Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

  
   

Cartoons Zonde & Bekering 1

   

Aangevuld op 4-9-2018

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Zie : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijewil-godswil.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Gods weegschaal, zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gods-Balans.pdf

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

  

  

  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"Ik ben de Weg" - Johannes 14:6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

Ecce homo! - Zie de mens!

De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer! Joh. 19:5, 15

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

   

 

  

  

 

  

  

 

  

   

 

   

  

 

  

 
 
 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

   

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden ... Naar uw hardheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf toorn als een schat, in de dag van de toorn, en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods  (Rom. 1:18; 2:5).

Want zijzelf vermelden ... hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen  en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus,
Die ons verlost van de komende toorn  (1 Thess. 1:10)

  

 

  

  

 

 

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  
 
 

Zie echter : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/homoseksualiteit.pdf

  

Zie echter : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/homoseksualiteit.pdf

 
 
  

Klik op het plaatje

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Klik op het plaatje

 
 
 

Klik op het plaatje

 
 
 

 
 
 

Ga hier naar de Cartoonindex