Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De gevaren van Gereformeerde Theologie

  

Bron 18-delige studie : The Middletown Bible Church

  

Opmerking: de doctrines kunnen van kerkgenootschap tot kerkgenootschap wat verschillen

"Beproef alle dingen, behoud het goede" - 1 Thessalonicenzen 5:21

  

1.   Inleiding ()

2.   Het gevaar van de leer dat Christus slechts voor de Uitverkorenen stierf ()

3.   Het gevaar van de leer dat Wedergeboorte Geloof voorafgaat ()

4.   Het gevaar van de leer dat Geloof uitsluitend een zaak van God is ()

5.   Het gevaar van additionele Vereisten voor reddend Geloof ()

6.   Het gevaar van de leer dat de gelovige geen Oude Natuur heeft ()

7.   Het gevaar van het ontkennen van een letterlijk Duizendjarig Koninkrijk ()

8.   Het gevaar van de Bijbel niet letterlijk, in zijn normale betekenis te begrijpen ()

9.   Het gevaar van de leer dat alle of de meeste profetieen vervuld werden in 70 n.C. ()

10. Het gevaar van de Verbondstheologie ().  Zie ook : Wanneer begon de Kerk? ()

 

 

11. Het gevaar van gelovigen onder de Wet te stellen ()

12. Het gevaar van de leer van "Plaatsvervangend houden van de Wet" ()

13. Het gevaar van de leer dat de Redder onze zonden droeg voor het Kruis ()

14. Het gevaar van het veronachtzamen van de Hemelse Bediening ()

15. Het gevaar van het veronachtzamen van de Hemelse Positie ()

16. Conclusie ()

17. Appendix #1 - Zouden we teruggaan naar de Reformatie? ()

18. Appendix #2 - De dwalingen van het Preterisme ()

  

  

Zie verder over Reformatie/Calvinisme :

"Het Calvinisme en de Bijbel" (Site van A.P. Geelhoed; )

Rubriek REFORMATIE / CALVINISME ()

Rubriek VOOR WIE STIERF CHRISTUS? ()
 
 

Rubriek Uitverkiezing/Predestinatie/Vrije Wil :

Onze Uitverkiezing en Predestinatie (door Harry Ironside; )
Uitverkiezing, Predestinatie, Vrije Wil ()

De Uitverkiezing (M.R. De Haan) ()

Stierf Christus enkel voor de uitverkorenen? (voor wie stierf Christus?; )

VOOR WIE STIERF CHRISTUS? (14-delige studie; )

Is er een Uitverkiezing? ()

"Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren" ()

Gods willen en 's mensen onwil - een probleem voor extreme Calvinisten ()

Soevereiniteit van God en de Verantwoordelijkheid van de Mens ()

Soevereiniteit van God en de Verantwoordelijkheid van de Mens (Afdrukbare tabel; )
Wat een soevereine God niet kan doen, en hoe het Calvinisme gewoon niet werkt ()

Over vrije wil (traktaat; )

Twee luiken aan de redding : Gods wil & 's mensen wil (Update; ). Zie ook Schema ()

De "Calvinist Standard version" (CSV) ()

Calvinisme versus "gemaakt om te kiezen en te redeneren" ()
Moeilijkheden die volledige zekerheid van redding belemmeren (Tag: voorbestemming; )
 

  

 
 
 

Zie : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vergiffenis.pdf

 
 
 

 
 
 

 Afdrukbaar : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/God-vs-Mens-redding_tabel.pdf

 
 
 

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Hij-stierf-voor-allen.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 
 

Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijewil-godswil.pdf

 
 

 

Uit http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijewil-godswil.pdf 

 

 

 

Afdrukbaar + uitleg hier http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kruiswerk.pdf