Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evangelisatie

     

"Mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis IsraŽls; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, 
en hen van Mijnentwege waarschuwen ..." (EzechiŽl 3:17-21; 33:6).

  
  
Artikelen voor Christenen die evangeliseren ()
CARTOONS EVANGELISATIE ()
Pamfletten ()
Cartoons Zonde & Bekering 1 ()

Cartoons Zonde & Bekering 2 ()

Cartoons Zonde & Bekering 3 ()

Rubriek Zonde en Bekering ()

 
 
Levensbelangrijke vragen ()
De Weg naar de Redding - Evangelietraktaat ()
Beste vriend () - Evangelietraktaat
Maak kennis met Het Evangelie () - Voor jong en oud
 

Pamfletten

15 Vragen voor Evolutionisten () - Pamflet

Enkele redenen waarom ik in God geloof (Update; ) - Pamflet

Evolutieleer is geen wetenschap (Update; ) - Pamflet

De Film van uw Leven () - Pamflet

Wanneer is het Feest Voorbij? () - Pamflet

 
Wat moet ik doen om gered te worden? ()
Wanneer is het Feest Voorbij? ()
Historisch bewijs voor Jezus ()

Het leven van Christus ()

Het Evangelie naar Johannes (HSV, )
Het Evangelie naar Johannes (; 13-delige studiereeks)
Een Persoonlijke Bijbelstudie (korte studie; )
De ontnuchterende exclusiviteit en wonderlijke inclusiviteit van het Evangelie ()

Religie of Christus? (M.R. De Haan) ()

Geen Religie maar Christus ()

Doen of Gedaan? (C.H. Mackintosh; )

Hoe weten we dat er een God is? ()

Wat maakt ons tot mensen? ()

Gods Reddingsplan ()

De Weegschaal van God ()

De Weegschaal van God ()

Leven na de Dood zoals geopenbaard in Gods Woord ()

REDDING, zoals geleerd in de Bijbel ()

Wat betekent het GERECHTVAARDIGD te worden voor God? ()

Is Bekering noodzakelijk voor Redding? En wat is Bekering? ()

Is bekering noodzakelijk? ()

Bekering is noodzakelijk! ()

Heb berouw, en bekeer u! ()

Redding : Gemakkelijk of Moeilijk? ()
Evangelie voor IsraŽl? ( 31:22)

Bestaat er echt een God? (; )

Wie schiep God? ()

Als God het universum schiep, wie schiep dan God? ()
Wie is Jezus? ()
Wie is Jezus? (prof. Johan Malan; )

Jezus, meer dan een timmerman ()

Klare taal over de dood ()

Hoe kan een liefhebbende God ...? ()

De Haat van God ()

 God en de zondaar : haat ťn liefde ()

Het is niet de schuld van God! ()

Wat is het lot van mensen die niet bereikt werden met het Evangelie? (MV; )

Wat met hen die niet gehoord hebben? (WOL; )

Waarom moeten wij geloven? Waarom openbaart God Zich niet rechtstreeks? ()

Heilige boeken? Welk boek zal u vertrouwen? ()

Gods gerechtigheid en "Zijn werken" (Romeinen 1:18-20; )

Zoals men Hem (meestal) niet wil kennen (Update; )

Is de God van het Oude Testament wreed? ()

Waarom? ()

17 Manieren om NIET in de Hemel te komen ()

Het is niet de schuld van God! ()

Vrede voor de angstigen, of : de Koperen Slang ()

Was Christus een Plaatsvervanger voor de zondestraf? ()

HindoeÔsme en andere grote religies: verschillen die echt van het Christendom? ()

Leiden niet alle religies naar God? ()

 
 

 
 

Artikelen voor Christenen die evangeliseren:

 
VOOR WIE STIERF CHRISTUS? ()

"Voor allen ben ik alles geworden" (1 KorinthiŽrs 9:22; )

"Voor allen ben ik alles geworden" - 1 KorinthiŽrs 9 ()

De tragedie van het kruisloze evangelie ()
Hindert leerstellige zuiverheid bijbelse evangelisatie? ()
Eigentijdse Evangelisatie - enkele vragen en problemen om over na te denken ()
Was Paulus een Pragmaticus? Waren "alle" middelen goed om enigen te behouden? ()

"Wij geloven op dezelfde wijze gered te worden als ook zij" - Handelingen 10 ()

Het "respecteren" van elkaar in de wereld & de "Universele Verklaring vd Rechten vd Mens" ()

Wat is een getuige? ()

Radicale Evangelisatie ()

Geef niet op ()

De eenvoudige Evangeliewaarheid brengen ()

Mijn leven aan Jezus geven en Jezus uitnodigen in mijn hart? ()

Geloof en Bekering (Tegen "easy believism"; Update; )

Vragen over Bekering (Tegen "quick prayerism"; )

Wedergeborenen volharden in het geloof - Easy Believism "bekeerlingen" niet ()

Goedkoop Evangelie? (Uitbreiding; )

Quick Prayerism (; )

Moderne Evangelisatiemethodes - een haast profetisch artikel uit de jaren '60 ()

Waarom "missionary dating" (daten met ongelovigen) niet Gods wil is ()

Onbijbelse voorstellingen van het Evangelie (tags : Vier geestelijke wetten; )

"De vier geestelijke wetten" versus Paulus' Evangelie ()

Wat de Grote Opdracht NIET is ()

Het nieuwe "doe goed" evangelie ()

De Grote Opdracht volgens het Johannesevangelie ()

De Grote Opdracht volgens Lukas ()
De Grote Opdracht volgens Handelingen ()

Het schaamteloze sociale evangelie ()

"Christelijk activisme" - "Sociaal" evangelie? ()

POLITIEK & SOCIAAL ACTIVISME ()

"Deze ontvangt zondaars en eet met hen" ()

Is Johannes 3:16 een liefdesverklaring gericht tot de zondige mens? (Update; )

God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde? ("God houdt van jou"-evangelie?; )

De Heerlijkheid van God en Evangelisatie ()

Is het tijd om te kniezen? ()

Het Evangelie: Goed nieuws voor ALLE mensen ()

Kunnen wij bewijzen dat de Bijbel waar is? Het ultieme bewijs ()

Bewijs voor de Schepper is onweerlegbaar ()

De Prediking draaien en trekken om de "Onkerkelijken" te bereiken ()

De Sceptici antwoorden ()

"De dwaasheid van de prediking" ()

De kracht van Evangelisatie ()

 
 

 
 

Cartoons Evangelisatie

 

  Aangevuld op 20-10-2021 ó  Ga hier naar de Cartoonindex

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bekering-vragen.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geloven-nietGered.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Geloof-en-Bekering.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bekering-noodzakelijk.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wat-geloven-over-Christus.pdf

 
 
 

Wat moet ik doen om gered te worden? ()

 
 
 

 
 
 

 
 
   

 

 
 

Evangeliseer samen met enkel getrouwe gelovigen!

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alpha.pdf

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rechten-vd-mens.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

Klik op het plaatje om de link te activeren

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm#leugen
http://www.verhoevenmarc.be/#Zonde
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Lees het vervolg in het artikel : klik op het plaatje

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf

 
 
  

 
 
 

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bekering-vragen.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

Boodschap voor IsraŽl :

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/boodschap-voor-Israel.pdf