Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

  

Evangelisatie

     

"Mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis IsraŽls; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, 
en hen van Mijnentwege waarschuwen ..." (EzechiŽl 3:17-21; 33:6).

  
  

Cartoons Zonde & Bekering 1

Cartoons Zonde & Bekering 2

Cartoons Zonde & Bekering 3

Alle Cartoons

 

Het leven van Christus ()

Het Evangelie naar Johannes (; 13-delige reeks)
Een Persoonlijke Bijbelstudie (korte studie over het Evangelie naar Johannes) 

Religie of Christus? (M.R. De Haan) 

Geen Religie maar Christus 

Doen of Gedaan? (C.H. Mackintosh; )

Hoe weten we dat er een God is? ()

Als het nu eens wťl waar is? 

Levensbelangrijke vragen 

De Weg naar de Redding  - Evangelietraktaat

15 Vragen voor Evolutionisten    -  Pamflet

Waarom ik in God geloof ()  -  Pamflet

Wat maakt ons tot mensen? ()

Gods Reddingsplan 

De Weegschaal van God ()

 

 

De Weegschaal van God (

REDDING, zoals geleerd in de Bijbel 

Wat betekent het GERECHTVAARDIGD te worden voor God? ()

Is Bekering noodzakelijk voor Redding? En wat is Bekering? ()

Is bekering noodzakelijk? 

Bekering is noodzakelijk! ()

Heb berouw, en bekeer u! 

De Film van uw Leven 

Bestaat er echt een God? (; )

Wie schiep God? 

Jezus, meer dan een timmerman ()

Klare taal over de dood  

Hoe kan een liefhebbende God ...?  

De Haat van God ()

Het is niet de schuld van God! ()

Wat is het lot van mensen die niet bereikt werden met het Evangelie? (MV; )

Wat met hen die niet gehoord hebben? (WOL; )

Waarom moeten wij geloven? Waarom openbaart God Zich niet rechtstreeks? ()

Heilige boeken? Welk boek zal u vertrouwen? ()

Gods gerechtigheid en "Zijn werken" (Romeinen 1:18-20; )

Religie of Christus? 

Zoals men Hem (meestal) niet wil kennen 

Is de God van het Oude Testament wreed? ()

Waarom? ()

17 Manieren om NIET in de Hemel te komen ()

Het is niet de schuld van God! ()

Vrede voor de angstigen, of : de Koperen Slang ()

Was Christus een Plaatsvervanger voor de zondestraf? ()

HindoeÔsme en andere grote religies: verschillen die echt van het Christendom? ()

Leiden niet alle religies naar God? ()

  

Maak kennis met Het Evangelie   - Voor jong en oud

Ga nu verder naar "Zonde en Bekering" ()

  

 

 
 

Artikelen voor Christenen die evangeliseren:

"Voor allen ben ik alles geworden" (1 KorinthiŽrs 9:22) 

"Voor allen ben ik alles geworden" - 1 KorinthiŽrs 9 ()

"Wij geloven op dezelfde wijze gered te worden als ook zij" - Handelingen 10 ()

Wat is een getuige? ()

Radicale Evangelisatie ()

Geef niet op ()

De eenvoudige Evangeliewaarheid brengen ()

Mijn leven aan Jezus geven en Jezus uitnodigen in mijn hart? ()

Geloof en Bekering (tegen "easy believism"; )

Vragen over Bekering (tegen "quick prayerism"; )

Wedergeborenen volharden in het geloof - Easy Believism "bekeerlingen" niet ()

Goedkoop Evangelie? ()

Quick Prayerism (; )

Moderne Evangelisatiemethodes - een haast profetisch artikel uit de jaren '60 

Onbijbelse voorstellingen van het Evangelie (tags : Vier geestelijke wetten) 

Wat de Grote Opdracht NIET is 

 

Het nieuwe "doe goed" evangelie 

De Grote Opdracht volgens het Johannesevangelie ()

Het schaamteloze sociale evangelie ()

"Christelijk activisme" - "Sociaal" evangelie? ()

POLITIEK & SOCIAAL ACTIVISME ()

"Deze ontvangt zondaars en eet met hen" 

Is Johannes 3:16 een liefdesverklaring gericht tot de zondige mens? (Update; )

 

 

God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde? (Update) 

De Heerlijkheid van God en Evangelisatie ()

Is het tijd om te kniezen? ()

Het Evangelie: Goed nieuws voor ALLE mensen ()

Kunnen wij bewijzen dat de Bijbel waar is? Het ultieme bewijs ()

Bewijs voor de Schepper is onweerlegbaar ()

De Prediking draaien en trekken om de "Onkerkelijken" te bereiken 

De Sceptici antwoorden ()

"De dwaasheid van de prediking" ()

De kracht van Evangelisatie ()