Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evangelisatie

     

"Mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israels; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, 
en hen van Mijnentwege waarschuwen ..." (Ezechiel 3:17-21; 33:6).

  
  
PAMFLETTEN ()
ARTIKELEN VOOR CHRISTENEN DIE EVANGELISEREN ()

CARTOONS EVANGELISATIE ()

Cartoons Zonde & Bekering 1 ()

Cartoons Zonde & Bekering 2 ()

Cartoons Zonde & Bekering 3 ()

Rubriek Zonde en Bekering ()

Maak kennis met het Evangelie () - Voor jong en oud . Hier de versie met ingevulde antwoorden ()
De Weg naar de Redding - Evangelietraktaat (Update; )
Beste vriend () - Evangelietraktaat
Het Evangelie naar Johannes (; 13-delige studiereeks)
Het Evangelie naar Johannes (HSV, )
Een Persoonlijke Bijbelstudie (korte studie; )
De Fundamentele Doctrines van de Bijbel (Update; )
Let op : er zijn veel valse evangelien in omloop (Update; )
Toeval of Ontwerp, prachtige video, ingesproken door George Zeller ( 27:50)
Ga de weg op naar de hemel - deze wordt genoemd de Romeinenweg ()
Levensbelangrijke vragen ()
Hoeveel verlossingsdeuren zijn er? ()
 

Pamfletten

15 Vragen voor Evolutionisten () - Pamflet

Enkele redenen waarom ik in God geloof (Update; ) - Pamflet

Evolutieleer is geen wetenschap (Update; ) - Pamflet

De Film van uw Leven () - Pamflet

Wanneer is het Feest Voorbij? (Update; ) - Pamflet

Jezus maakt vrij () - Pamflet

 
Drie kruisen op Golgotha ()
Wat moet ik doen om gered te worden? ()
Wanneer is het Feest Voorbij? (Update; )
Historisch bewijs voor Jezus ()

Het leven van Christus ()

De ontnuchterende exclusiviteit en wonderlijke inclusiviteit van het Evangelie ()

Religie of Christus? (M.R. De Haan) ()

Geen Religie maar Christus ()

Een drievoudige kijk op de Christus van God ()

Doen of Gedaan? (C.H. Mackintosh; )

Hoe weten we dat er een God is? ()

Het "Ik kan het niet weten" geloof ()

Wat maakt ons tot mensen? ()

Gods Reddingsplan ()

De Weegschaal van God ()

De Weegschaal van God ()

Leven na de Dood zoals geopenbaard in Gods Woord ()

REDDING, zoals geleerd in de Bijbel ()

Wat betekent het GERECHTVAARDIGD te worden voor God? ()

Is Bekering noodzakelijk voor Redding? En wat is Bekering? ()

Is bekering noodzakelijk? ()

Bekering is noodzakelijk! ()

Heb berouw, en bekeer u! ()

Redding : Gemakkelijk of Moeilijk? ()
Evangelie voor Israel? ( 31:22)

Bestaat er echt een God? (; )

Wie schiep God? ()

Als God het universum schiep, wie schiep dan God? ()
Wie is Jezus? ()
Wie is Jezus? (prof. Johan Malan; )

Jezus, meer dan een timmerman ()

Klare taal over de dood ()

Hoe kan een liefhebbende God ...? ()

De Haat van God ()

 God en de zondaar : haat en liefde ()

Het is niet de schuld van God! ()

Wat is het lot van mensen die niet bereikt werden met het Evangelie? (MV; )

Wat met hen die niet gehoord hebben? (WOL; )

God en de Naties (Handelingen 17:26; )

Waarom moeten wij geloven? Waarom openbaart God Zich niet rechtstreeks? ()

Heilige boeken? Welk boek zal u vertrouwen? ()

Gods gerechtigheid en "Zijn werken" (Romeinen 1:18-20; )

Zoals men Hem (meestal) niet wil kennen (Update; )

Is de God van het Oude Testament wreed? ()

Waarom? ()

17 Manieren om NIET in de Hemel te komen ()

Het is niet de schuld van God! ()

Vrede voor de angstigen, of : de Koperen Slang ()

Was Christus een Plaatsvervanger voor de zondestraf? ()

Hindoeisme en andere grote religies: verschillen die echt van het Christendom? ()

Leiden niet alle religies naar God? ()

 
 

 
 

Artikelen voor Christenen die evangeliseren:

 

VOOR WIE STIERF CHRISTUS? ()

Mijn leven aan Jezus geven en Jezus uitnodigen in mijn hart? ()
Is Johannes 3:16 een liefdesverklaring gericht tot de zondige mens? (Update; )
God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde? ("God houdt van jou"-evangelie?; )
Heeft God een wonderlijk plan voor uw leven? (Update; )
Evolutionistische mythologie doorprikt (Update; )
God roept ons op om mensen lief te hebben, niet om het met hen eens te zijn ()

"Voor allen ben ik alles geworden" (1 Korinthiers 9:22; )

"Voor allen ben ik alles geworden" - 1 Korinthiers 9 ()

Was Paulus een Pragmaticus? Waren "alle" middelen goed om enigen te behouden? ()
Een 'Hemelevangelie' prediken? ()
De tragedie van het kruisloze evangelie ()
Hindert leerstellige zuiverheid bijbelse evangelisatie? ()
Eigentijdse Evangelisatie - enkele vragen en problemen om over na te denken ()
Waar in de Bijbel vinden we met betrekking tot het Evangelie ... ()
Waar in de Bijbel vinden we met betrekking tot de Heer Jezus ... ()

"Wij geloven op dezelfde wijze gered te worden als ook zij" - Handelingen 10 ()

Het "respecteren" van elkaar in de wereld & de "Universele Verklaring vd Rechten vd Mens" ()
Geef niet op ()
De eenvoudige Evangeliewaarheid brengen ()

Wat is een getuige? ()

Radicale Evangelisatie ()

Vragen over Bekering (Tegen "quick prayerism"; )

Geloof en Bekering (Tegen "easy believism"; Update; )

Wedergeborenen volharden in het geloof - Easy Believism "bekeerlingen" niet ()

Goedkoop Evangelie? (Uitbreiding; )

Quick Prayerism (; )

Moderne Evangelisatiemethodes - een haast profetisch artikel uit de jaren '60 ()

Waarom "missionary dating" (daten met ongelovigen) niet Gods wil is ()

Onbijbelse voorstellingen van het Evangelie (tags : Vier geestelijke wetten; )

"De vier geestelijke wetten" versus Paulus' Evangelie ()

Wat de Grote Opdracht NIET is ()

Het nieuwe "doe goed" evangelie ()

De Grote Opdracht volgens het Johannesevangelie ()

De Grote Opdracht volgens Lukas ()
De Grote Opdracht volgens Handelingen ()

Het schaamteloze sociale evangelie ()

"Christelijk activisme" - "Sociaal" evangelie? ()

POLITIEK & SOCIAAL ACTIVISME ()

"Deze ontvangt zondaars en eet met hen" ()

De Heerlijkheid van God en Evangelisatie ()

Is het tijd om te kniezen? ()

Het Evangelie: Goed nieuws voor ALLE mensen ()

Kunnen wij bewijzen dat de Bijbel waar is? Het ultieme bewijs ()

Bewijs voor de Schepper is onweerlegbaar ()

De Prediking draaien en trekken om de "Onkerkelijken" te bereiken ()

De Sceptici antwoorden ()

Drie manieren waarop Atheisten onthullen dat ze echt wel in God geloven ()

"De dwaasheid van de prediking" ()

De kracht van Evangelisatie ()

 
 

 
 

Cartoons Evangelisatie

 

  Aangevuld op 3-5-2024  -  Ga hier naar de Cartoonindex

 

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God - 1 Joh. 5:12-13

 
 

 
 
 

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Hem-kennen.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoeveel-verlossingsdeuren.pdf

 
 
 

 
 
 

"Ga binnen door de nauwe poort,
want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt,
en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;
maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt,
en weinigen zijn er die hem vinden" (Mattheus 7:13-14).

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Zie : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rechten-vd-mens.pdf

 
 
 

Zie : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rechten-vd-mens.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/drie-kruisen.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/haat-van-God.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-in-mijn-hart-vragen.pdf

 
 
 

Weerlegging:

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wonderlijk-plan.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-in-mijn-hart-vragen.pdf

 
 
 

ttp://www.verhoevenmarc.be/PDF/kinderenGods.pdf

 
 
 

 
 
 

Lees hierover : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-in-mijn-hart-vragen.pdf

 
 
 

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bekering-vragen.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geloven-nietGered.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Geloof-en-Bekering.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bekering-noodzakelijk.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wat-geloven-over-Christus.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Deels uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/valse-evangelien.pdf (meer uitgebreid)

Wat moet ik doen om gered te worden? ()

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/blijf-in-Hem.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
   

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God - 1 Joh. 5:12-13

 

 
 

Evangeliseer samen met enkel getrouwe gelovigen!

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alpha.pdf

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rechten-vd-mens.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

"Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"
(Johannes 14:6)

 
 
 

 

  

 

Klik op het plaatje om de link te activeren

 
 
 

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf

 
 
 

Klik op het plaatje

 
 
 

Klik op het plaatje

 
 
 

   

 
 
 

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm#leugen
http://www.verhoevenmarc.be/#Zonde
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GroteOpdracht.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/God-vs-Mens-redding_tabel.pdf

 
 
 

Lees het vervolg in het artikel : klik op het plaatje

 
 
 

 
 
  

Zie : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bekering-vragen.pdf

 
 
 

 

  

 

Boodschap voor Israel :

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/boodschap-voor-Israel.pdf

Pas hier op voor corrupte bijbels : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Zach12_10.pdf !

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/boodschap-voor-Israel.pdf