Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

Cartoons Zonde & Bekering 1

   

Aangevuld op 9-4-2024  -  Ga hier naar de Cartoonindex

 

Misschien geeft God hen eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen - 2 Tim. 2:25-26

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bekering-vragen.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geloven-nietGered.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Geloof-en-Bekering.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bekering-noodzakelijk.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wat-geloven-over-Christus.pdf

 
 
 

Wat moet ik doen om gered te worden? ()

   
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/spiritisme.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Klik op het plaatje, of hier

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

(Het hart is in de Bijbel de zetel van de beweegredenen)

 
 
 

De meeste mensen willen niet echt de waarheid.
Zij willen gewoon de constante geruststelling
dat wat zij geloven de waarheid is.

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf

 
 
 

[1] http://www.verhoevenmarc.be/PDF/haat-van-God.pdf  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/haat-van-christen.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf

[2] http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf

[3] http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Hem-kennen.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Zie : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijewil-godswil.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Gods weegschaal, zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gods-Balans.pdf

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm#leugen
http://www.verhoevenmarc.be/#Zonde
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

  

  

  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"Ik ben de Weg" - Johannes 14:6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 
 
 

 
 
 

Genesis 6:13 - Mattheus 24:37-39 - 2 Petrus 2:5-9

"Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal" (Mattheus 24:37-42).

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/weesWaakzaam.pdf

  

 

  

Ecce homo! - Zie de mens!

De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer! Joh. 19:5, 15

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

   

 

  

  

 

  

 
 
 

  

 

  

   

 

   

  

 

  

"Wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint
en aan zijn ziel schade lijdt?" (Markus 8:36)

 
 
 

 
 
 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

   

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden ... Naar uw hardheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf toorn als een schat, in de dag van de toorn, en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods  (Rom. 1:18; 2:5).

Want zijzelf vermelden ... hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen  en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus,
Die ons verlost van de komende toorn  (1 Thess. 1:10)

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  
 
 

Zie echter : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/homoseksualiteit.pdf

Zie echter : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/homoseksualiteit.pdf

 
 
  

Klik op het plaatje

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/haat-van-God.pdf

 
 
 

Klik op het plaatje

 
 
 

 
 
 

Ga hier naar de Cartoonindex