Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bijbelse Heiliging en Afscheiding

     

"Mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israels; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege waarschuwen ..." (Ezechiel 3:17-21; 33:6).

  
  

CHRISTELIJKE EENHEID ()

DE WERELD, ONZE HOUDING TEGENOVER ()

EENZAAMHEID, ALLEEN STAAN ()

MILES STANFORD ()

VALSE HEILIGING ()

GROEI EN OPBOUW ()

CARTOONS over GROEI, OPBOUW, AFSCHEIDING, HEILIGING ()

De Bijbelse leer van Afscheiding ()

Wat zegt de Bijbel over Afscheiding? ()

De Ketterij van Afscheiding? ()

  De schoonheid van Afzondering ()

  U kan niet Accommoderen ()

Ga weg uit een valse kerk (Update; )

Keer u af van afvalligen en ongeregelden (Update; )

Dialoog of Afscheiding? ()

Welk verschil maakt het uit? ()

Er is een verschil ()

Vermijd infectie en besmetting. Bedenkingen naar aanleiding van COVID-19 ()

In Essentiele zaken Eenheid? ()

De waarheid opdelen in essentiele en niet-essentiele doctrines? ()

Associaties en Fundamentalisme ()

Waarom "missionary dating" (daten met ongelovigen) niet Gods wil is ()

Een gevaarlijke mengeling ()

Niet te strikt, te streng, te serieus zijn? ()

Zij prediken slechts TEN DELE: niet de HELE raad Gods! ()

Van de Duisternis ... naar het Licht ()

Het fundament van bijbelse gemeenschap ()

Een beperkte boodschap of een beperkte gemeenschap ()

De tijdloze boodschap van Judas ()

Een diepe vriendschap met een ongelovige zal de gelovige naar beneden halen ()

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen of naamchristenen ()

Vriendschap met de wereld ()

Heb geen omgang met de wereld! ()

Kijk niet achterom ()

Leerstellige zuiverheid : Dwaling berispen en je ervan afscheiden! ()

Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God - Jakobus 4:4 ()

Heb de Wereld niet lief : kosmos in het Nieuwe Testament (Update; )

De Zonde van Sodom - een les voor ons! ()

Waarom ik een "Militante" Bijbelse Fundamentalist ben ()

De moeilijke taak van het Bijbelse Fundamentalisme ()

Wandelen met God ()

HEILIGING - J.C. Ryle ()

HEILIGING - F.B. Hole ()

Christus onze heiligmaking - I.W. Kargel (; )

De vrijmaking van de geest (Tag: verbrokenheid; )

Grondbeginselen voor Groei (The Green Letters, Miles J. Stanford) ()

Blijven in Christus (Miles J. Stanford) ()

Voorwaarden om vervuld te worden met de Heilige Geest (Miles J. Stanford) ()

Gods Doel met de Gelovige (M.J. Stanford) ()

De Nieuwe Geboorte (wedergeboorte) uitgelegd (M.J. Stanford) ()

Christen, Kruis en Lijden (Update; )

Het oude en het nieuwe kruis (A.W. Tozer) (Update; )

De Eenzaamheid van de Christen ()

Alleenstaan ()

Een eenzame weg (Psalm 107:1-9; Update; )

Ik alleen ben overgebleven ()

 

 

 

 

 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Keer-u-af.pdf

 

 

 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/leerstellige-zuiverheid.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/leerstellige-zuiverheid2.pdf

 

 

 

 

 

 

  

 

 

"Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is" (Romeinen 12:1-2).

 

 

 

 

 

 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kruis.pdf

 

 

 

 

 

 

Lees : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmaking.pdf

 

 

 

 

 

 

Lees : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmaking.pdf

 

 

 

Ware bekering brengt HEILIGING, en heiliging brengt het KRUIS,
en dit kruiswerk brengt de praktische DOOD over het vlees en het zelfgerichte leven,
opdat mettertijd het nieuwe LEVEN van Christus zich kan manifesteren in de gelovige.

Lees : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmaking.pdf

 

 

 

 

 

 

Ga hier naar  OORDELEN ()

Ga hier naar  LIEFDE ()