual Formation) 
De Vloedgolf van Spiritual Formation 
Doet uw kerk aan "Spiritual Formation"? ()
Spiritual Formation (Spirituele Vorming) ()

God ervaren door bedrieglijk mysticisme - een subtiele en gevaarlijke verandering in het Christendom (; 58' 16")
Rick Warren geeft aan President Bush een "Medaille voor strijd tegen HIV/AIDS" 
Rick Warren niet anti-homo en niet anti-homohuwelijk (te gast bij Larry King) ( 08' 34")
Drie Video's over Rick Warrens veranderde verklaringen over homoseksueel huwelijk (; 3 's)
Rick Warren spoort Christenen aan toegewijd te zijn als Nazi's! (+ 06' 49")
De "Intergeloof CoŲperatie" van Rick Warren 
Rick Warrens verraderlijke Oecumenisme 
Rick Warren, valse profeten en het overblijfsel 
Mysticus, goeroe PETER SCAZZERO gepromoot door Rick Warren : Link 1 - Link 2 - Link 3 - Link 4
Wat te doen als uw kerk in een kuil rijdt? 
Rick Warrens gevaarlijke "oordeel niet"-oecumenische filosofie 
Een Analyse van Rick Warrens The Purpose-Driven Life () 
Wat zijn de Wortels van Rick Warren's Doelgerichte Kerk? ()
Een bezoek aan de Saddleback Kerk 
De preken van Saddleback = stevig dieet van zelfhulp & pop-psych 
Recensie van "Een hart voor mensen" - Tom Holladay (Saddlebackpredikant) ()
Rick Warrens 3-potige Kerk 
De dood van de doelgerichte businesskerk (tags: Kerkgroei, Peter Drucker, Bill Hybels, Rick Warren) 
Over Orlando Bottenbley en zijn afvallige weg ()
Het valse evangelie van Dr. Robert Schuller 
Robert Schuller onthult nieuwe oecumenische visie  
Robert Schuller uit het bestuur van "zijn" Crystal Cathedral gestemd (; )
Norman Vincent Peale: apostel van zelfrespect 
  De "Twin Towers" van "Positief Denken" (over Norman Vincent Peale & Robert Schuller; )

The Secret - Het Geheim 
Rick Warren & Bill Hybels, Het marketing christendom - een toetsing  + Link 2 + Link 3 ()
Bent u een Kerkaanbidder? (over Bill Hybels' marketing christendom) 
Een recensie van Bill Hybels' boek : The power of a whisper 
De "Nieuwe en Verbeterde Kerk" 
Pas op voor G12 en Shepherding! Volg deze links :  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
G12 en Shepherding  ()
Heb berouw, en bekeer u! 
De Bono-kerk 
Het "U2-charist" Evangelisme 
CoŽxistentie en U2 
COEXIST - CoŽxistentie? 
U2 ontwijkt belastingen 
Bono, andermaal 
Larry Norman, de Grootvader van "Jesus-rock" overleden (Update 2) 
Michael Jackson's Nalatenschap 
  Bob Dylan en zijn koopje met de duivel ()
De Demonie van Christelijke Rock onthuld : Link 1 - Link 2 - Link 3
Religieuze ROCK - muziek van demonen in de Kerk! 
Rockmuziek als Religie ()
Rockmusici als Mediums ()
Met de Moderne Muziek mee? (W.J.A. Pijnacker Hordijk) 
Wat is gezonde en wat is ongezonde muziek? ()
Het probleem van ongepaste muziek in de kerk ()
Kerkleden trachten slapende pastors wakker te maken (m.b.t. ongepaste muziek; )
Moderne aanbiddingsmuziek : combinatie van het Heilige en het Profane ()
De ongehoorzaamheid aan Gods Woord van Bill Gaither (Gospelmuziek; )
  Rooms-katholiek en Bill Gaither creŽren de soundtrack voor de eengemaakte wereldkerk ()
Het Bedrog van Gevoelens 
"Gevoelens gedreven" christenen 
Hedendaags 'Christendom' : niets meer dan gevoelens 
  Emotionalisme : kunnen wij onze emoties vertrouwen? ()
De Test van het Geloof 
De Afvallige Kerk 
De Nieuwe Jezus & Liefde, genaamd Tolerantie 
God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde? (Update) 
  Is Johannes 3:16 een liefdesverklaring gericht tot de zondige mens? (Update; )

Een vriend zijn van zondaars, Hoe? 

De Besten en Briljantsten 
Een Nieuw Lied: over hedendaagse muziek in de kerk 
Het Verbondsvolk IsraŽl : wie zijn zij? Of de "Britse IsraŽlvisie" (en afgeleiden) 
Pas op voor de sekte van Witness Lee en de "Plaatselijke Kerk" (Update) 
Eindtijdse afvalligheid is een Bijbelse leer (Update) 
Ga weg uit een valse kerk (Update) 
De Heer Jezus Christus KON NIET zondigen! (n.a.v. de Noorse Broeders) 
De Man die niet KON zondigen 
Moeten wij vrezen misleid te worden? 
Ga niet boven hetgeen geschreven staat 
Over broeder Groot en broeder Klein 
Van Intellectualisme tot Christus 
Pastors 
"Pastor, wie heeft u op een dwaalspoor gebracht?" 
Zoals schapen ter slachting geleid 
Bijna dood ervaring - Wie is het lichtende wezen? 
Wat te denken van Oswald Chambers? (tag : Arminianisme) 
Revival (opwekking, herleving) in de Kerk. Is het nodig? Is het Bijbels? 
THE PASSION OF THE CHRIST - Gibson ()
Fouten in de film van Mel Gibson "The Passion of the Christ" 
Mel Gibson's probleem is niet Alcohol 
Neil T. Anderson en "Op weg naar de vrijheid in Christus" 
Neil T. Anderson: demonische bezetenheid en de nieuwe klinische bevrijding 
Neil T. Anderson en "De Bevrijder" ()
Neil T. Anderson en zijn 'Freedom in Christ Ministries': Een algemene kritiek 

Hoe Bevrijdingsbedieningen mensen tot demonische gebondenheid leiden 
Generatievloeken - wat zegt de Bijbel erover? ()
Generatievloeken ()

Valse leringen geestelijke oorlogvoering : Hoe de Kerk heidens wordt 
Zeven stappen op de weg naar vrijheid - Wilkin van de Kamp ()
Bijbelgetoetste kritiek op de leer van Wilkin van de Kamp ()
Bijbelgetoetste kritiek op de Mannenbeweging de 4de Musketier ()
Bevrijdingstheoloog-charismaat Wilkin van de Kamp ook goede maatjes met aartsafvallige Ouweneel : 1 - 2 - 3 - 4
Wat te denken van Jessie Penn-Lewis? 
De Cleansing Stream dwaling ()
Zuivert de Heer Jezus Zijn Kerk met Cleansing Stream? 
Cleansing stream ()
Kan een gelovige demonisch bezeten zijn? (Update) 
Het Evangelie van Judas: Afval uit Egypte 
Vrijheid en Plezier 
Welvaartspredikers en het penningske van de weduwe 
  Het welvaartsevangelie is niet nieuw ()
De Doorbrekers : dwaalleer ()
Pas op voor "christelijke" boekhandels! - Deel 1 
Pas op voor "christelijke" boekhandels! - Deel 2 
Pas op voor het Syncretisme van Alpha Online! 
Pas op voor "Het Zwerversevangelie" van Brennan Manning 
Pas op voor Pastor Joseph Prince ()
Bijbelgetoetste kritiek op "Jong en Vrij" ()
Bijbelgetoetste kritiek op Joseph Prince ()
Wat Redt : de kracht van God of de gevoelige aanpak? 
Recensie: "De ongetemde man" van John Eldredge (Update; Tag: mannenbeweging) 
"Proof of Heaven" of "Na dit Leven" (Eben Alexander) : een recensie en commentaar ()
Bezoeken aan het hiernamaals ()
Trips naar de Hemel : wees op uw hoede! 
De Jongen die in de Hemel was (Heaven Is for Real) ()
  Hemelse onwaarheden (De jongen die terugkwam van de hemel; )
De Hemel is zo Echt (Choo Thomas) - een toetsing 
Is "De hemel is echt" echt? - een oefening in onderscheiding 
Boekrecensie: "90 Minuten in de Hemel" van Don Piper 
  De hemel IS echt, maar... ()
Wees op uw hoede voor beweringen dat men Jezus heeft gezien 
Ds. J.H. Hegger - een waarschuwing voor zijn dubbele boodschap ()  
Tozer geeft de postmoderne gedachte een klap 
De Tien Geboden van de Postmoderne Religie ()
De Postmoderne cultuur vergeleken met de Traditionele benadrukking ()
"Dit kan waar zijn voor u, maar niet voor mij" (Postmodernisme; )
De Prediking draaien en trekken om de "Onkerkelijken" te bereiken 
Een Verhelderende Verklaring van Moderne Trends en Posities 
Verleiden en Verleid worden 
K3 - zo onschuldig? 
Arnold Schwartzenegger signeert homoseksuele indoctrinatiewet 
Het verschil tussen Liberalisme en Waar Christendom 
Een waarschuwing tegen Professionele Sporten 
Oosterse vechtsporten (karate, kung-fu, enz.): een deur naar het occulte ()
KARATE : iets voor Christenen of occult Zen-boeddhisme? 
Moet je dit eens lezen mensen!!! (over de EO) 
EO: tegen 2020 terug naar Rome 
Bibliodrama ()
Bijbelstudie Herschepping van bijbelstudie.org is dwaalleer ()
De "Godin Kwantiteit", A.W. Tozer ()
Een 'Hemelevangelie' prediken? 
Rastafari's, Reggae en Ganja 
Waarschuwing voor Rots en Water training ()
  Rejoice Now heeft een update over WAKE UP ()
  De aanval van WAKE UP op het plaatsvervangend sterven ()
  WAKE UP getoetst aan de Bijbel ()
  De manier waarop WAKE UP keer op keer christenen misleidt ()
  

De Katholieke Kerk:   

RKK studiemateriaal ()
  DE PRONKZUCHT VAN DE ROOMSE HERDERS ()
  DE PAUSEN & DE HEIDENEN ()
  DE ROOMSE BEELDENDIENST EN AFGODERIJ ()
Katholicisme versus Bijbel : 60 dwalingen van de Rooms-katholieke Kerk 
Katholicisme versus Bijbel : een beknopte vergelijking ()
Rome en de Bijbel 
Rome en de Tien Geboden 
  De Roomse kerk schafte het 2de Gebod af in haar Catechismus ()
LHT-Traktaat : de Nieuwe Evangelisatie van Rome of het vinden van de ware Jezus Christus ()
  Rome : Evangelisatie niet compleet tot een christen Katholiek wordt () Tag : misoffer
  Harde noten voor katholieke apologeten ()
Een Katholieke begrafenis : de doden begraven de doden 
(Katholieke) Religie inruilen voor een eeuwige relatie met God 
Katholicisme - Christelijk of Cult? ()
De Nieuwe Rooms-katholieke Catechismus (D. Cloud) 

RKK-Katechismus 1995: "Gods Zoon is mens geworden om ons tot GOD te maken!" (Update) 
  Paus Franciscus - de rol die zijn contemplatieve wegen spelen ()
  Paus Franciscus en de Thomas Merton Connectie ()
Rome en het Concilie van Trente (met de vele Anathema's) 
Rome en het Tweede Oecumeens Vaticaans Concilie () - zie hier het VC II ()
  De knie buigen voor Rome - Home sweet Rome? ()
Boodschappen uit de hemel - NL ondertiteld ( 78' 00")
Openbaring 17: De Grote Hoer Babylon en het Beest (Update) 
Rome en de Hoer van Openbaring 17 (D. Cloud)  
Petrus versus de Pausen (D. Cloud) 
Petrus of de Rots? ()
Droom of Werkelijkheid? - Johannes Paulus II aan de Hemelpoort 
Knielen voor de Paus? ()
Pausverkiezing en 1 Thessalonicenzen 5:21 ()
Is de Bijbel de enige Autoriteit voor geloof en praktijk? (D. Cloud) 
Moeder Theresa (BDM) 
Was Moeder Theresa een waar Christen?    ()
Opvolgster van Moeder Theresa (D. Cloud) 
De Katholieke Jezus is niet de Jezus van de Bijbel 
Zon in de kerk! 
Zodiak in de kerk! 
Draken in de kerk! 
Obelisk in de kerk! 
Kromstaf in de kerk! 
Heilig water in de kerk! 
Grote Moeder in de Kerk! 
Rozenkrans in de Kerk! - Update naar aanleiding van de populaire "Levensparels"
  De "Moeder en Zoon" afgoderij door de eeuwen heen ()
  De Maria-afgoderij is afgoderij ()
  Paus Franciscus krijgt een afgod ()
  De Religie van de Paus ()
  Judaisme en Katholicisme naast elkaar ()
Nazi's in de Kerk! 
Katholicisme en Islam - Vaste Banden 
Katholieke kerk collecteert voor Moskee 
Katholicisme: Christelijk of Heidens? 
Historisch overzicht van het Pausdom - Deel 1 (R. Bennett : ex-priester) 
Historisch overzicht van het Pausdom - Deel 2 (R. Bennett : ex-priester) 
  Wie is uw Heilige Vader? (R. Bennett : ex-priester) ()
Wie is de Plaatsvervanger van Christus? (R. Bennett : ex-priester) 
Katholiek Mysticisme en de Emerging Church - door Richard Bennett, ex-priester ( 47' 44")
  Paus Franciscus in de VS, Toejuichen of Afkeuren? - door Richard Bennett, ex-priester ()
  Roomse pogingen om de Reformatie teniet te doen - door Richard bennett, ex-priester ()
  Pas op voor de genialiteit van het Vaticaanse Pauselijke Systeem - door Richard Bennett, ex-priester ()
  De Roomse kerk promoot Islam en accepteert Islamitisch Geloof - door Richard Bennett, ex-priester ()
  Paus zegt dat God geen tovenaar is, dat Hij evolutie moest gebruiken ( 6' 22")
  Paus Franciscus onthult plannen voor een eengemaakte wereldreligie ( 1' 32")
Maria Wie? 
Maria aanbidden? Ex-kloosterzuster getuigt 
Maria op het Kruis en op Gods Troon ()
De Echte Maria? ()
  Jezus en Maria ()
  Paus : "God is geen tovenaar"! () en zie HLN
Kan een goed Rooms-katholiek gered zijn? 
"U begrijpt het Rooms-katholicisme niet!" (D. Cloud) 
Fouten in de film van Mel Gibson "The Passion of the Christ" 
Ga weg uit een valse kerk (Update) 
Ted Kennedy : droevig verloren 
De Leugens van de Paus ()
Rooms-katholiek Ascetisme ()
  

Pinkster/Charismatisch:   

De Charismatische Beweging is Gevaarlijk! (M.H. Reynolds) 
Een Nieuw Evangelie (M.H. Reynolds) 

De Pinksterdwaling  (Update) 
  Azusa Street en de geboorte van de Pinksterbeweging ()
De Pinkster-Charismatische Beweging ()
De Pinksteramnestie voor de Joden ()
De Lijn is getrokken - boekje over de charismatische beweging 
De eenmaking van charismaten met de katholieke kerk + video van de paus ()
"Gevoelens gedreven" christenen 

Een geheime Gebedstaal? 
Wat betekent "Verborgenheden" in 1 KorinthiŽrs 14?  
RŤma versus Logos 
De problemen met "Persoonlijke woorden van God" 
Gegarandeerd Gods stem horen? Een kritiek op Mark Virkler's Hearing God's Voice 
Hebben wij vandaag bijkomende openbaring nodig : dromen, visoenen, profetieŽn ...? 
Ga niet boven hetgeen geschreven staat 
De Vroege Pinksterverwarring 
De Tekenen van Markus 16:17-18 ook voor Vandaag?  
De Apostolische Tekenen en Wonderen 
Wonderen ()
Bijbelgetoetste kritiek op Herman Boon ()
Zijn er nog Apostelen vandaag? En hoeveel waren er destijds?  
Een verhaal van twee apostelen 
"De zalving van de Heilige" - Gods gave aan elke gelovige  
Tijdelijke Geestelijke gaven in het Lichaam van Christus  ()
Online boek over de LATTER RAIN movement (; )
Mike Bickle & International House Of Prayer - IHOP (; )
Mike Bickle van IHOP wil boek over katholieke mystici als "handleiding voor IHOP-KC" ()
Bijbelgetoetste kritiek op IHOP en het 24-7 gebed ()
Francis Chan onderschrijft nieuw-apostolische valse leraar Mike Bickle + Link2 + Link3 ()
Het Pete Greig en 24-7 gevaar ()
Pas op voor C. Peter Wagner en zijn apostelen! 
David Sorensen van Real Life (
"May Day Prayers" en de "Global Day of Prayer" - een ernstige waarschuwing 
Pas op voor David (Paul) Yonggi Cho 
Pas op voor de Ivo Sasek sekte of OCG 
Pas op voor Derek Prince ()
Pas op voor Jack Hayford 
Greg Laurie's Harvest Crusade's uitnodiging van 'Crossover' Band die gekleed zijn als vrouwen ()
Greg Laurie : algemene leringen en activiteiten (; )
Pas op voor valse profeet David Wilkerson 
Harold Camping - Het einde is nabij ... of toch nabijer dan vorige keer 
Pas op voor valse profeet Harold Camping (einde in 1994; nu 2011) : Links 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ()
Pas op voor Word-Faith dwaalprediker John Bevere : Links 1/2 - 2/2 - 3 () - door "Real Life" aangeprezen
Pas op voor duivelsjong Manasseh Jordan (; ; + 's). Links: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Pas op voor "De Universele Kerk van Gods Rijk" 
Pas op voor Todd Bentley (Update) 
Todd Bentley : een engel genaamd Maria  
Heidi Baker - Dwaalleraar ()
Rick Joyner dwaalleraar ()
"Evangelist" onthult zijn bedrog ( 08' 53")
TRIN is een Nederlandse versie van de Lakeland Demonie ( 09' 30")
TRIN, Mattheus van der Steen, Durf te dromen (A.P. Geelhoed)
TRIN creŽert succes-Jezus die niet bestaat (ND)
Lakeland: Heilige Geest of Kundalini-Slang? 
Invasie van valse geesten in de kerk - Kundalini waarschuwing (2 's)
De inherente demonie van de charismatische beweging (Reeks korte video's voor wie nog niet ontnuchterd is)
Vanaf 1-3-2009 valse lerares JOYCE MEYER op Family7. Zie verder deze links () : BDM - DIC - FT (5 's)
  Bijbel getoetste kritiek op Joyce Meyer ()
Pas op voor G12 en Shepherding! Volg deze links :  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
G12 en Shepherding  ()
Een commentaar op de Toronto Blessing door een ex-Satanist 
Het sleepnet achter Alpha, Vineyard, 'Purpose Driven', Toronto, etc. 
Bijbel getoetste kritiek op de Toronto Beweging  ()
De Persoon en het Werk van de Heilige Geest (16 delen)
De Heilige Geest ()
De Laatste Grote Zalving? (over o.a. Morris Cerullo) 
Over geldwolf-fraudeur-charismaat Morris Cerullo: Links 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
David Cerullo (zoon van Morris Cerullo) bouwt 2 miljoen dollar huis aan het meer (; )
Sunday Adelaja : een volgende charismatische zwendelaar! ()
Gods Ambassade van Sunday Adelaja 
Lachen in de Geest? 
Charismanie : vervuld met de Geest een spottende demon (; 07' 57")
Verwarring over "Vallen in de Geest" 
Soaking Prayer?!?! (; + )
Het demonische bedrog van "Soaking Prayer" (2 's)
De waanzinnige "700 Club" (op Family7) promoot "Soaking Prayer" (; 06' 53")
Pat Robertson en zijn "700 Club". Links :  1 - 2
Beproef de geesten (Stan Thompson) 
Beproef de geesten of zij uit God zijn! ()
Geestesgaven of Dweperij (Arend Remmers) 
Hindoe-goeroes en Charismaten 
Hedendaagse Gaven zijn niet Dezelfde (P. Masters & J.C. Whitcomb) 
De Vrouwen in de Pinksterbeweging (R.S. Liichow) 
De Bijbelse betekenis van de Doop met Vuur (Update) 
Het verschil tussen Doop en Vervulling met de Heilige Geest 
Ontvangen alle gelovigen de Heilige Geest? ()
Rechtvaardiging door geloof en de doop met de Heilige Geest 
Demonisch "vuur" in de charismatische kerk ( 5' 09") - Deel 2 ( 9' 29") - Vergeleken met andere religies ( 6' 36")
De Doop met Vuur (Jaap Fijnvandraat)
In Drie Golven (de geschiedenis van de charismatische beweging) 
De "New Wine" dwaalleer ()
Neil T. Anderson en "Op weg naar de vrijheid in Christus" 
Neil T. Anderson: demonische bezetenheid en de nieuwe klinische bevrijding 
Neil T. Anderson en zijn 'Freedom in Christ Ministries': Een algemene kritiek 
Hoe Bevrijdingsbedieningen mensen tot demonische gebondenheid leiden 
Wat te denken van Jessie Penn-Lewis? 
De Cleansing Stream dwaling ()  
Zuivert de Heer Jezus Zijn Kerk met "Cleansing Stream"? 
Kan een gelovige demonisch bezeten zijn? (Update) 
Bevrijdingspastoraat ()
Zijn pinkster- en charismatische gelovigen Christenen? (Update) 
  Waarom de Tongenbeweging niet Bijbels is ()
Spreken in Tongen? (Prof. Kurt E. Koch) 
Spreken in tongen? Waarom? 
Ik spreek in Tongen meer dan u allen 
Je parle en langue plus que vous tous (
Waarom ik niet langer in Tongen spreek (R.S. Liichow) 
Tongen waren een teken voor ongelovig IsraŽl (Update) 
Hollywoodactrice en "Tongen" ()
50 Dingen die u moet weten over Tongen en Genezingen 
Jan Zijlstra ontmaskerd .... Ook in het ND
Andermaal misleider Jan Zijlstra ()
Enkele reacties van lezers op het fenomeen Jan Zijlstra  
Een korte verklaring van 1 KorinthiŽrs 13:8-13 
Zijn er nog Profeten vandaag?  
Het ophouden van de Wonderlijke Gaven 
De profetische brillenbeweging : zij leren in volmaakte gezondheid te kunnen leven - waarom dan zoveel brillen?
  Je ziet geen gebedsgenezers in ziekenhuizen werken ()
Pas op voor de leer dat Wonderen Geloof voortbrengen 
Een Persoonlijk Getuigenis van een Genezingskruistocht (A.H. Pohl) 
WILLIAM BRANHAM: Profeet van God? - Deel 1 
WILLIAM BRANHAM: Profeet van God? - Deel 2 
HEALING ROOMS (John G. Lake, e.a.) 
Genezer? Genees uzelf! (S. Simpson) 
De gave om te genezen?  
Ketterijen van de Word-Faith Movement 
Faith Healers en Dealers 
Andrew Wommack : een valse leraar van de Word-Faith (Update) 
Andrew Wommack : godslasteraar van de Word-Faith! 
Andrew Wommack dwaalleraar ()
  Andrew Wommack : aartsketter ()
De dwaling van T.D. Jakes & Oneness Pentecostals 
T.D. Jakes en Joel Osteen Verrijken zich in Jezus' Naam (; 08' 23")
De Vineyard Beweging - hun leiders en doctrines 
Een bezoek aan de Vineyardkerk 
Een ernstige waarschuwing voor "New Covenant Ministries International" of NCMI (Vineyard) 
Pas op voor Benny Hinn! ()
Benny Hinn betrapt bij het doorlichten van te 'genezen' kandidaten 
Is Genezing in de Verzoening begrepen? (D. Cloud)  
Is hun Genezing in de Verzoening begrepen?  
Is Genezing in de Verzoening begrepen? (Dennis Costella)  ()
Het lijden van Paulus - een les voor ons ()
Christen, Kruis en Lijden 
Lijden en Strijd in het christelijke leven 
Ga weg uit een valse kerk 
The Charismatic Movement - 35 Doctrinal Issues (
Verbrand worden door "Vreemd Vuur" - MacArthur : geen kritiek op "getrouwe" pentecostals en charismaten ()
T.B. Joshua : dienaar van Lucifer!! ( 09' 59")
T.B. Joshua geneest zolang het duurt (Trouw) 
T.B. Joshua  ()
Niet naar Nigeria voor Genezing (Ned. Dagblad) 
Laat u niet misleiden (M. van Helden) 
Genezer? Genees uzelf! (S. Simpson) 
Jan Zijlstra ontmaskerd .... Ook in het ND
Andermaal misleider Jan Zijlstra ()
Jan Zijlstra geneest niet, maar maakt slachtoffers (ND) 
Enkele reacties van lezers op het fenomeen Jan Zijlstra  
Jan Zijlstra, genezer van God of niet? ()
Kanttekeningen bij Genezingswonderen (Jan Zijlstra e.a.) 
De Vineyard Beweging - hun leiders en doctrines 
Een bezoek aan de Vineyardkerk 
Een ernstige waarschuwing voor "New Covenant Ministries International" of NCMI (Vineyard) 
Het lijden van Paulus - een les voor ons ()
  

Alternatieve Geneeswijzen:   

D o c t o r  Vogel?? ()
Is alternatieve gezondheidszorg gevaarlijk? ()
Hypnose en gezondheidszorg (met ook de geschiedenis van hypnose) 
Hypnose - Christelijk of Occult? (Update) 
Hypnosis : Medical, Scientific or Demonic? (; 144 blz.; )
Zoektocht door de wereld van het Paranormale ()
Over Focustherapie:  Bijbels Perspectief, met gratis Ebook
Inner Healing : Verlichting of Illusie? 
Inner Healing en Psychologie 
Psychoketterij en Inner Healing    ()
Dossier "Celebrate Recovery" (AA, enz. )
Celebrate Recovery - dwaalleer! (AA, enz. )
Celebrate Recovery : "een weg die iemand recht schijnt" (AA, 12 stappen, enz.) 
"Breakdowns ar good for you!" : Dee1Deel 2Deel 3 - Reactie op Henry W. Wright en Stichting "Be in Health"
Over "Ellel Ministries" 
Pas op voor Homeopathie! 
Homeopathie (Dr. Samuel Pfeifer) 
"Nog nooit bewezen dat Homeopathie werkt" + Video + Rapport op aanvraag ()
REIKI : De kracht om anderen te transformeren in het New Age bewustzijn 
Wat weet u van REIKI? 
Wat gebeurt er als Reiki wordt toegepast op een christen? 
  Energy Healing : Reiki & Therapeutic Touch - onbewust de demonen dienen (Update) 
  "Ik ontving Reiki van een Osteopaat zonder dat me dit gezegd werd" ()
  REIKI ()
Dť trend in meditatieland : Mindfulness of Aandachttraining : Link (B&O) + Link (Promise) + Link (R. van der Ven)
Bijbelgetoetste kritiek op Christfulness (tag: mindfulness; )
Meer over Mindfulness ()
Quantum Touch therapie neemt sterk toe! 
Bijzondere Waarschuwing : Pas op voor de Oneness Blessing of Eenheidszegening 
Homeopathische medicijnen werken niet! 
Acupunctuur/Acupressuur - Bijbelse bezwaren  ()
Yoga - Relaxatie of Occult? (BDM) 
Een voormalige New Ager spreekt over "Christelijke Yoga" 
Oosterse Meditatie sluipt de Kerk binnen 
New Age Genezing 
The New Age in Health Care (14 New Age geneeswijzen; ; )
Pas op voor de Antroposofie ()
Hoedt u voor Neuro-LinguÔstisch Programmeren (NLP) - hier de links: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Pas op voor Silva Mind Control (; ). Zie ook Link 1 () - Link 2 ()
Verborgen Gevaren van Reflexologie 
Toegepaste Kinesiologie 
New Age Geneeswijzen : Chiropraxie ()
Osteopathie en Chiropraxie / Chiropractie : de occulte geschiedenis... 
Bloesemtherapie of Bachremedies  ()
Dankzij mijn kwaal ...  ()
Goedgelovigheid ()
 

Schepping vs. Evolutie:   

Ga hier naar de Rubriek "Schepping versus Evolutie" ()
   

IsraŽl en de Gemeente:   

IsraŽl en Gemeente - het verschil 
Vergelijking en Contrast tussen IsraŽl en de Kerk 
Wanneer begon de Kerk? ()
  Wanneer de Kerk begon en waarom dit van belang is ()
Het Geheimenis van de Godsvrucht (1 TimotheŁs 3:15-16) en de Gemeente van Gelovigen ()
De Verborgenheid van IsraŽls Verharding en Eindtijdse Redding ()
Het gebruik van de term "IsraŽl" in het Nieuwe Testament (tegen de zgn. verbondstheologie) 
De gevaren van de Verbondstheologie ()
God heeft Zijn volk IsraŽl NIET verstoten! (volledige bespreking van Romeinen 11; )
Eťn van de doelen van de Kerk : IsraŽl tot jaloersheid wekken (Romeinen 11:11; )

Boodschap voor IsraŽl - Gods Reddingsplan vanuit de Tenach ()
Kunnen IsraŽl en de Joden vernietigd worden? ()
IsraŽls huidige geestelijke blindheid ()
Compilatie van ProfetieŽn : beloften aan IsraŽl, de verdrukkingstijd, wederkomst JHWH-Jezus, herstel IsraŽl ()
Het Herstel van IsraŽl : wat aan IsraŽl moet vervuld worden (Update) 
J. C. Ryle en de toekomst van IsraŽl ()

Gratis boek over Christelijk Palestinianisme en de anti-IsraŽl kruistocht (Paul Wilkinson; )

Christelijk Palestinianisme ( 66' 03"; Paul Wilkinson) & YouTube & Vimeo
Chrislam? Christelijk Palestinianisme? 
DE WET (Update) 
Wat is de Levensregel van de gelovige? 
Wet en Genade - een bijbels contrast (Update; )
De Sabbat houden? 
  Wat zegt de Bijbel over de Sabbat? ()
Open Brief aan John Hagee: Heeft IsraŽl Jezus nodig? 
De speculatie van Vier Bloedmanen door John Hagee ()
IsraŽl werd Zestig 
IsraŽl en Profetisch Bewijs 

De grootste mislukking in het Kerktijdperk (C.I. Scofield) 
IsraŽl bij de Kerk of de Kerk bij IsraŽl? 
De Christen en de Joden 
Bent u een JudaÔstisch Christen?  

Hebreeuws Christendom en de Kerk (ter attentie van hen die hieraan meedoen) 
Christelijke Jood? Messias-belijdende Jood? ()
Gelovigen worden betoverd door de Hebreeuwse Wortels (Hebrew Roots) Beweging ()
De JudaÔsering van het Christelijke Geloof ()
Dwaalgeest Michael Rood (JudaÔstisch cultleider; )

Paulinisch Dispensationalisme 
Het Koninkrijk der Hemelen & Het Koninkrijk van God 
Is het Koninkrijk van God IN u? 
Het Koninkrijk van God - wat het is en niet is 
Het uitstel van het Koninkrijk - de bijbelse leer van het uitstel ()
Jezus komt spoedig terug - Het teken van de Tempel 
Voorbereiding voor de herbouw van de Joodse Tempel ()
  De Joodse 'Messias' ()
De Antichrist als tempelbouwer ()
De Herbouw van de Joodse Tempel ( 8' 58")  &  Alles in gereedheid voor de Tempeldienst ( 8' 46")
De Geschiedenis van de Tempelberg (Sterk uitgebreid; )
Tempelontkenning versus Archeologie ()
De Diaspora of Verstrooiing - de oorzaak van het lijden van de Joden 
De Diaspora of Verstrooiing - de oorzaak ()
Wie is de Bruid van het Lam? 
Een korte identificatie van de Bruid van het Lam ()
Christus en Zijn bruidsgemeente ()
De Hoop van de Gemeente (John Weston) 
De 7 gelijkenissen in MattheŁs 13 
Het Koninklijk Bruiloftsmaal (MattheŁs 22:1-14) 
Het Verbondsvolk IsraŽl : wie zijn zij? Of de "Britse IsraŽlvisie" (en afgeleiden) 
Wat is de Kerk? (R.P. Daniel) 
Wat als er geen goede kerk is? 
Een goede kerk vinden vandaag kan een hele uitdaging zijn! ()
Lidmaatschap in een locale kerk van wedergeboren gelovigen ()
Gehoorzamen aan de wil des Heren - vervolg ()
16 Feiten over IsraŽl die iedereen moet weten! 
Het Ware Doel van de Palestijnen ()
Geen bewijs dat Joden Palestijnen verdreven  (ND)
IsraŽl temidden van de vijandschap ()
Moslimdistributie rond IsraŽl ()
Het expansionisme van de "United States of Islam" ()
De antisemitische betweterij ()
Er zal geen vrede zijn totdat zij hun kinderen meer liefhebben dan zij ons haten ()
Wat de leuze "Free Palestine" eigenlijk betekent ()
Een tevreden Palestijnse Jihadist ()
Wie heeft Recht op het Land IsraŽl? (M.R. De Haan) 
De Geschiedenis van de Filistijnen (Gaza) 
Palestina en Palestijnen - betekenis en geschiedenis 
Palestina versus IsraŽl ()
Gaza is ziek en heeft absoluut onze hulp en medicatie nodig! ()
Nobelprijzen Islamieten / Joden 
Wat er echt gebeurde in het Midden-Oosten ()  &  Video ( 10' 00")
Waarom wij IsraŽl moeten steunen ( 6' 50")
  Het lijkt onmogelijk - over de Holocaust ()
De Pijpleiding van de haat - Antisemitisme ()
De Geschiedenis van IsraŽl in een notedop ()
De Geschiedenis van IsraŽl : van 705 tot 2012 ()
Schokkende video: onwetendheid van jeugd over Hitler en Holocaust! ( 33' 03"; klik op CC voor ondertitels)
Verbluffend schouwspel en camerawerk in "The Holy City" ( 3' 03")
   

Duivel en Demonen:   

De Viervoudige Val van Satan (Update) 
Zijn Demonen Gevallen Engelen? 
Waar is Satan nu? Is hij in de hel? ()
De Loopbaan van de Duivel (schema; )
De Strategie van Satan 
Zijn Satan en Lucifer ťťn en hetzelfde wezen? ()

Luciferianisme: religie van vergoddelijking 

 

  Nieuwe rage bij jongeren : geesten ("Charlie") oproepen! : Nieuwsblad (+ 2 's) & Christian News & Telegraph (+ 1 )
  "Bataclan" Parijs 13-11-2015 ()
  Imagine! ("Bataclan", Parijs, 13-11-2015; )
  De Charlie Charlie challenge ()
  Bijbel getoetste kritiek op het OUIJA bord ()
  Goede video voor kinderen over de gevaren van het occulte ( 16' 24")
  Adonia's Feestmaal ()
Overzicht satanische en demonische invloeden - Satan is de god van deze wereld! ()
Satan, de Wereld en de Christen ()
De "goden" van Babylon ()
Het evangelie volgens Satan 
Conversaties met Satan 
Dit is een oorlogsbriefing  (tags : geestelijke oorlogvoering; Satans strategie) 
Zoektocht door de wereld van het Paranormale ()
Uitgebreide lijst met Potentieel Schadelijke en Gevaarlijke Spirituele Praktijken (
Christenen in de omringende wereld van het occulte ()
Spiritisme, Tovenarij en Hekserij 
De Bijbel en het Occulte 
Evangelicals promoten Necromantie - een recensie van "Have Heart" 
Een Cree-Indiaanse spreekt over Necromantie (doden raadplegen; )
Pas op voor de occulte Johannes Greber 
Reactie op het artikel over Johannse Greber 
Spiritist Johannes Greber moest de Wachttorenbijbel ondersteunen 
De profetische kunst en spiritistische claims van Ana Mendez Ferrell 
Ana Mendez Ferrell ()
  Bevrijding - het boek van Ana Mendez Ferrell ()
Het occulte Feng Shui 
UFO's en het Occulte 
UFO's en hun boodschap 
De RaŽliaanse Religie 
Geesten van de Leugen 
Laat u niet in met Spirituele Informatie 
Het Koninkrijk van Satan (J.S. Malan) 
Halloween - Occult? 
De Rituelen van Halloween (J.S. Malan) 
De Acht Heksensabbatten en Kerstmis, Pasen, Halloween 
Is hekserij arglistig? (naar aanleiding van Harry Potter) 
Video's Hekserij, Paganisme en Harry Potter ('s; ondertiteld) 
Herrie om Harry (Potter)  ()
Waarom kinderen vandaag geobsedeerd zijn door het Occulte (en Harry Potter) (; ; )  of  YouTube
C.S. Lewis (BDM) 
Tolkien en In de Ban van de Ring 
Open brief aan Wicca-gelovigen (Ben Alexander) 
Wicca en Paganisme (Vince McCann) 
Hoe Neo-Paganisme de wereld en de kerk bedriegt ()
WICCA - De Waarheid (over Heksen, Satan, Halloween en Pentagrammen - 7' 02")
Een Brief aan Heksen (R.A. Morey) 
SYMBOLEN  en hun Betekenis 
Dreamcatchers (dromenvanger) ()
Kan een gelovige demonisch bezeten zijn? (Update) 
Hoe Bevrijdingsbedieningen mensen tot demonische gebondenheid leiden 
Yoga - Relaxatie of Occult? (BDM) 
De New Age Beweging uitgelegd 
Zeven Leringen van de New Age beweging 
New Age: een oude Leugen (CPTI) 
REŌNCARNATIE en Christendom 

Een tijd van heengaan - over universele spiritualiteit en Christendom 

Oosterse Meditatie sluipt de Kerk binnen 
De New-Age beweging 
Het Enneagram - Occulte typologie 
  

Groei en Opbouw:   

LIEFDE ()
    CARTOONS GROEI & OPBOUW ()
OORDELEN, TERECHTWIJZEN ()
AFSCHEIDING, AFZONDERING, HEILIGING ()
  Christelijke EENHEID ()
POLITIEK & SOCIAAL ACTIVISME ()
LIJDEN, BEPROEVINGEN ()
  VOOR WIE STIERF CHRISTUS? (14-delige studie; )
  De Brief aan de ROMEINEN (16 hoofdstukken; )
De Persoon en het Werk van de HEILIGE GEEST ()
Bijbelstudiemateriaal ()
   
 
   
  Wat is een getuige? ()
  Wat is een persoon? ()
  Wat moeten wij geloven met betrekking tot de Heer Jezus Christus? ()
  Het Zoenoffer van Christus ()
  Het Vaderhuis (H.A. Ironside; )
  Izaak als beeld van Christus ()
  De betekenis van Jezus' doornenkroon ()
  Waarom "missionary dating" (daten met ongelovigen) niet Gods wil is ()
Over de Algenoegzaamheid van Christus 
  Gemaakt naar het beeld van God ()
De Nieuwtestamentische Ambten ()
De Rijkdom van Zijn Genade (EfeziŽrs 1:7): 61 resp. 216 dingen die waar zijn vůůr en na mijn redding ()
De hele Wapenrusting van God ()
  De raad van de goddelozen - Psalm 1 ()
De Positie en Toestand van de gelovige ()
De kosten van "te strijden voor het geloof" ()
Wandelen met God ()
De Vloer van de Tabernakel ()
Wat was er niet in de Tabernakel? ()
  De Synagoge ()

Een diepe vriendschap (omgang) met een ongelovige zal de gelovige naar beneden halen ()
  Vorm geen ongelijk span met ongelovigen of naamchristenen ()
Kijk niet achterom ()
De Zonde van Sodom - een les voor ons! 
Sodom en Gomorra werden blijkbaar ontdekt : Deel 1  &  Deel 2 ()
Sodom en Gomorra ontdekt ()
Kom op voor de Waarheid! (; 28' 08")
  Getoetst door de Waarheid ()
Vermanen en terechtwijzen ()
  Nuttig voor weerleggen en verbeteren (over terechtwijzen; )
  Wat zou de Bijbel kunnen weerleggen? ()
Een blik op 1 Petrus 5 (in het bijzonder voor kerkleiders; )
"De ongerechtigheid van de heilige dingen" ()
De kerk van de eindtijd is "lauw" - wat betekent dit? ()
Breedgeestig en Ruggengraatloos ()
Het verschil tussen de Rijpe en de Onrijpe gelovige ()
Vriendschap met de wereld ()
Het voortdurende Trilemma van de mens ()
Leerde Jezus dat mensen goden zijn? - Johannes 10:34; Psalm 82:6 ()
Het maken van God-erende beslissingen ()
Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God - Jakobus 4:4 
Heb de Wereld niet lief : kosmos in het Nieuwe Testament (Update) 
Uitzien naar God in Wereld en Cultuur ()
Christus en de Wereld ()
De Wereld tegen Christus en de Christen ()
De Wereld : onze Positie en Attitude erin ()
De Rijke Jongeling - MattheŁs 19 & Lukas 18 
De Verloren Zonen - Lukas 15:11-32 ()
Hoe oordeelt God zondige mensen? 12 Principes van Gods oordeel gebaseerd op Romeinen 2 ()
  Bemoedigende lessen over Romeinen 8:28 ()
Gods Almacht ()
De Liefde in 1 KorinthiŽrs 13 ()
Gods liefde is confronterend ()
Beproef de geesten! 
Van Verzinsels tot Waarheid ()
Het christelijke leven en hoe dit moet geleefd worden  
Wat ik was vůůr en wat ik ben nadat ik gered werd 
Belangrijke lessen over de Levitische Offers ()
Offervlees eten ()
Twee Naturen 
De Twee naturen van de Gelovige (JoŽl T. Andrus) 
De twee naturen in de gelovige (Uit het Woord der Waarheid) 
De Voortdurende Strijd (Ray C. Stedman) 
De Strijd - Romeinen 7 (J. David Hoke) 
Zondigen 1:  Als wij onze zonden belijden 
Zondigen 2:  Maar ik zondig helaas nog wel 
Het zondeprobleem 
Twee aspecten van Vergiffenis (In handige tabellen; )
Ketterij met betrekking tot 1 Johannes: "de gelovige kan niet uit de gemeenschap met God treden" ()
Het Salomosyndroom - wees waakzaam! (Matt. 24:43) 
Over vergiffenis schenken    vergeven
Wat is de Levensregel van de gelovige? 
"Deze ontvangt zondaars en eet met hen" (tags: omgang, evangeliseren) 
Mijn leven aan Jezus geven en Jezus uitnodigen in mijn hart? ()

 Radicale Evangelisatie ()
De eenvoudige Evangeliewaarheid brengen ()
Rechtvaardiging door geloof en de doop met de Heilige Geest 
Geloof en werken in de rechtvaardiging - Spreken Paulus en Jakobus elkaar tegen? ()
Het Christelijke leven (bezinning) 
Enkele woorden over het Bidden in het Openbaar ()
Heer, leer ons te bidden - Nieuwtestamentische gebeden ()
Waardevolle moeilijkheden! 
Verkering en de gevaren van Liefkozen 
Goddelijke tuchtiging 
Zuivert het oude zuurdesem uit ()
VOORZIENIGHEID en BELOFTE - Hoe God Zijn universum bestuurt voor het welzijn van Zijn volk 
Wat betekent het "IN CHRISTUS" te zijn? 
Uit Adam - in Christus 
De Twee Adams (Romeinen 5:12-21; )
Verkondig "Jezus Christus, en Die Gekruisigd"! 
Christus kopiŽren? (tags: immiteren, nadoen; )
De gedachtenis aan het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus (Avondmaal) 
Het wonder van de vleeswording : God werd een mens! ()
Het Avondmaal in acht nemen ()
Twee verordeningen voor de Kerk : Doop en Avondmaal (ook "sacramenten" genoemd; )
Lidmaatschap in een locale kerk van wedergeboren gelovigen ()
Christus belijden ()
De gezindheid die in Christus Jezus was - Filippenzen 2:5-8 ()
Opdat ik Hem mag kennen - Filippenzen 3:9-11 ()
Christen, Kruis en Lijden 
  Het geknakte riet en de uitdovende vlaspit ()
"Steek uw hand in Mijn zij ..." Over de littekens van Jezus 
Wat gebeurt er met een gelovige als hij sterft? 
Christus onze heiligmaking - I.W. Kargel (; )
HEILIGING - F.B. Hole ()
HEILIGING -  J.C. Ryle 
Valse zienswijzen over Heiliging weerlegd (over o.a. "second blessing") 
Tien aspecten van Rechtvaardiging 
DE WARE KERK - J.C. Ryle 
Wereldvreemde Christenen 
Hulpbehoevend of Parasiet? 

Oppervlakkige Godsdienst of Gekruisigd met Christus? 
Het werk van Christus aan het Kruis: Onbeperkt of Beperkt? 

Het oude en het nieuwe kruis (A.W. Tozer) 
Neem uw kruis op 
Gods kracht wordt volbracht in onze zwakheid 
Drinken van de Beker die de Vader ons gegeven heeft 
Over teleurstellingen : Deze zaak is van Mij geschied (Update) 
Christus komt! Bent u gereed? 
Harde tijden in het vooruitzicht 
De Wachter (Horatius Bonar) 
Blaas te trompet te midden van de afval - de vijand is in het kamp! ()
Slapende Wachters, sta op! (Update) 
De Jeremiaroeping 
De hedendaagse Lastpost ()
Het werk van een Wachter 
Blijven in Christus (Miles J. Stanford) 
Voorwaarden om vervuld te worden met de Heilige Geest : Oorzaak of Gevolg? (Miles J. Stanford) 
Grondbeginselen voor Groei (The Green Letters, Miles J. Stanford) 
Gods Doel met de Gelovige (M.J. Stanford) 
De Rust van het Geloof (J.C. Metcalfe) 
Leven door GELOOF - Galaten 2:20 
"Onderzoekt uzelf of u wel in het geloof bent" - Verklaring van 2 KorinthiŽrs 13:5 
De Heer Jezus, Middelpunt (T. Austin Sparks) 
Wat is de Mens? (T. Austin-Sparks) 
Beelden van Christus in Genesis (M.R. De Haan) 
De Uitverkiezing (M.R. De Haan) 
Stierf Christus enkel voor de uitverkorenen? 
Het Evangelie: Goed nieuws voor ALLE mensen ()
Het Geheimenis van het Evangelie in relatie tot Wereldomvattende Evangelisatie - Romeinen 16:25-26 ()
Wat deed Jezus tussen 12 en 30 jaar? 
Opstanding - na 3 dagen en 3 nachten 
Het Opstandingslichaam van onze Heer ()
  Het Graf is nog steeds Leeg ()
De graven werden geopend - MattheŁs 27:52-53 ()
De verwarring tussen Dodenrijk en Hel (Update) 
Is de Heer Jezus "Nedergedaald ter Helle"? ()
De toestand van de overledenen : een Zieleslaap? ()
Hebben mensen een onsterfelijke ziel? ()
De Positie van de Vrouw 
Vergelijkingstabel : Maria - Martha 
Kinderdiscipline - de enig bijbelse manier 
De zonde van Vleierij 
De Waarde van de Mens (is er niets goeds in de mens?) 
Wat maakt ons tot mensen? ()
Wilt u de wereld verbeteren? 
Democratie in het licht van de Schrift ()
De Grote Opdracht volgens het Johannesevangelie ()
Wat de Grote Opdracht NIET is 
Grijpt een christen naar de wapens? 
De christianisering van oorlog en geweld ()
Militaire Dienst ()
De Doodstraf: wat zegt de Bijbel? ()
Een nieuwe Amerikaanse revolutie? 
Het geheim van Bijbelse Zelfverbetering ()
  Wat moet ik mijn kinderen leren over films? 
  Hoe je kind verliezen vůůr zijn 5 jaar    Kinderen opvoeden
Het "Slippendrager-Christendom" ()
Christelijke feestdagen vieren? (Pasen, Kerstmis, enz.) 
De Christen en ALCOHOL (Update) 
Dronk de Heer Jezus wijn of druivensap? Was Hij een NazireeŽr? 
Orgaan- en weefseltransplantatie 
Orgaandonatie ... is dat toegestaan voor een christen? ()
De Messiaanse Psalmen 
En zij gaven Hem edik met gal te drinken 
Jahweh God en Bašl 
Ik Ben 
De "Ik Ben" ()
Maak u geen Zorgen!    Vrees, vrezen, angst
Finale
BARABBAS (Update) 
Alleenstaan 

Afzondering

Wat zegt de Bijbel over Afscheiding? 
De Bijbelse leer van Afscheiding  
De Ketterij van Afscheiding? 
Dialoog of Afscheiding? 
Keer u af van afvalligen en ongeregelden ()
Ga weg uit een valse kerk (Update) 
De Eenzaamheid van de Christen 
Een eenzame weg (Psalm 107:1-9) 
Ik alleen ben overgebleven 
Waarom ik een Fundamentalist ben 
  De tijdloze boodschap van Judas ()
De Eenheid van de Geest 

De Heilige Geest, die in ons woont 
De Kerk in een Post-Christelijke Cultuur (F.A. Schaeffer) 
Onwankelbaar - vluchten uit de greep van verleidelijke spiritualiteit 
Het Kenmerk van de Christen (F.A. Schaeffer) 
EzechiŽl 13 & 14 - een parallel met onze tijd 
Corrigeer de Dwaas niet & Wat is Wijsheid? 
Bijbelse richtlijnen voor kleding 
Crematie of Begraving? 
  Crematie : Hoe denkt God erover? ()
De Lichamelijke Opstanding 
Tattoo of geen Tattoo? 
Trends van onze dag : Tattoos en Piercings ()
Tienden geven - moeten wij dat? 
"En al de leugenaars" 
Lijden en Strijd in het christelijke leven 
Wat heeft God met onze portie lijden te doen? 
Echtscheiding & Hertrouwen (Update) 
De Zonde van Echtscheiding 
Hoe denkt God over Echtscheiding? 
De Echtscheiding - bespreking van MattheŁs 19:1-12 
  Maak geen Afspraakjes met en neem geen ongelovige ten Huwelijk! ( 4' 55")
DE CHRISTENREIS naar de eeuwigheid (John Bunyan) 
Kostbare hulpmiddelen tegen Satans bedriegerijen (Thomas Brooks, 1608-1680) 
't Is beter dat de vriendschap slaat, als dat de vijand vriendelijk praat 
De Kus van de Dood 
Dit is niet uw rustplaats! 
Heeft de verandering in de Kerk ook u aangestoken? 
De grondslag van de rechtschapene 
De Schat bezitten - de vrijheid om de Waarheid te kennen 
Een Eeuwig Perspectief 
De Opkomende Arrogantie 
Was Paulus een Pragmaticus? Waren "alle" middelen goed om enigen te behouden? 
Compromis & Pragmatisme - Citaten 

 Het gevaar van Pragmatisme ()
Valse Leraars/Leringen - Citaten 
Publieke versus Private Correctie - Citaten 
"Ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen" 
Ongehoorzaamheid en de gevolgen ()
Verblijd u echter niet daarover 
Het Overblijfsel 
De Waarheid spreken 
Paulus in debat ... Handelingen 17:17, enz.  
Werd er een soort Communisme beoefend in de vroege kerken? 
Het leven van David  
Het leven van Josia  
Wanneer "goden" sterven 
Afvalligheid en zijn Tegengif 
Waarom willen zij niet luisteren? 
Wat is er fout aan de Loterij? (kansspelen, gokken) 
Wie roemt, roeme in de Heer 
Horen Christenen te VASTEN? 
Slavernij in het Nieuwe Testament ()
De reine en onreine dieren - moeten wij ons aan spijswetten houden? ()
Gevleugelde insecten met 4 poten? Is de Bijbel fout? ()
Uitgebreide uiteenzetting van het Evangelie naar MattheŁs (, download)
Uitgebreide uiteenzetting van het Evangelie naar Johannes (, download)
 

Eschatologie en Profetie:   

Het Boek OPENBARING ()
  De OPNAME van de Gemeente ()
Profetie ()
De Profetie van de Heilige Schrift ()
Het profetische Woord ()
Wat is de Kerk en wat is haar Toekomst (R.P. Daniel) 
Vergelijking Millenniale en Tribulationele leringen (Eschatologie) 
Is uw Eschalologie (eindtijdse verwachting) merkbaar? 
  Wanneer werd de Pre-trib OPNAME voor het eerst geleerd? (; )
De Opname vůůr de Zeventigste Jaarweek (M.V.) 

  Redenen voor de Opname ()
De Opname vůůr de Verdrukking (David Cloud; )
De Opname van de Kerk (David L. Cooper; )
Waarom de Kerk niet door de Verdrukking zal gaan (W. R. Newell; )
Zullen ALLE heiligen opgenomen worden wanneer de Heer komt? ()
Wie kan gered worden na de Opname? (bestaat er een tweede kans? )
Enkele vragen over de Opname ()
  Zeven vragen over de komst van Christus beantwoord ()
Henoch en de Morgenster ()
Driemaal: "Ik kom spoedig" ()
Op de Heer wachten ()
De Grote Verdrukking : Toekomst of Vervuld? ()
Herhalen de fouten van de vroege kerk zich? Hoe men de hoop van de Opname kwijtraakte ()
De belofte van de Opname in Thessalonicenzen 
Kan de Heer op elk moment wederkomen? ()
WEES WAAKZAAM! 
"Apostasia" in 2 Thessalonicenzen: Afval of Opname? 
Afval of Vertrek in 2 Thessalonicenzen 2:3? 
Zuurstofgebrek tijdens de Opname? 
God zal de Kerk wegnemen 
Zie, Ik kom Spoedig! 
De Opname komt eraan - geloof het of niet! 
De tijd is erg nabij 
De Opname - geliefd of gevreesd? 
Zij haten de Opname 
De Opname zoals geleerd door Jezus en Paulus 
Twintig prominente feiten over de Wederkomst van de Heer 
Dave MacPherson: de uitvinder van de Valse Pre-Trib Opname geschiedenis 
Het Oordeel voor de Grote Witte Troon ()
Het Oordeel van de Levende Volken ()
Het Oordeel voor de Rechterstoel van Christus ()
  De Antichrist zal alle valse religie verenigen onder een valse vrede ()
De ontwikkelingen vanaf de wederkomst van de Heer tot de eeuwigheid ()
Christus Jezus "de Spruit" ()
Islam en de eindtijd ()
Waar is uw Koninkrijk? 
"Wanneer wij Hem zien ..." 
Boodschap van de blinkende Morgenster 
Morgenster (J.G. Fijnvandraat) ()

 

De 'Rede over de Laatste Dingen' (Update) 

 

De 'Rede over de Laatste Dingen' - Schema ()
De verwoesting van Jeruzalem vergeleken met de verwoesting aan het eind van onze tijd ()
Het oordeel over Schapen en Bokken 
Acht oordelen vanaf het kruis : God oordeelt iedereen ()
Zij zeggen "IK BEN" - "want velen zullen komen onder Mijn Naam" (Update) 
Jezus komt spoedig terug - Het teken van de Tempel 
De Millenniumtempel van EzechiŽl 40-48 ()
"Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van Jahweh uit Jeruzalem" ()
"Tekenen" van Zijn Komst afwachten? (Update)
Laat u niet meeslepen door de "Prophecy Club"-paranoia. En hier deel 2 ()
Laat u niet in met Stan Johnson, Tom Deckard, Mike Hoggard e.a. van "The Prophecy Club"! Links : 1 - 2 - 3 - 4
Een probleem voor Preteristen 
Koninkrijken in DaniŽl en Openbaring 
Structuur van het Boek DaniŽl 
Het Statenbeeld in het Boek DaniŽl 
De Voeten van het Statenbeeld - de Tijd van het Einde 
De Boodschap van DaniŽl 2 
De droom die de toekomst openbaart (; 6' 55")
De droom van Nebukadnezar en het ontwaken van Europa 
De Tijden der Heidenen lopen af 
De Verzameling en Volheid van de Heidenen ()
De 70 Jaarweken in het Boek DaniŽl 
  De 70 Jaarweken in het Boek DaniŽl (WOL; )
De 4 dieren van DaniŽl 
De Opstanding (Update) 
De Verborgenheid van de Eerste Opstanding ()
De Voltooiing van de Eerste Opstanding : Openbaring 20:4-6 ()
Schema: van Jezus' geboorte tot Pinksteren ()
Bedenkingen bij Europa 
Herinnert het EU-symbool wel of niet aan Maria? 
Twee dagen in Samaria (Update) 
Komt de Heer Jezus terug na 2 profetische "dagen", of 2000 jaar? (Update) 
De gelijkenis van de Wijze en Dwaze maagden 
  De gelijkenis van de tien maagden ()
Jezus wandelt op de zee 
De Messiaanse Psalmen 
Messiaanse ProfetieŽn 
  Christus in Jesaja 53 ()
  Jesaja 53 - De lijdende Knecht ()
Schema van de Joodse Feesten en hun profetische betekenis ()
De letterlijke vervulling van IsraŽls Zeven Feesten ()
Van Babel tot Eeuwigheid () - Grote resolutie in afdrukbaar PDF-formaat op aanvraag (mailtje)
Van Babel tot Eeuwigheid (eigen versie; )
De Eindtijdvolgorde volgens DaniŽl en Openbaring ()
De Eindtijdvolgorde volgens DaniŽl en Openbaring ()
Ballingschap en BabyloniŽ ()
Leven na de Dood? ()
Schema van de Opname #1 ()
  Schema van de Opname #2 ()
Begeleidende commentaren Openbaring 
Chronologie in het Boek Openbaring 
De tijd van de Verdrukking 
Het Getal 666 van het Beest 
Laat de Toekomst waar ze thuishoort! ()

  Postmoderne ontmanteling op grote schaal ()
Postmoderne ontmanteling van Bijbelse waarheden ()
Het "Jesus Seminar" ()
  

Chronologie en bedelingen:   

Licht op de DISPENSATIES - 13 lessen ()
  De Bedelingen (dispensaties; schema; eigen versie; )
De Bedelingen (; )
Kaart over de Kerkbedeling (; ; PDF op aanvraag)
Kaart + bespreking van de Eindtijdvolgorde : van Kruis tot Eeuwige Toestand 
Vergelijking en Contrast tussen Huidige Wereld, Milennium en Eeuwige Toestand ()
Bestudeer de Bijbel Dispensationeel (Update) 
De grootste mislukking in het Kerktijdperk (C.I. Scofield) 
Het Woord van de Waarheid "recht snijden" (2 TimotheŁs 2:15; )
Het uitstel van het Koninkrijk - de bijbelse leer van het uitstel ()
De BERGREDE - Is ze voor de Kerk vandaag? 
Het Nieuwe Gebod - een belangrijk dispensationeel onderscheid ()
Twee Fases in de Tweede Komst van Jezus Christus 
  Zeven vragen beantwoord over de wederkomst van Christus ()
Koningen van IsraŽl en Juda en de toenmalige Profeten 
Nieuwtestamentische Regeerders 
Romeinse Regeerders 
DE 4 EVANGELIňN CHRONOLOGISCH Download  ( 1997-2003 ZIP. op aanvraag)
De EvangeliŽn in Chronologisch Overzicht 
De Laatste Week van Jezus in Chronologisch Overzicht ()
Chronologie van IsraŽl vanaf de Zondvloed tot Christus 
Chronologie Palestina 175 vC - 100 nC 
Het 'Onze Vader' en de Genadebedeling 
Leeftijden voor en na de Vloed 
De tijdslijn van de Zondvloed 
  De tijdslijn van de Zondvloed (schema; )
Ouderdom van de aarde en Chronologie (A.J. Monty White) 
Ultra-dispensationalisme en de Doop (o.a. Bullingerisme) 
Pas op voor het Hyper- of Ultra-dispensationalisme (Bullingerisme) 
Stamboom: van Adam tot de 12 stammen van IsraŽl ()
  

Reformatie/Calvinisme:   

GEVAREN VAN DE GEREFORMEERDE THEOLOGIE ()
OVER JOHN MACARTHUR ()
VOOR WIE STIERF CHRISTUS? (14-delige studie; )
"Het Calvinisme en de Bijbel: Het Calvinisme vanuit de Bijbel weerlegd": http://www.hetcalvinismeendebijbel.nl/
Wanneer begon de Kerk? ()
Repliek op Erasmus 
Martin Luther (Rick Miesel) 
Humanisme versus Reformatie 
De Hervormers ()
Gods willen en 's mensen onwil - een probleem voor extreme Calvinisten ()
Over vrije wil ()
De dwaling van het vijf-punts Calvinisme (TULIP) 
Wat voor liefde is dit? Reeks video's door Dave Hunt over het Calvinisme (
Het Calvinismedebat (; )
Soevereiniteit van God en de Verantwoordelijkheid van de Mens (contra Calvinisme; )
Bekering en "Lordship Salvation" 
Een bijbelse analyse van "Lordship Salvation" (Heerschapsredding) 
Bekering en "Lordship Salvation" opnieuw bekeken 
Kan een jong kind gered worden? & Lordship Salvation en de redding van kinderen ()
"Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren" 
De Uitverkiezing (M.R. De Haan) 
Is er een Uitverkiezing? 
Stierf Christus enkel voor de uitverkorenen? 
De controverse rond Efeziers 2:8 - wat is de gave van God : redding of geloof? ()
Voor wie stierf Christus? (; )
Enkele problemen met de Gereformeerde Theologie (Update; )
  

Zekerheid:   

Kan een gelovige nog verloren gaan? 
Afval van Gelovigen? 
Kan een Gelovige zijn Redding Verspelen? 
Eens Gered, Altijd Gered? (Dave Hunt) 
Gered en toch Verloren gaan? (Oscar Gibson) 
Schapen die Niet Verloren Gaan (C.H. Spurgeon) 
Zullen alle mensen uiteindelijk gered worden? (Alverzoening) 
Veilig, Zeker en Verzegeld ()
  De absurditeit van het afwijzen van Eeuwige Zekerheid ()
  Eeuwige zekerheid en probleempassages ()
  

Johan Malan:   

De New-Age beweging 
Finale voorbereidingen om de New Age Christus te ontvangen 
Zeven Oorlogen tegen het Mensdom 
Parlement voor Wereldgodsdiensten en Universele Verzoening 

  Postmoderne ontmanteling op grote schaal ()
Postmoderne ontmanteling van Bijbelse waarheden ()
Twijfel, geloofsbeproevingen en aanvallen door de vijand ()
Valse Voorstellingen van Jezus 
Godsdienstige Dwalingen 
Het Verbondsvolk IsraŽl : wie zijn zij? Of de "Britse IsraŽlvisie" (en afgeleiden) 
IsraŽl en de Grote Verdrukking 
De Wereld verwerpt steeds de Koning der Joden 
De Moslimoorlog tegen IsraŽl en zijn Bondgenoten 

De Opmars van de Islam naar Wereldheerschappij - #1 

De Opmars van de Islam naar Wereldheerschappij - #2 
Strijd om het Beheer over Jeruzalem 
Geestelijke Oorlogvoering 
Het Koninkrijk van Satan 
Toenemende Dwalingen door Grote Leiders 
Halloween - de Occulte invloed 
De opkomst van een valse Jezus 
Wie is Jezus? 
De Intergeloofsbasis voor de Nieuwe Wereldorde 
De Intergeloofsbenadering vat overal post in de wereld 
Verschillende geestelijke sferen ()

Oosterse Meditatie sluipt de Kerk binnen   
Messiaanse Verwachtingen in de Oosterse religies 
Het Dominionisme en haar menselijk rijk 
Veel gelovigen springen op de wagen van het Dominionisme 
Dean Sherman verkondigt de Koninkrijkstheologie 
Niet NU een Koninkrijk! (tags: Dominionisme, Rick Warren, Word of Faith, Joyce Meyer, IsraŽl) 
Pas op voor Kwa Siza Bantu (of Kwasizabantu) ()
De Transformatiebeweging 
Open Brief aan John Hagee: Heeft IsraŽl Jezus nodig? 
Eindtijdse Misleiding in de Opkomende Kerk 
De zonde van homoseksuele praktijk (en hoe dit overwonnen kan worden) 
Boodschap van de blinkende Morgenster 
De verwerping van christelijke leerstellingen 
De kinderen van God en de kinderen van de Duivel 
De belofte van de Opname in Thessalonicenzen 

  Redenen voor de Opname ()
Een herhaling van de dagen van Noach en van Lot  ()
De Tijden der Heidenen lopen af 
De eerste en tweede komst van Christus : een vergelijking ()
De Toekomst : Wat kunnen wij verwachten? ()
Beproef de geesten! 
De JudaÔsering van het Christelijke Geloof ()
De Verborgenheid van de Eerste Opstanding ()
De Verborgenheid van IsraŽls Verharding en Eindtijdse Redding ()
Verborgenheden over Christus en Zijn Evangelie ()
Genade en Oordelen : Christus als Verlosser en Rechter ()
Op Pad naar het Land van Belofte ()
  Keuzes die elkeen in zijn leven moet maken ()
  
  
Disclaimer : Hoewel ik artikelen en informatie van anderen op mijn site beschikbaar stel,
ben ik het niet noodzakelijk eens met elk ingenomen standpunt - Hand. 17:11.  (M.V.)