Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nieuwste artikelen

  

Ernstige vragen worden graag beantwoord (verhoevenmarc@skynet.be)

 

Handelingen 4:10-12 -- De Naam van Jezus Christus ... de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden -- Handelingen 4:10-12

   

"Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderwijs. Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar zij zoeken wat hun gehoor streelt en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen
naar hun eigen begeerten"  2 Tim. 4:1-5

 Ga hier naar het evangelie

Gebruik de zoekfunctie op de indexpagina

 

  

06-12-2021:  Nieuwe rubriek : ZIJN ER VANDAAG NOG ... ? ()

04-12-2021:  Onze plicht : de overheden onderdanig zijn ()

04-12-2021:  Nieuw in het geloof? Begin dan met materiaal uit de ZONDAGSSCHOOL ()

02-12-2021:  Nieuwe rubriek : HET DODENRIJK ()

01-12-2021:  Andermaal, wegens onbegrip bij zovelen : Wat is het merkteken van het Beest? ()

 

29-11-2021:  Wie is de Antichrist in Openbaring 13 (Update; )

29-11-2021:  Openbaring 17: De Grote Hoer Babylon en het Beest (Update; )

28-11-2021:  Bespreking van de Brief aan de EfeziŽrs (;   of op aanvraag)

28-11-2021:  De twee locaties van de gelovige ()

25-11-2021:  Cartoons over Eeuwige Straf versus Alverzoening (Upgrade; )

25-11-2021:  Cartoons over IsraŽl (Upgrade; )

24-11-2021:  Wet en Genade - een bijbels contrast - schema (Update; )

24-11-2021:  De Loopbaan van de Duivel (Update; )

23-11-2021:  Sterke upgrade van de rubriek SCHEMA'S EN KAARTEN ()

21-11-2021:  "ALLEN" omvat ook u! ()

20-11-2021:  Rubriek REFORMATIE / CALVINISME (Update; )

20-11-2021:  Rubriek DE GEVAREN VAN Gereformeerde Theologie (Update; )

20-11-2021:  Rubriek UITVERKIEZING / PREDESTINATIE / VRIJE WIL (Update; )

20-11-2021:  Rubriek VOOR WIE STIERF CHRISTUS? (Update; )

18-11-2021:  "Eet de vis, laat de graten liggen" (Herinnering; )

17-11-2021:  James McClendon - de huistheoloog van het Baptisten Seminarium - een waarschuwing (A.P. Geelhoed; ; )

16-11-2021:  Artikelen over vaccins en vaccinatie gebundeld (Updates; )

15-11-2021:  Gered van homoseksualiteit (; 13:27)

15-11-2021:  Laat u niet in met complotkraaiers! (Update; )

13-11-2021:    CEO Pfizer : mensen die foute informatie verspreiden over Covid vaccines zijn criminelen

11-11-2021:  Jezus weerspreekt een oude aarde ()

11-11-2021:  De Heer Jezus verwees naar Genesis - En wat wij daarvan moeten leren (Update; )

09-11-2021:  De schandelijke Roomse beeldendienst en afgoderij (Uitbreiding; )

07-11-2021:  De walgelijke Roomse pronkzucht (Uitbreiding; )

03-11-2021:  Mensen haten God en onderdrukken de waarheid ()

01-11-2021:  Voordat Tijd en Ruimte begon ()

 

30-10-2021:  Nieuwe rubriek : ATHEISME EN MORALITEIT ()

29-10-2021:  Wat is uw Standaard van Moraliteit? (Upgrade; )

29-10-2021:  Vlucht weg van de Pinkster- & Charismanie! ()

28-10-2021:  "U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren" ()

27-10-2021:  Bijbelse bezwaren tegen Halloween (voor christelijke ouders; )

27-10-2021:  Clownsmis her en der ()

27-10-2021:  Is Johannes 3:16 een liefdesverklaring gericht tot de zondige mens? ()

27-10-2021:  Wat te denken van Jessie Penn-Lewis? ()

26-10-2021:  Het Concilie heeft gesproken ()

22-10-2021:  Er is geen enkele foetus gestorven voor het maken van een covid-19 vaccin ()

22-10-2021:  Cartoons Wachttorenslavernij (Uitbreiding; )

21-10-2021:  Mariaverschijningen : boodschappen van demonen ()

18-10-2021:  De Bijbel en het Occulte (Update; )

18-10-2021:  De neergang van het bijbelgelovige Christendom ()

16-10-2021:  God is transcendent en immanent ()

14-10-2021:  De aloude Koningin van de Hemel ()

12-10-2021:  24 Bijbelverzen tegen Afgoderij ()

11-10-2021:  Halloween, een waarschuwing voor christelijke ouders! ()

11-10-2021:  14 Bijbelverzen tegen Halloween ()

09-10-2021:  Dit is de basis van het oordeel! ()

09-10-2021:  Wie is hier de clown? ()

08-10-2021:  De neerwaartse duik van de mens ()

07-10-2021:  Tot vervelens toe : Er zit NIETS van een FOETUS in een coronavaccin - pagina 4 (), en HIER ()

06-10-2021:  Verbazing, telkens weer ()

04-10-2021:  God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde? ("God houdt van jou"-evangelie?; )

04-10-2021:  Hebt u een corrupte Bijbel of niet? Doe de proef van Zacharia 12:10! ()

03-10-2021:  Hoe Bevrijdingsbedieningen mensen tot demonische gebondenheid leiden ()

03-10-2021:  De pausen en de heidenen (Uitbreiding; )

03-10-2021:  De walgelijke Roomse pronkzucht (Uitbreiding; )

02-10-2021:  Wat moet ik doen om gered te worden? ()

02-10-2021:  Valse hedendaagse evangeliŽn ()

01-10-2021:  Zijn de verschijningen van Maria echt Maria? ()

01-10-2021:  De schandelijke Roomse beeldendienst en afgoderij (Uitbreiding; )

 

30-09-2021:  Rubriek over Maria uitgebreid ()

30-09-2021:  11 Vragen voor atheÔsten, materialisten, naturalisten ()

29-09-2021:  Wanneer ketterijen Gods leer vervangen ()

28-09-2021:  Van Mathilde en haar cake naar de Beweegreden achter het ontstaan van het universum ()

26-09-2021:  Over Vaccinatie en Rechten ()

25-09-2021:  Abiogenese: Kan leven afkomstig zijn van niet-levende chemicaliŽn? ()

21-09-2021:  De geschiedenis herhaalt zich ()

20-09-2021:  Anti-vaxxers logica 2 ()

18-09-2021:  Is de Herziene Statenvertaling beter dan de oude Statenvertaling? (Update; )

18-09-2021:  Hebt u een corrupte Bijbel of niet? Doe de 'bloedproef' van Kolossenzen 1:14! ()

17-09-2021:  Het merkteken van het Beest en anti-vaxxers (Update; )

16-09-2021:  Wij zien geen verschil ... en u? ()

16-09-2021:  Aan alle charismatische wonderwerkers ()

15-09-2021:  Een gevaarlijke mengeling ()

14-09-2021:  Is de Heer Jezus "Nedergedaald ter Helle"? (Update; )

13-09-2021:  Zijn wij geen beelddragers meer van God? ()

13-09-2021:  De Waarde van de Mens (Is er niets goeds in de mens? Update; )

12-09-2021:  Over misleider Jaap Dieleman ()

12-09-2021:  Is de wetmatige Wiskunde door materie en toeval ontstaan? ()

11-09-2021:  De kinderen van God en de kinderen van de Duivel (Update; )

10-09-2021:    Nepgenezer, misleider Jan Zijlstra overleden aan Corona

10-09-2021:  Joyce Meyer, andermaal ()

09-09-2021:  Joyce Meyer en haar ketterijen ()

09-09-2021:  Wat zou de Heer Jezus vandaag zeggen? ()

08-09-2021:  Evangelisatiepamfletten ()

06-09-2021:  Darwin : Waarom een apenbrein vertrouwen? ()

05-09-2021:  Katholicisme is geen Christendom; het is Mariadom, Heidendom en Afgodendom ()

04-09-2021:  Over de aard van het opstandingslichaam ()

02-09-2021:  De dimensionele natuur van het opstandingslichaam ()

 

28-08-2021:  Ongerijmdheden in de Kerk! ()

26-08-2021:  Algiz-rune in de kerk! ()

25-08-2021:  Is de Statenvertaling beter dan alle latere vertalingen? (Update; )

25-08-2021:  De Absurditeit van het afwijzen van Eeuwige Zekerheid (Update; )

24-08-2021:  Had Jezus lang haar en dronk hij geen wijn? Was Hij een NazireeŽr? ()

22-08-2021:  Satans werk vandaag : Het vermenigvuldigen van valse christenen ()

22-08-2021:  ZIJN ER VANDAAG NOG ... ? ()

22-08-2021:  De meeste mensen willen niet echt de waarheid ()

19-08-2021:  De 4 EvangeliŽn Chronologisch volgens de HSV 2010/2016 ( ; pdf op aanvraag)

16-08-2021:  Verjaardag vieren? Enkele notities ()

15-08-2021:  Zijn nieuwere Bijbelvertalingen gebaseerd op een betere Griekse tekst? (Tag : Nestlť-Aland; )

15-08-2021:  Zachte, flexibele zenuwen gevonden in Triceratops bot ()

12-08-2021:  Dode mensen aan het woord - Necromantie in de kerk van vandaag ()

10-08-2021:  Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf - J.S. Bach, uit BWV 617 (; )

09-08-2021:  RKK-Katechismus 1995: "Gods Zoon is mens geworden om ons tot GOD te maken!" (Herinnering; )

08-08-2021:  Onze plicht : de overheden onderdanig zijn ()

07-08-2021:  Aparte rubriek cartoons Schepping versus Evolutie ()

07-08-2021:  Zes : het getal van de gevallen mens ()

06-08-2021:  Zijn wij louter een zak chemicaliŽn? ()

05-08-2021:  "Liefde" volgens de Westerkerk in Amsterdam ()

04-08-2021:  Katholicisme is geen Christendom; het is Mariadom en Heidendom ()

03-08-2021:  Anti-vaxxers logica ()

03-08-2021:  Jesus bleibet meine Freude - J.S. Bach, uit BWV 147 (; )

03-08-2021:  De geestelijke opdeling van de mensheid ()

02-08-2021:  What is an anti-vaxxer? (Medical News Today; )

02-08-2021:  Nieuwe rubriek : DE TWEE NATUREN VAN DE GELOVIGE ()

02-08-2021:  Ons verzetten tegen een wereldregering, wereldreligie of vaccinatiepaspoort? (Update; )

01-08-2021:  Toeval of Ontwerp, prachtige video, ingesproken door George Zeller ( 27:50)

 

31-07-2021:  De valse weegschaal van indifferentisme ()

29-07-2021:  Materie kan geen leven creŽren! (tag: transcendentie; )

28-07-2021:  Het kruisoffer verbindt de mens met God ()

27-07-2021:  "Ik geloof niet in iets wat ik niet kan zien" ()

26-07-2021:  Het Getal 666 van het Beest (Uitbreiding; )

25-07-2021:  De schandelijke Roomse beeldendienst en afgoderij (Uitbreiding; )

24-07-2021:  Kunnen wetenschappers God vervangen door "niets"? ()

23-07-2021:  De walgelijke Roomse pronkzucht (Uitbreiding; )

22-07-2021:  Wees op uw hoede voor beweringen dat men Jezus heeft gezien (Update; )

19-07-2021:  Hebben engelen vleugels? ()

18-07-2021:  Het Evangelie naar Johannes - uitgebreid (13 lessen; + uitbreiding)

17-07-2021:  De Laatste Generatie ()

15-07-2021:  Over Nephilim of Reuzen (Update; )

14-07-2021:  Hoor en zie (; )

14-07-2021:  Update rubriek Wonderen / Wondertekenen ()

13-07-2021:  Update rubriek Jezus gezien / Hemel gezien ()

13-07-2021:  Drie hemelen ()

11-07-2021:  Uitbreiding rubriek UFO's en BUITENAARDSEN ()

10-07-2021:  Zij wilden Hem dood ()

09-07-2021:  De afwijzing van de Heer Jezus door Zijn volk ()

08-07-2021:  Christen, kruis en lijden (Update; )

07-07-2021:  Blijf in de Wijnstok ()

04-07-2021:  Wanneer zal de Opname plaatsvinden? ()

 

30-06-2021:  Waarom moeten wij geloven? Waarom openbaart God Zich niet rechtstreeks? (Update; )

29-06-2021:  Mindfulness : wat u wellicht NIET weet maar zou moeten weten! (Update; )

29-06-2021:  Trapte Adam al eens op een mier en werden in Eden planten gedood voor voedsel? (Update; )

28-06-2021:  Leringen van verleidende geesten en demonen die men niet wil opgeven (Update; )

28-06-2021:  John MacArthur : wees gewaarschuwd! ()

27-06-2021:  Creationistische bijdragen aan de wetenschap ()

27-06-2021:  Evolutieleer is GEEN wetenschap ()

26-06-2021:  Zoals men Hem (meestal) niet wil kennen (Update; )

26-06-2021:  Zacharia 12:10 - Wie werd doorstoken: "Mij" of "hem"? (Update; )

25-06-2021:  Kan een gelovige demonisch bezeten zijn? (Update; )

24-06-2021:  Totale verdorvenheid - Total depravity (Update; )

24-06-2021:  De toestand van overledenen Ė een zieleslaap? (Update; )

24-06-2021:  Bemoedigende lessen over Romeinen 8:28 ()

23-06-2021:    Antisemitisme in de wereld en de kerk ()

22-06-2021:  Wat is het merkteken van het Beest? (Laat u niet in met dwaalvisies hieromtrent; )

22-06-2021:  De Grote Verdrukking : Toekomst of Vervuld? (aandachtspunt; )

17-06-2021:  Onze Uitverkiezing en Predestinatie (door Harry Ironside; )

13-06-2021:  Schiep God leven op andere planeten? Waarom is het universum anders zo groot? ()

13-06-2021:  Nieuwe Rubriek - UFO's en BUITENAARDSEN ()

Ziekenhuisopname.

01-06-2021:  Iemand kan ..... en toch niet gered zijn! ()

 

31-05-2021:    Pauselijke raad voor interreligieuze dialoog prijst Boeddha! ()

30-05-2021:  Mijn visie op het fenomeen Nashvilleverklaring (Herinnering; )

30-05-2021:  Een eenzame weg (Psalm 107:1-9; Update; )

30-05-2021:  Alleen staan (Update; )

30-05-2021:  De Doodstraf voor de Mens en voor Christus : Afscheiding van God + Straf van God ()

29-05-2021:  Richard Dawkins : het is "wijs en verstandig" om een baby met downsyndroom te aborteren ()

28-05-2021:  Lessen over Liefde ()

27-05-2021:  Verworden plaatselijke gemeenten (Update; )

27-05-2021:  Oordeel Rechtvaardig (Update; )

26-05-2021:  Met welke kant van het kruis houden wij ons het meest bezig? ()

23-05-2021:  Anathema, Maranatha voor wie de Heer niet liefheeft ()

23-05-2021:  Laat u niet in met complotkraaiers! (Update; )

22-05-2021:  De Engel des HEEREN ()

22-05-2021:  Lijden en strijd in het christelijke leven (Update; )

21-05-2021:    Voortdurende waakzaamheid ()

20-05-2021:  Het huis van de Vader ()

20-05-2021:  Alarm rond de Baptistengemeenten ()

19-05-2021:  De vorst van deze wereld ()

18-05-2021:  Het berouwde God - hoe te begrijpen? ()

18-05-2021:  Zweedse fossiele varen ('180 miljoen jaar oud') behoudt chromosoomdetails ()

16-05-2021:  Het Kruiswerk van Christus volgens de Schrift ()

15-05-2021:  Joyce Meyer en haar duivelse dwaalleer (Update; )

15-05-2021:  Snelle steenvorming ()

13-05-2021:  Kaarsen veranderen in steen ()

13-05-2021:  Vandaag zijn mijn vrouw en ik (MV) voor de 2de maal gevaccineerd met het Pfizer vaccin.

11-05-2021:  De Diaspora of Verstrooiing - de oorzaak van het lijden van de Joden (Update; )

09-05-2021:  Overzicht satanische en demonische invloeden (Update; )

09-05-2021:  De Octopus : intelligente, evolutie-tartende meester in camouflage ()

06-05-2021:  De wetenschap kan het biologische mysterie van deze aarde niet verklaren ()

05-05-2021:  Calvinisme versus "gemaakt om te kiezen en te redeneren" ()

05-05-2021:  De Profetie van de Heilige Schrift - Uittreksel ()

03-05-2021:  De resultaten van evolutieleer ()

02-05-2021:  Beste AtheÔst, ben je het allemaal niet beu? ()

01-05-2021:  Acupunctuur ()

01-05-2021:  De toestand van overledenen Ė een zieleslaap? ()

01-05-2021:  Leven na de Dood zoals geopenbaard in Gods Woord ()

 

28-04-2021:  Vurige vliegende draken hebben bestaan ()

28-04-2021:  Transcendente God bepaalt objectieve moraliteit ()

27-04-2021:  Prachtige drone video! ( 6:10). En nog een ( 7:34)

27-04-2021:  Wees op uw hoede voor beweringen dat men Jezus heeft gezien (Update; )

26-04-2021:  Nieuwe rubriek : Jezus gezien / Hemel gezien ()

25-04-2021:  Wie was Sint-Joris? (Tag : draak; )

23-04-2021:  Populaire predikers en schrijvers? ()

21-04-2021:  Nederigheid ()

20-04-2021:  Uitbreiding : Plaatjes mens en dinosaurussen (draken) leefden samen ()

17-04-2021:  Het Nieuwe Gebod - een belangrijk dispensationeel onderscheid (Herinnering; )

16-04-2021:  Gebruik toch geen corrupte bijbelvertaling! ()

15-04-2021:  Let op : glad oppervlak ()

15-04-2021:  De Bijbel : de enige basis voor objectieve moraliteit ()

13-04-2021:  Van Draken naar DinosauriŽrs ()

12-04-2021:  De hydrologische cyclus geopenbaard in de Bijbel - artikel ()

11-04-2021:  De hydrologische cyclus geopenbaard in de Bijbel ()

10-04-2021:  Evolutie verlaten : een gesprek met fysisch antropoloog dr. Neil Huber ()

09-04-2021:  Maak kennis met 'Mr Living Fossils' - over levende fossielen ()

08-04-2021:  Vandaag zijn mijn vrouw en ik (MV) voor de 1ste maal gevaccineerd met het Pfizer vaccin.

08-04-2021:  Moet de hemel gereinigd worden? HebreeŽn 9:23 ()

07-04-2021:  De bijbelse diepgaande beschrijving van de menselijke toestand - Romeinen 3:9-18 ()

06-04-2021:  Genetische Entropie: de stille doder - Een verwoestend argument tegen evolutie (Update; )

06-04-2021:  Genetische Entropie: Biologische klokken zeggen dat de aarde jong is ()

05-04-2021:  Een greep uit de corrupte BasisBijbel ()

03-04-2021:  Natuurlijke selectie kan de oorsprong van leven niet verklaren ()

02-04-2021:  Cartoons over 'christelijke' feestdagen (Uitbreiding; )

 

29-03-2021:  Verheerlijkt Pasen Christus? (Update; )

29-03-2021:  PASEN (KJV: Easter) vieren? (Update; )

28-03-2021:  De gelukzalige hoop (Tag: waakzaam zijn; )

28-03-2021:  Saturnus - een juweel in de toonbank van de Schepper ()

24-03-2021:  Uitbreiding van de rubriek "De Opname van de Gemeente" ()

24-03-2021:  Waarom ik in God en WARE wetenschap geloof (Update; )

24-03-2021:  Wie is onwetenschappelijk? ()

22-03-2021:  De flapperende vlucht uitdaging (tag : robotbij; )

21-03-2021:  Zijn Rooms-katholieken Christenen? ()

21-03-2021:  Kan een goed Rooms-katholiek gered zijn? ()

20-03-2021:  Een Bijbelse kijk op politieke betrokkenheid ()

18-03-2021:  Blijf niet bij de melk zoals een kind ()

18-03-2021:  Ontstond het leven "toevallig"? ()

17-03-2021:  Naamchristenen? Is die term bijbels? (Update; )

17-03-2021:  Het zieke en verdraaide evangelie van Walt Disney ()

16-03-2021:  Wetenschap weerlegt dat God bestaat? ()

16-03-2021:  Het Evangelie van het Koninkrijk versus het Evangelie van Paulus ()

16-03-2021:  De fossiellagen vertegenwordigen een verslag van de Dood - niet van Leven over miljoenen jaren ()

16-03-2021:  Tien Bijbelverzen voor atheÔsten ()

15-03-2021:  Het Dominionisme en haar menselijk rijk (tag: Koninkrijk-nu beweging; )

15-03-2021:  Veel gelovigen springen op de wagen van het Dominionisme (tag: Koninkrijk-nu beweging; )

15-03-2021:  Dean Sherman verkondigt de Koninkrijkstheologie ()

15-03-2021:  Niet NU een Koninkrijk! (tags : Dominionisme, Rick Warren, Word of Faith, Joyce Meyer, IsraŽl; )

15-03-2021:  Benny Hinn en de coronacrisis (Satire; )

14-03-2021:  Zijn er nog apostelen vandaag? ()

14-03-2021:  Zijn er nog profeten vandaag? ()

14-03-2021:  Zijn er nog wondertekenen vandaag? ()

14-03-2021:  Zijn er nog gaven van genezingen vandaag? ()

14-03-2021:  "Er zijn geen onmogelijkheden in ons leven"? (Uitspraak van Tom de Wal; )

12-03-2021:  De herbouw van de muur rond Jeruzalem in de tijd van Nehemia ()

12-03-2021:  Gods muurbouwers (tag: Nehemia; )

11-03-2021:  Is de "wereld" veranderd? ()

10-03-2021:    Saoedi's zeggen dat de Tempelberg en Al Aqsa niet belangrijk zijn voor de islam  +  NL

10-03-2021:  Hoe wij NIET kunnen gered worden (Schema)

09-03-2021:  Wat moeten wij doen om gered te worden? (Schema)

08-03-2021:  Het dilemma van de atheist ()

08-03-2021:  Racisme nam toe volgend op de evolutietheorie ()

08-03-2021:  Bloedcellen, overleefd in de maag van wespfossielen, van '113 miljoen jaar' oud? ()

04-03-2021:  God is Koning over alles ()

03-03-2021:  Planten 'luisteren'! ()

02-03-2021:  De versteende leugen ()

02-03-2021:  De neergang van het bijbelgelovige Christendom ()

02-03-2021:  Snelle rotsvorming - geen miljoenen jaren ()

01-03-2021:  Denk : Gods volk had en heeft een chronisch gebrek aan kennis ()

 

28-02-2021:  Moderne glossolalie : incoherent gebrabbel ()

27-02-2021:  Komen de Aliens? (tags : buitenaardsen; UFO; )

24-02-2021:  Wat is Sociaal Darwinisme? ()

24-02-2021:  Wat is uw Standaard van Moraliteit? (Upgrade; )

23-02-2021:  Darwins "The descent of man" en de Evolutie van Moraliteit ()

22-02-2021:  Laat u niet in met complotkraaiers! (Update 22-2-2021: aanvulling; )

21-02-2021:  Darwins racistische "The descent of man" wordt 150 - Hoe verwoestend dit boek was en is ()

19-02-2021:  Zie in Lukas 4:4 welke Bijbelvertaling correct is en welke niet ()

19-02-2021:  "Apostasia" in 2 Thessalonicenzen : Afval of Opname? (Update; )

17-02-2021:  Goddelijk ontwerp ontkent evolutie ()

17-02-2021:  Zacht weefsel in dinosaurusfossielen bewijst recent bestaan - uitbreiding ()

15-02-2021:  Evolutie is een Vervangingsreligie! ()

14-02-2021:  Let op: Covid-19 test is veilig en beschadigt de bloed-hersenbarriŤre NIET ()

13-02-2021:  Darwinisme/evolutionisme is religie, met Darwin als hun god ()

12-02-2021:  Allemaal verschillend ontworpen ()

12-02-2021:  "De letter doodt" - wat bedoelt Paulus? ()

11-02-2021:  Judas Iskariot : wie was hij? ()

11-02-2021:  De problemen met "Persoonlijke woorden van God" (Update; )

10-02-2021:  Darwin heeft biologie simpel gemaakt ()

09-02-2021:  De Vloed in Genesis (Upgrade; )

08-02-2021:  De Fermi Paradox : als er dan leven is in de ruimte, waar zijn zij dan? ()

07-02-2021:  1 TimotheŁs 2:15 - Zal een vrouw "zalig" worden in het baren van kinderen? ()

06-02-2021:  Een onderzoek van Romeinen 9:5 (Update; )

06-02-2021:  Johannes 3:5 - Wat betekent "Geboren uit Water en Geest"? ()

05-02-2021:  Titus 2:13 - Wie is "de grote God"? ()

04-02-2021:  Genesis 4:17 - Wie was de vrouw van KaÔn? ()

04-02-2021:  Het Zesde Gebod : doden of moorden? ()

03-02-2021:  Het woord "Evolutie" heeft vele betekenissen, waarvan er maar ťťn wetenschappelijk is ()

02-02-2021:  Verklaring van Lukas 5:33-39 - Wet en Genade ()

01-02-2021:  Openbaring > Afwijzing > Religie : Romeinen 1 ()

01-02-2021:  Zij hebben geen excuus ()

01-02-2021:  Leven creŽren in het Lab? (Update; )

 

31-01-2021:  Leven creŽren in een laboratorium? ()

31-01-2021:  De Vrouw en de Draak in Openbaring 12 (Update; )

30-01-2021:  God gebruikt de invloeden van het kwaad voor Zijn doel (Update; )

30-01-2021:  Nieuwe rubriek : HET BELANG VAN GENESIS ()

29-01-2021:  Beelden van Christus in Genesis (M.R. De Haan) (Sterk aanbevolen; )

28-01-2021:  Waarvoor het Coronavirus nog goed kan zijn ()

27-01-2021:  Drie argumenten over de oorsprongen die atheÔsten het meest haten ()

27-01-2021:  De "arm van JaHWeH" verworpen (Upgrade, )

27-01-2021:  Zij wilden Hem dood (Upgrade; )

25-01-2021:  Hoelang gaan proteÔnen mee? Geen miljoenen jaren! ()

24-01-2021:   Christelijke Politiek? (T.M. Spiess; Upgrade; )

23-01-2021:  Dit is een oorlogsbriefing (tags : geestelijke oorlogvoering; Satans strategie; )

22-01-2021:  Christenen in de omringende wereld van het occulte - wees alert! (Update; )

22-01-2021:  De Grote Verdrukking : Toekomst of Vervuld? (Update; )

21-01-2021:  NA de Gemeentetijd komen de 4 Ruiters van Openbaring 6 (begin van "het uur van de verzoeking"; )

21-01-2021:  De Covid-19 pandemie heeft NIETS te maken met de eindtijdgerichten van de Verdrukking ()

20-01-2021:  De tragedie van het kruisloze evangelie ()

20-01-2021:  Wat is het Evangelie? Velen kennen het niet (meer). Hier samengevat ()

18-01-2021:  Artikelen met betrekking tot de Zondvloed gebundeld ()

17-01-2021:  Wat is er mis met het boek "Grand Canyon, monument voor een oude aarde"? ()

16-01-2021:  De Bijbelse betekenis van de Doop met Vuur (Update; )

15-01-2021:  Wat zegt de Bijbel over Vegetarisme? ()

13-01-2021:  Artikelen over vaccins en vaccinatie gebundeld ()

13-01-2021:  Vaccins en Vaccinatie, volgens CMI - Geheel ()

11-01-2021:  RNA-Vaccins tegen het Coronavirus - zitten er baby-onderdelen in het vaccin? ()

09-01-2021:  Kan een goed Rooms-katholiek gered zijn? (Update; )

09-01-2021:  Waarom moeten wij geloven? Waarom openbaart God Zich niet rechtstreeks? (Update; )

08-01-2021:  Wat is het merkteken van het Beest? (Laat u niet in met dwaalvisies hieromtrent; )

08-01-2021:  De Aanslag op 1 TimotheŁs 3:16 (Update; )

07-01-2021:  Tom de Wal : Jezus aanraken - een weerlegging en waarschuwing (; )

07-01-2021:  WELKE Jezus liefhebben? ()

05-01-2021:  Als anti-vaxxers consequent zouden zijn ... ()

04-01-2021:  Jakob Lorber was een valse profeet! ()

03-01-2021:  Er zijn vandaag geen Apostelen of Profeten meer ()

03-01-2021:  Laat u niet in met complotkraaiers! (Update 2-1-2021; )

02-01-2021:  Het "respecteren" van elkaar in de wereld & de "Universele Verklaring vd Rechten vd Mens" (Update; )

02-01-2021:  De vrede MET God en de vrede VAN God (Update; )

02-01-2021:  Bent u een JudaÔstisch Christen? (Update; )

01-01-2021:  Polystrate fossielen en gevouwen rotslagen bewijzen de Zondvloed ()

01-01-2021:  Polystrate fossielen : getuigen van de Zondvloed ()

 

31-12-2020:  Gevouwen rotslagen : getuigen van de Zondvloed ()

29-12-2020:  God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde? (Update; )

27-12-2020:  Hebben wetenschappers een levende cel gemaakt? ()

27-12-2020:  Wanneer zullen ze het ooit leren? ()

25-12-2020:  In het begin schiep God - of was het een kwantumfluctuatie? ()

24-12-2020:  Genesis 1:1 is het belangrijkste vers in de Bijbel ()

23-12-2020:  Waar in de Bijbel vinden we volgende katholieke leringen of praktijken voor de kerk ()

22-12-2020:  Welke houding aannemen tegenover ongeregelden en dwaalpredikers (Uitbreiding; )

22-12-2020:    De 10 belangrijkste vragen over mRNA-vaccins (VRT-nieuws)

21-12-2020:  God kan ook met een kromme stok recht slaan? (Update; )

21-12-2020:  Leven en leer : Wat is de plaats die de Heer aan doctrine (leer) geeft? ()

20-12-2020:  Leringen van verleidende geesten en demonen die men niet wil opgeven (Update; )

20-12-2020:  De neergang van het bijbelgelovige Christendom ()

19-12-2020:  RNA-Vaccins tegen het Coronavirus - zal de nieuwe vaccintechnologie ons DNA veranderen? ()

18-12-2020:  De Heer Jezus verwees naar Genesis - En wat wij daarvan moeten leren ()

16-12-2020:  Is het visuele systeem van primaten miljoenen jaren bewaard gebleven? ()

16-12-2020:  Zij verdraaien de Schrift ()

15-12-2020:    De Vaticaanse allerafschuwelijkste 'kerststal' is geÔnstalleerd  +  Video van de inauguratie

14-12-2020:  De Eerstgeborene en Eniggeborene - de betekenis van die termen ()

13-12-2020:  De Leeftijd van de Aarde - 101 Bewijzen voor een jonge leeftijd van de Aarde en het Universum ()

10-12-2020:  Bedenkingen bij het vieren van Kerstmis ()

09-12-2020:  God schiep een volwassen universum - niet met de schijn van ouderdom ()

08-12-2020:  Wanneer is het Feest Voorbij? () - Pamflet

07-12-2020:  Ontwerpargumenten voor God & 'onherleidbare complexiteit' ()

07-12-2020:  De betekenis van de Olijfboom - korte verklaring ()

07-12-2020:  Enkele redenen waarom ik in God geloof (Update; )  -  Pamflet

07-12-2020:  Evolutieleer is geen wetenschap (Update; )  -  Pamflet

04-12-2020:  Uw brein heeft meer geheugen dan het internet ()

03-12-2020:  Zijn jeugdjaren in gezelschap van een moorddadige koning ()

02-12-2020:  RNA-Vaccins: zal deze nieuwe vaccinetechnologie uw DNA veranderen? ()

01-12-2020:  Vier criminelen geassocieerd met de dood van Christus ()

 

30-11-2020:  Genetische Entropie: de stille doder - Een verwoestend argument tegen evolutie ()

29-11-2020:  Over de sekte rond Bruno GrŲning ()

28-11-2020:  Het menselijk Genoom is verbluffend Complex. Enorme nieuwe studie gaat het Darwinisme tegen ()

27-11-2020:  De meest geavanceerde machine op deze planeet ()

26-11-2020:  Was er enige hoop voor deze geheel kwaadaardige Koning? ()

25-11-2020:  Van Evolutionist tot Creationist - Een Astronaut keert zich tot Christus ()

25-11-2020:  IsraŽl, Moslims en Jeruzalem - Feiten ()

23-11-2020:  De Leugen, Evolutie - ťťn bestand ()

22-11-2020:  De Leugen, Evolutie - per hoofdstuk ()

19-11-2020:    Fake News over Corona nu ook in de brievenbus (VRT)

16-11-2020:  Jezus kwam om verdeeldheid te brengen ()

11-11-2020:  Zacht weefsel fossielen onthullen belastende trends ()

10-11-2020:  Evolutionistische mythologie doorprikt ()

08-11-2020:  Leven komt enkel voort uit Leven (Update; )

08-11-2020:  Van Mathilde en haar cake naar de Beweegreden achter het ontstaan van het universum (Uitbreiding; )

07-11-2020:  Lastige feiten voor evolutionisten ()

06-11-2020:  De covid-19 complotkraaiers houden niet op ()

04-11-2020:     Leraren van de "christelijke" New Age ()

04-11-2020:  Over Matthew Fox ()

04-11-2020:  Over Morgan Scott Peck ()

04-11-2020:  Evolutieleer is geen wetenschap! ()

03-11-2020:  Thomas Keating, kundalini en contemplatief gebed (Update; )

03-11-2020:  Over Brennan Manning ()

02-11-2020:  Over Richard Foster ()

02-11-2020:  Over Thomas Merton ()

02-11-2020:  Over Henri Nouwen ()

 

31-10-2020:  Covid 19 ()

29-10-2020:  Christen, ontwaakt, we hebben werk te doen! ()

28-10-2020:  Verwonderde katholiek ()

28-10-2020:  Waarom de olifant zijn slagtanden verliest (en het is geen evolutie!) ()

26-10-2020:  De vaste Waarheid kennen ()

24-10-2020:  In vrede leven met alle mensen voor zover het van onszelf afhangt ()

23-10-2020:  Trapte Adam al eens op een mier en werden in Eden planten gedood voor voedsel? ()

22-10-2020:    Paus onderschrijft burgerlijke eenheid voor zelfde-sekse koppels ( 0:38)

22-10-2020:    Paus zegt dat het okay is om "gay" te zijn ( 15:20)

20-10-2020:  Paus geeft een zilveren munt uit ter ere van Gaia de moedergodin van het heidendom ()

18-10-2020:  Verwijder het zuurdeeg! ()

18-10-2020:  Het ontmaskeren van dwaling : is dat zinvol? (Update; )

17-10-2020:  Ironside : enkele moeilijkheden die volledige zekerheid van redding belemmeren ()

14-10-2020:  Predikers van waarheid zijn niet populair ()

12-10-2020:  Is er snelle menselijke evolutie aan de gang? ()

11-10-2020:  Over weerleggen en correctie ()

10-10-2020:  Leringen van verleidende geesten en demonen die men niet wil opgeven ()

08-10-2020:  Niet te strikt, te streng, te serieus zijn? ()

07-10-2020:  ENCODE onthult ongelooflijke genoomcomplexiteit en functie ()

06-10-2020:  Maak kennis met de "kallima paralektra" ()

05-10-2020:  De mens is fundamenteel niet goed ()

03-10-2020:  Laat u niet in met complotkraaiers, fantasten en sensationalisten! (Update; )

02-10-2020:  Wij worden geestelijk blind geboren ()

02-10-2020:  Uitbreiding Schema's en Kaarten ()

 

30-09-2020:  De Roomse beeldendienst en afgoderij - uitbreiding ()

29-09-2020:  Wetenschap biedt geen oplossing voor alles ()

29-09-2020:  Origineel en kopie van moeder-en-kind afgodsbeelden ()

28-09-2020:  Als evolutie voor de rechtbank zou gebracht worden ... ()

26-09-2020:  Coronavirus : valse en misleidende beweringen doorprikt (Nu vertaald; )

26-09-2020:  Valse beweringen over coronavirus vaccinatie (de complotkraaiers en hun gelovigen) (; )

19-09-2020:  Insectfossielen in amber glimmen nog ()

17-09-2020:  UFO's zijn niet buitenaards! ()

16-09-2020:  Zijn buitenaardse wezens echt? (tag: UFO's; )

15-09-2020:  Over Gunstige Mutaties (; )

14-09-2020:  De WETEN-of-NIET vraag ()

13-09-2020:  Is de Heer Jezus "Nedergedaald ter Helle"? (Update; )

12-09-2020:  Wanneer is het Feest Voorbij? (Update; )

11-09-2020:  Vlinder-mimicry (nabootsing): een "reusachtig" probleem voor de evolutionaire biologie (Update; )

11-09-2020:    De wonderlijke nabootsing van de zwaluwstaartvlinder-larvae ()

09-09-2020:  Het wonder van sneeuwkristallen ()

08-09-2020:  15 Strijdvragen van Alverzoeners beantwoord (Update; )

08-09-2020:  Wat gebeurt er met een gelovige als hij sterft? (Update; )

07-09-2020:  10 Gevaren van TheÔstische Evolutie (Update; )

07-09-2020:  Enkele vragen voor TheÔstische Evolutionisten (Update; )

06-09-2020:  MattheŁs 10:28 leert geen "ophouden te bestaan" (Update; )

06-09-2020:  Klare taal over de dood (Update; )

03-09-2020:  De Grote Opdracht volgens Handelingen ()

02-09-2020:  De Grote Opdracht volgens Lukas ()

 

31-08-2020:  Vierjarigen zijn slimmer dan atheÔsten ()

30-08-2020:  Draken (dinosaurussen) in het Oude Testament (Update; )

29-08-2020:  De Eenhoorn in de Bijbel (Update; )

27-08-2020:  Hadrianus : de vijand van God en IsraŽl ()

26-08-2020:  Bijbelgeleerden en het mysterie van de Behemoth (DinosauriŽr; )

24-08-2020:    U kan niet Accommoderen ()

22-08-2020:  Eigentijdse Evangelisatie - enkele vragen en problemen om over na te denken ()

20-08-2020:  Hindert leerstellige zuiverheid bijbelse evangelisatie? ()

19-08-2020:    De schoonheid van Afzondering ()

18-08-2020:  Ernstige waarschuwing voor ketter Arnold Huijgen (A.P. Geelhoed; ; )

18-08-2020:  Het IsraŽlprobleem (19 delen; )

17-08-2020:  DNA gedetecteerd in dino van '75 miljoen' jaar oud ()

17-08-2020:  De Zondvloed waste miljoenen jaren weg ( 1:11:40; Nederlands)

16-08-2020:  Verbijsterende zee-ammoniet in boomhars (amber) ()

15-08-2020:  Les 13/13 : Openbaring ()

13-08-2020:  Les 12/13 : 1,2,3 Johannes en Judas ()

12-08-2020:  Een atheÔstische nachtmerrie ()

11-08-2020:  Namen of titels van de Antichrist ()

10-08-2020:  Zal de Antichrist een Jood zijn of een niet-Jood? ()

10-08-2020:  De Bijbelse Leviathan (Zeedraak; )

08-08-2020:  Zijn wij domheid aan het ontwikkelen? ()

08-08-2020:  Les 11/13 : Jakobus en Petrus ()

06-08-2020:  Les 10/13 : HebreeŽn ()

06-08-2020:  Zijn er moderne Profeten? ()

05-08-2020:    Cartoons Evangelisatie ()

05-08-2020:  Er zijn slechts twee wereldbeelden ()

03-08-2020:  Les 9/13 : TimotheŁs en Titus ()

01-08-2020:  Nogmaals Charles Stanley's In Touch magazine (Update; )

01-08-2020:  Word niet belast door de Tongengeest of Pinkster-/Charismaniegeest ()

 

31-07-2020:  Les 8/13 : Thessalonicenzen ()

30-07-2020:  Alle profeten zijn VALSE profeten! ()

30-07-2020:  Les 7/13 : EfeziŽrs, Filippenzen, Kolossenzen, Filemon ()

29-07-2020:  Gods Doel met de Gelovige - hoofdstuk 13 (M.J. Stanford; )

28-07-2020:  Les 6/13 : KorinthiŽrs, Galaten ()

27-07-2020:  De Islam, Koran (Update; )

27-07-2020:  Les 5/13 : Romeinen ()

26-07-2020:  Les 4/13 : Handelingen ()

26-07-2020:  Les 3/13 : Het Evangelie naar Johannes ()

24-07-2020:  Wat te zeggen over Augustinus? ()

24-07-2020:  Les 2/13 : De 4 EvangeliŽn ()

23-07-2020:  Les 1/13 : Inleiding tot het Nieuwe Testament ()

22-07-2020:  De Hebrew Roots beweging, Messiaanse christenen (Uitbreiding; )

22-07-2020:  Waarschuwing tegen Wim Verwoerd! ()

21-07-2020:    Inleiding op de Nieuwtestamentische Boeken (13 hoofdstukken)

20-07-2020:  En het Woord was God - over Johannes 1:1 (Update; )

20-07-2020:  Het Begin van Gods schepping - betekent dit dat Jezus geschapen werd? ()

19-07-2020:  De Eerstgeborene van heel de Schepping - werd Jezus geschapen? ()

19-07-2020:  De Eniggeboren Zoon - wat betekent deze titel? ()

18-07-2020:  Twee dagen in Samaria (Update; )

18-07-2020:  Jezus wandelt op de zee (Aandachtspunt; )

18-07-2020:  Van de modderige wateren beneden naar de lucht boven ()

16-07-2020:  Hoe Bevrijdingsbedieningen mensen tot demonische gebondenheid leiden ()

14-07-2020:  Waarschuwing voor demonische belasting of bezetenheid ()

13-07-2020:   God en de zondaar : haat ťn liefde ()

12-07-2020:  24 Uur per scheppingsdag is meer dan voldoende ()

12-07-2020:  Een dispuut over de Drie-eenheid ()

09-07-2020:  De Evolutie Hoax ()

07-07-2020:  Wat weet Google over mij? ()

07-07-2020:  Textus Receptus/Statenvertaling versus corrupties in de Nestlť-Aland/TELOS-vertaling (101 blz.; Update; )

05-07-2020:  Is Politiek de weg voor de christen? ()

04-07-2020:  Trap hier niet in : Politiek, Maatschappelijk, Sociaal Activisme! ()

04-07-2020:  De "Universele Verklaring vd Rechten vd Mens" wordt meer en meer ondermijnd (Herinnering; )

 

30-06-2020:  Mierengedrag informeert computeralgoritmen ()

29-06-2020:   De overheid als dienares van God ()

28-06-2020:  De Apostelen brachten GEEN "God houdt van u"- evangelie! ()

27-06-2020:  De Opname vůůr de 70ste jaarweek (Update; )

25-06-2020:  In elke generatie is er DNA-verlies - Waar is de Evolutie? ()

24-06-2020:  Jezus profeteerde en veroordeelde modern Pentecostalisme! (Update; )

24-06-2020:  Voor vaccinatie-tegenstanders : Gele koorts () + Polio () + Pokken ()  &  Art1 () + Art2 ()

23-06-2020:  Nogmaals, voor de hardliners : Wat is het merkteken van het Beest? Een onderhuidse chip? ()

23-06-2020:  Gebeurt de Opname 's nachts of overdag? ()

22-06-2020:  Alleen staan (Update; )

22-06-2020:  Wanneer Tolerantie Zonde is (Update; )

21-06-2020:  De Heer Jezus Christus KON NIET zondigen! (Update; )

20-06-2020:  De Leeftijd van de Aarde - 101 Bewijzen voor een jonge leeftijd van de Aarde en het Universum ()

18-06-2020:  De Doctors van Misleiding ()

17-06-2020:  De "bezetting van IsraŽl" door de Joden ()

16-06-2020:  De priesters van Darwin willen uw kinderen ()

15-06-2020:  Oef ! Ongeveer de helft van de 2300 pdf-artikelen kregen een opfrisbeurt.

02-06-2020:    Staan blijven ()

01-06-2020:  Tyrannosaurus 'walking with sharks'? Hoe Hell Creek de bijbelse Zondvloed ondersteunt ()

 

28-05-2020:  Hoe correct te evangeliseren ()

22-05-2020:  Darlene Zschech (Hillsong) verkocht haar riante huis voor $4 miljoen ()

21-05-2020:  Kunnen wij de Gezonde Leer wel kennen? (Update; )

21-05-2020:  Het belang van bijbelse doctrine (Update; )

18-05-2020:  Schokkend - De valse eenheid in de muzikale eindtijd ( 2:45:18)

18-05-2020:  EssentiŽle en niet-essentiŽle doctrines ()

17-05-2020:  De Viervoudige Val van Satan (Update; )

16-05-2020:  Greep uit de Corrupties in de Nieuwe Bijbelvertaling (12 blz.; Update; )

16-05-2020:  Redding : Gemakkelijk of Moeilijk? ()

15-05-2020:  CORONA - een straf van God? ( 13:02)

14-05-2020:  Mensen gebruiken de Schrift om haast alles te bewijzen en te rechtvaardigen ()

14-05-2020:  De tragedie van een geweigerde vergeving ()

13-05-2020:  De berouwvolle misdadiger aan het kruis gered ()

12-05-2020:  Redding en Discipelschap onderscheiden ()

10-05-2020:  De Nieuwtestamentische Ambten (Update; )

08-05-2020:  Is pandemie Covid 19 in de Bijbel te vinden als een teken voor ons? ()

06-05-2020:  Eerst deinsden ze terug en daarna vielen ze op de grond ()

05-05-2020:  Gods volk gaat ten onder door gebrek aan kennis ()

05-05-2020:  Wat betekent het getal 666 van het Beest? ()

04-05-2020:  Wat is het merkteken van het Beest? (Laat u niet in met dwaalvisies hieromtrent; )

04-05-2020:  Laat u niet in met complotkraaiers, fantasten en sensationalisten! (Update; )

03-05-2020:  Stierf Christus enkel voor de uitverkorenen? (Update; )

02-05-2020:  Hoed u voor complotkraaiers ()

01-05-2020:  De haat van een christen ()

01-05-2020:  Hij deed wat juist was ... de offerhoogten werden evenwel niet weggenomen ()

 

30-04-2020:  De ontnuchterende exclusiviteit en wonderlijke inclusiviteit van het Evangelie ()

29-04-2020:  Vermijd infectie en besmetting. Bedenkingen naar aanleiding van COVID-19 ()

28-04-2020:  Een "simpele" biologische cel? ()

27-04-2020:  De betekenis van BARABBAS (Update; )

26-04-2020:  Leugens en Waarheid met betrekking tot Zonde en Moraal ()

26-04-2020:  Niet eigenwaarde - enkel het bloed op de deurposten ()

25-04-2020:  Het Lutheraans Nieuwe Testament 2020 verwijdert het woord "IsraŽl"! ()

24-04-2020:  Wat zal de duivel het eerst aanvallen, denkt u? ()

23-04-2020:  AtheÔst : ik ben een accident en dus onschuldig ()

23-04-2020:  Zij vonden dat mensen wegwerp-apen waren ()

22-04-2020:   Er zijn vandaag GEEN Profeten meer voor de Kerk (Update; )

21-04-2020:  "Tekenen" van Zijn Komst afwachten? (Update; )

20-04-2020:  De Opname is imminent - ze kan elk moment gebeuren ()

20-04-2020:  Zij haten de imminente Opname (Update; )

19-04-2020:  Hoe kan louter materie ... ()

18-04-2020:  Voor ons is de Wet aan het kruis genageld ()

17-04-2020:  Nooit in de geschiedenis is er zo'n klucht geweest (). Zie ook de video

17-04-2020:  De lucht zag zwart toen Hij mijn schaamte droeg ()

17-04-2020:  De tijdsperiode van Openbaring 4 en 5 met betrekking tot de aarde (Update; )

16-04-2020:  De Grote Witte Troon ()

15-04-2020:  Het gebruik van materiaal over scheppingswetenschap (Update; )

14-04-2020:  Is de doop noodzakelijk voor redding? (Update; )

13-04-2020:  Over de Psalmen in tijden van (corona-)crisis ()

13-04-2020:  Een bidsprinkhaan overdekt met imitatiebloemen ()

11-04-2020:  De leer van de toerekening (imputatie) ()

08-04-2020:  De eenheid in Johannes 17 is een eenheid in WAARHEID ()

07-04-2020:  Aan mijn tegenstanders (Update; )

07-04-2020:  God gebruikt de invloeden van het kwaad ()

06-04-2020:  Heeft u Kerkpijn? ()

05-04-2020:  De letter doodt maar de Geest maakt levend? ()

05-04-2020:  Pasen heeft helemaal NIETS te maken met de opstandingsdag van onze Heer! ()

04-04-2020:  Roomse Kerk : de mens IS God en IS Christus ()

03-04-2020:  Uitbreiding cartoons Darwiniaans Racisme ()

01-04-2020:  WEES WAAKZAAM! (Update; )

 

31-03-2020:  Marco Polo beschreef draken (dinosauriŽrs) in China (Update; )

30-03-2020:  Het Evangelie is voor ALLE mensen (Update; )

29-03-2020:  De Toekomst van het AtheÔsme ()

26-03-2020:  Van Mathilde en haar cake naar de Beweegreden achter het ontstaan van het universum ()

24-03-2020:  Wij werden geroepen om zielen te winnen, niet argumenten ()

24-03-2020:  Moderne bijbelvertalingen verwijderen graag woorden ()

23-03-2020:  God bestaat. Het bewijs is Zijn schepping. Voorbeeld : het kippenei ()

22-03-2020:  Uitbreiding van de rubriek CORRUPTIES IN MODERNE BIJBELVERTALINGEN ()

22-03-2020:  Greep uit de Corrupties in de NBV-vertaling (10 blz.; Update ; )

21-03-2020:  De Romeinenweg naar redding ()

21-03-2020:  Afwezigheid van evolutie ()

18-03-2020:  Is de wetmatige Wiskunde door materie en toeval ontstaan? ()

17-03-2020:  Leven komt enkel voort uit Leven : wegens Natuurwetten en de Bijbel ()

16-03-2020:  Over Leven en Leer ()

16-03-2020:  Met AL Gods eigenschappen rekening houden! (Update; )  +  Schema ()

15-03-2020:  Over Oneindigheid en God ()

13-03-2020:  Cyrus (Kores) de Grote : Gods instrument ()

11-03-2020:  Welke houding aannemen tegenover ongeregelden en dwaalpredikers (Update; )

11-03-2020:  Ongeloof - wat het is ()

10-03-2020:  De Fermi-paradox oplossen (over buitenaards leven; )

10-03-2020:  Gemist leven! Waar is iedereen? ()

07-03-2020:  Een christen is aanvaard ()

07-03-2020:  De Plaag van het Pluralisme ()

06-03-2020:   Openlijke Berisping en MattheŁs 18:15 (Update; )

05-03-2020:  Bewijs voor God en Schepping - logische implicaties ()

04-03-2020:  De soevereiniteit van God OF de vrije wil van de mens? ()

01-03-2020:  Jongen in jurk : we hebben nu ook het "zerotype" ()

 

29-02-2020:  Hebt geloof in God ()

28-02-2020:  Bent u een JudaÔstisch Christen? (Update; )

25-02-2020:  De Zondvloed, in het licht van de Bijbel, de geologie en de archeologie - prof. Rehwinkel ( docx; op aanvraag)

23-02-2020:  Supraorbitale wenkbrauwrichels komen ook veel voor bij hedendaagse mensen (Update; )

19-02-2020:  De "Verdrukkingen" van Christus in Kolossenzen 1:24 ()

18-02-2020:  Buitensporige bewondering voor Maria? Wat leert de Schrift? ()

18-02-2020:  New Age versus Christendom ()

17-02-2020:  Dave MacPherson: de uitvinder van de Valse Pre-Trib Opname geschiedenis (Update; )

13-02-2020:  Is het maar een bijzaak wat een christen over Genesis gelooft? ()

10-02-2020:  LHT-boekje : De taal van het "nieuwe" christendom - een glossarium ()

07-02-2020:    Een reformatorische kamer binnen het katholieke huis? (Reformatorisch Dagblad)

05-02-2020:  Denominaties : is dit naar Gods wil? ()

03-02-2020:  Acht onbijbelse koepelorganisaties over evangelische gemeenten in Vlaanderen ()

01-02-2020:  De ONDERGANG (Update; )

 

30-01-2020:  Hillsong pastor slaat zijn gitaar aan diggelen ( 1:02) en Meer hier

29-01-2020:  Ik zal u beslist niet loslaten, noch verlaten - HebreeŽn 13:5 ()

28-01-2020:  De schandelijke en criminele Torben Sondergaard : geestelijk misbruik van kinderen! ()

27-01-2020:  Een overzicht van de Brief aan de Romeinen - Hoe God werkt voor, in en door ons ()

27-01-2020:  Evolutionaire oorsprong is als een konijn toveren uit een lege hoed ()

26-01-2020:  Waarheidsliefde - een antwoord ()

22-01-2020:  Mens en aap staan ver uit elkaar (Update; )

21-01-2020:  Rome en de Tien Geboden (Update; )

20-01-2020:  De Wet van Biogenese - geen Abiogenese! ()

18-01-2020:  De New Age christen - een geaccepteerde paradox ()

17-01-2020:  Zij haten de imminente Opname (Aandachtspunt; )

16-01-2020:  Christus het Zaad van de Vrouw - de eerste Evangelieboodschap ()

15-01-2020:  Johannes 3:16 volgens het Calvinisme ()

15-01-2020:  Vlinders met vleugels als van verdorde bladeren bewijzen Gods bestaan ()

13-01-2020:    Benedictus kant zich tegen afschaffing celibaat - aanval op Franciscus? & MSN & DeM

13-01-2020:  Introductie : De Evolutietheorie op losse schroeven ( 19:39; Vlaams)

13-01-2020:  Prof. Wald (Nobelprijswinnaar) : Het leven ontstond door God, maar ik wil niet in God geloven ()

11-01-2020:  Verworden plaatselijke gemeenten ()

10-01-2020:  Uitbreiding cartoons "Zonde en bekering" ()

07-01-2020:  Alle mensen zijn kinderen van God? (Update; )

07-01-2020:  Het is nooit te laat om berouw te hebben en terug te keren ()

06-01-2020:  De toestand van overledenen Ė een zieleslaap? (Update; )

05-01-2020:  Uitverkiezing, Predestinatie, Vrije Wil (Aandachtspunt; )

05-01-2020:  Uitbreiding cartoons Racisme ()

04-01-2020:  De Hebrew Roots Beweging en hun anti-Christus rekenkunde ()

02-01-2020:  85 Rapporten van biologische overblijfselen in fossielen ()

01-01-2020:  Huisje-boompje-beestje ()

 

31-12-2019:  Evolutionisten/AtheÔsten versus Christenen ()

31-12-2019:  Het getal 666 ()

30-12-2019:  De Bijbel zou onze leer moeten controleren, niet omgekeerd ()

28-12-2019:  Wie zal gemist worden in de kerkbanken na de Opname? ()

26-12-2019:   Openlijke Berisping en MattheŁs 18:15 (Herinnering; )

26-12-2019:  De cyclus van zonde (afgoderij) en verlossing in het boek Rechters ()

23-12-2019:  Het mysterie van de Bombardeerkever ()

22-12-2019:  Kerstmis is niet Bijbels! ()

21-12-2019:  Atheisten zijn boos op God (+ andere cartoons; )

18-12-2019:  De complexiteit van ťťn cel toont aan hoe dwaas de evolutieleer is ()

15-12-2019:  Over moderne 'mannen'-mode ()

15-12-2019:  God kan ook met een kromme stok recht slaan? ()

13-12-2019:  Hillsong organiseert Alpha conferentie ()

12-12-2019:  "Voor een geloof dat zo tegen Paganisme is ... hebt u beslist veel van ons gestolen!" ()

12-12-2019:  Zonden van de vaders, nepotisme en afval in de kerk ()

09-12-2019:  Velen onderdrukken de Waarheid in ongerechtigheid ()

09-12-2019:  De "geboortescene" is een overtreding van het tweede gebod ()

08-12-2019:  Kinderen verdienen beter 2 ()

08-12-2019:  Komt buitenaards leven vaker voor dan eerder gedacht? ()

06-12-2019:  Meer Tyrannosaurus rex zachte weefsels ()

06-12-2019:  Hebben Jezus en de apostelen uit de Septuaginta geciteerd? ()

02-12-2019:    Wereldleider van het Leger des Heils bij de paus voor oecumenische plannen

02-12-2019:  Redding versus "de contemplatieve manier" ()

 

29-11-2019:  De Christen en Politiek (Update; )

28-11-2019:  Afscheiding tot God en van de wereld is het eerste principe van christelijk leven ()

27-11-2019:  Geen Opwekking kort vůůr het Vrederijk ()

27-11-2019:  Het LGBTQ valse evangelie ()

26-11-2019:  "Dit heet Darwinisme": wrede affiche is de logische consequentie van Evolutionisme ()

25-11-2019:  Ironside : als ik maar zeker kon zijn dat ik in de juiste kerk was ()

25-11-2019:  10 Schriftuurlijke redenen waarom "Jesus Calling" / "Dicht bij Jezus" een gevaarlijk boek is ()

22-11-2019:  Kinderen verdienen beter ( 01:29)

21-11-2019:  Uitbreiding : Plaatjes mens en dinosaurussen (draken) leefden samen ()

19-11-2019:  De inhoudsloze praat en tegenstrijdigheden van de ten onrechte zogenoemde kennis ()

17-11-2019:  Waarheid en Liefde in 2 Johannes ()

16-11-2019:  De niet erkende oorlog ()

15-11-2019:  Het nalatenschap van prof. Phillip E. Johnson ()

14-11-2019:  Het universum is niet te verklaren zonder God ()

13-11-2019:  Grijpt een christen naar de wapens? (Attentie voor dit nuttig artikel; )

11-11-2019:  "Wanneer we Hem zullen zien" ()

10-11-2019:  Uitspraak van wijlen "moeder" Teresa ()

09-11-2019:  Uitbreiding video's over Valse Leraars ()

09-11-2019:  Verblind van Godswege! ()

08-11-2019:  De pausen en de heidenen (Uitbreiding; )

06-11-2019:  De noodzaak van onderscheidingsvermogen ()

06-11-2019:  Een Chinese Camarasaurus? ()

06-11-2019:  Buiten twijfel : Contemplatief Gebed is New Age meditatie ()

05-11-2019:  Uitbreiding : Plaatjes mens en dinosaurussen (draken) leefden samen ()

05-11-2019:  Spiritisme, Tovenarij, Waarzeggerij en Hekserij (Update; )

04-11-2019:  Het Heidendom (Paganisme) uit de schaduw ()

01-11-2019:  Franklin Graham's Oecumenisme (Update; )

01-11-2019:  De logica van het argument voor Schepping en tegen Evolutie (dr. R. Kofahl) ()

 

31-10-2019:  Enneagram : een verleidelijk hulpmiddel of een verleidelijke misleiding? ()

27-10-2019:  Halloween in de Kerk! ( 18:28) - en zie ook Hier

27-10-2019:  Ga NU in de Ark, spoedig zal het te laat zijn! ()

25-10-2019:  Nieuw : Pagina met alle VIDEO'S ()

24-10-2019:  Reeks Video's over de Pinkster- en Charismanie ()

24-10-2019:  De Pinksterdwaling (Update; )

23-10-2019:  "In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid en in alles liefde"? ()

22-10-2019:  Zij prediken niet de hele raad Gods ()

21-10-2019:  Geen religie maar Christus ()

19-10-2019:  Nieuw : YouTube video's over de Islam/Koran ()

18-10-2019:  Zacharia 12:10 - Wie werd doorstoken: "Mij" of "hem"? (Update; )

18-10-2019:  Ketters en Hypocrieten (Update; )

18-10-2019:  Keer u af van afvalligen en ongeregelden (Update; )

17-10-2019:  Een Kerstboom in huis halen? (een repliek; )

16-10-2019:  Openlijke Berisping en MattheŁs 18:15 (Update; )

12-10-2019:  Verscheidene Bijbelvertalingen naast elkaar ()

11-10-2019:  De Getty's - de Verleiders van Hedendaagse Aanbiddingsmuziek ()

07-10-2019:  Er zijn de laatste maanden enorm veel Cartoons bijgekomen ()

05-10-2019:  AtheÔsme kan niet zonder Evolutie, en Evolutie kan niet zonder AtheÔsme ()

05-10-2019:  Evolutie : Niet eens een theorie! (Update; )

04-10-2019:  Sporen van Draken (dinosaurussen) (Update; )

03-10-2019:  Schriftplaatsen over valse predikers (Update; )

03-10-2019:  Naamchristenen? Is die term bijbels? (Update; )

 

30-09-2019:  Demonen kunnen in kerkleden huizen! ()

29-09-2019:  Zijn pinkster- en charismatische gelovigen Christenen te noemen? (Update; )

28-09-2019:  MattheŁs 10:28 leert geen "ophouden te bestaan" ()

28-09-2019:  Wat sommigen schrijven: Een voorbeeld van Rebellie tegen God (uit mijn mailbox. Update; )

28-09-2019:  God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde? (Update; )

27-09-2019:  De toestand van overledenen Ė een zieleslaap? (Update; )

26-09-2019:  De Bijbel en Wetenschap toen en nu ()

24-09-2019:  Waarom moeten wij geloven? Waarom openbaart God Zich niet rechtstreeks? (Update; )

23-09-2019:  Neanderthalers - afstammelingen van Adam ()

23-09-2019:  De betere betekenis van "R. I. P." ()

22-09-2019:  MattheŁs 16:19: Wat betekenen de "sleutels"? ()

21-09-2019:  Homo Deus en de aanbidding van de mens ()

20-09-2019:  Wat is uw Standaard van Moraliteit? ()

20-09-2019:  Kunnen wij Goed zijn zonder God? De connectie tussen geloof in God en Moraliteit (Update; )

18-09-2019:  Was de Ark groot genoeg voor de dieren? ()

17-09-2019:  Heeft God geschapen met de schijn van ouderdom? ()

16-09-2019:  De roep om eenheid ten koste van de waarheid ()

15-09-2019:  Uitbreiding : Plaatjes mens en dinosaurussen (draken) leefden samen ()

13-09-2019:  Meer dan een dozijn zachte dinosaurusweefsels gevonden ()

12-09-2019:  Het Evangelie gehoorzaamd en uitgebeeld in de Doop ()

12-09-2019:  De vaste natuurwetten van causaliteit en biogenese bewijzen Gods bestaan ()

09-09-2019:  Nieuwe Rubriek : OVER GOD ()

07-09-2019:  Wat verklaart de "Cambrische Explosie"? ()

06-09-2019:  Nee, Benny Hinn heeft zich NIET bekeerd ()

06-09-2019:  "Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg" ()

05-09-2019:  Nieuwe rubriek : REIKI ()

05-09-2019:  "Wij raakten ernstig betrokken bij Reiki" ()

04-09-2019:  Er is geen "homo-gen", vindt een zeer uitgebreide wetenschappelijke studie ()

03-09-2019:   De Typologie van Noach's Ark ()

03-09-2019:  Yoga is gevaarlijk! (rubriek Yoga; )

03-09-2019:  Kunnen wij de Codex SinaÔticus vertrouwen? () en Codex SinaÔticus niet zonder controverse ()

01-09-2019:  Als God het universum schiep, wie schiep dan God? (Update; )

 

31-08-2019:  Zouden we teruggaan naar de Reformatie? (tags: Luther, Calvijn; )

31-08-2019:  De dwaling van het vijf-punts Calvinisme (TULIP) (Update; )

28-08-2019:  Stichting HeartCry : niet bijbelgetrouw ()

28-08-2019:  Professor Yale Universiteit : Darwin was fout ()

27-08-2019:  De tweede wet van de thermodynamica : Een barriŤre voor evolutie ()

26-08-2019:  Het ongelofelijke menselijke brein ()

25-08-2019:  Wat maakt ons mens? ()

24-08-2019:  Zij prediken slechts TEN DELE: niet de HELE raad Gods! (Update; )

24-08-2019:  Uitgebreide lijst met Potentieel Schadelijke en Gevaarlijke Spirituele Praktijken (; )

22-08-2019:  Bijbels onderscheidingsvermogen - een noodzaak voor alle gelovigen ()

20-08-2019:  Update van de rubriek CONTEMPLATIEF GEBED ()

19-08-2019:  Update van de rubriek LIEFDE ()

19-08-2019:  Wat mensen doen wat dieren niet doen ()

17-08-2019:  Crematie : Hoe denkt God erover? (Update; )

17-08-2019:  Betekent "Allah" gewoon "God"? (Update; )

17-08-2019:  Stel u op de hoogte van de Bedelingen/Dispensaties en hun eigenheden ()

16-08-2019:  DNA-reparatie onderzoek onthult verbazingwekkende complexiteit ()

16-08-2019:  Afzondering van de wereld ()

15-08-2019:  Harde noten voor katholieke apologeten (Update; )

15-08-2019:  Waar in de Bijbel vinden we volgende katholieke leringen voor de kerk ()

15-08-2019:  Fotosynthese : duidelijk ontworpen van bij het begin ()

14-08-2019:  Katholieke redding versus de Bijbel ()

13-08-2019:  Zijn Rooms-katholieken Christenen? ()

13-08-2019:  Wat kwam eerst : Haan, Hen, Ei of Kuiken? ()

11-08-2019:  De missie en bestemming van de ware kerk ()

10-08-2019:  IsraŽl en Gemeente - het verschil ()

10-08-2019:  Uitbreiding bespreking van het Boek DaniŽl ()

08-08-2019:  AtheÔsten : Gelovigen in het lot, reÔncarnatie en karma? ()

06-08-2019:  Een plakkerige oplossing : God vond het eerst uit ()

06-08-2019:  Bent u klaar voor de wederkomst van Christus? ()

03-08-2019:  De Naardense bijbel is corrupt. Een greep uit de afwijkingen ()

03-08-2019:  De Aanslag op 1 TimotheŁs 3:16 (Update; )

01-08-2019:  De Opname - geliefd of gevreesd? (Update; )

01-08-2019:  Maria aanbidden? Ex-kloosterzuster getuigt (Update; )

 

31-07-2019:  Enkele vragen voor TheÔstische Evolutionisten (Update; )

31-07-2019:  10 Gevaren van TheÔstische Evolutie (Update; )

30-07-2019:  Wat de Grote Opdracht NIET is (Update; )

29-07-2019:  SYMBOLEN en hun Betekenis (Update; )

27-07-2019:  Hoe is uw Hart? Het hart van de zaak is de zaak van het hart! ()

24-07-2019:  Geloof & Bekering versus Wetsbetrachting ()

24-07-2019:  Verrassing : "oudste" fossiele lelie ziet eruit als een lelie ()

24-07-2019:  De verbazingwekkende Aleppo Codex ()

23-07-2019:  Een waarschuwing tegen Peter Ruckman (Update; )

23-07-2019:  De Kloof (Gap) dichten ()

22-07-2019:  De Gap-theorie op de korrel (+ Appendix; )

20-07-2019:  De demonische Heidi Baker ( 12:05)

20-07-2019:  Hillsong & Vrienden : de schandelijke waarheid over Hillsong (NL; 1:41:55; ook met Heidi Baker)

20-07-2019:  De doop afgeschaft?! (Update; )

20-07-2019:  Kaarsen bij de aanbidding? (Update; )

18-07-2019:  De Nieuwtestamentische Canon tijdens de eerste 4 eeuwen ()

18-07-2019:  Hedendaagse Christenen: onverzettelijk en onbekeerlijk (Update; )

18-07-2019:  Twee aspecten van Vergiffenis ()

17-07-2019:  Leven en Leer (Update; )

17-07-2019:  De Heer Jezus Christus KON NIET zondigen! (Update; n.a.v. de Noorse Broeders; )

17-07-2019:  De sekte van Witness Lee en de "Plaatselijke Kerk" (Update; )

11-07-2019:  Een korte verklaring van 1 KorinthiŽrs 13:8-13 (Update; )

10-07-2019:  "God houdt van iedereen"? (Update; )

10-07-2019:  Het menselijke hart - de grote misleider (Update; )

10-07-2019:  Verzen voor New Agers (Update; )

09-07-2019:  Uitbreiding bespreking van het Boek DaniŽl ()

05-07-2019:  Uitbreiding Cartoons Rooms-Katholieke Kerk ()

05-07-2019:  Sceptici analyseren originele weefsels van dinosauriŽrs met waardeloze logica ()

04-07-2019:   Het christelijke leven en hoe dit moet geleefd worden (Update; )

04-07-2019:  De pausen en de heidenen (Uitbreiding; )

04-07-2019:  Corrupties in de NBG-vertaling (39 blz.; Update; )

03-07-2019:  Greep uit de Corrupties in de NBV-vertaling (10 blz.; Update: + HSV; )

03-07-2019:  IsraŽl en Gemeente - het verschil (Update; )

03-07-2019:  IsraŽl bij de Kerk of de Kerk bij IsraŽl? (Update; )

01-07-2019:  Waarom moeten wij als gelovigen de Sabbat niet houden? ()

01-07-2019:  Wat zegt de Bijbel over de Sabbat? ()

01-07-2019:  De Sabbat houden? (Update; )

01-07-2019:  De Profetie in haar voornaamste omtrekken ()

 

29-06-2019:  Nieuwe Rubriek : Wet of Genade - Niet Wet ťn Genade ()

29-06-2019:  De Wet van de Tien Geboden geldt toch ook nu nog? (Update; )

28-06-2019:  Opgepast voor de Hebrew Roots beweging of het JudaÔstisch Christendom (Uitbreiding; )

27-06-2019:  Messiaanse gemeenten, de Hebrew Roots beweging, een waarschuwing ()

27-06-2019:  Waarom u geen moderne bijbelversies zou mogen gebruiken (Nu vertaald; )

26-06-2019:  Wanneer werd de Pre-trib OPNAME voor het eerst geleerd? (Nu vertaald; )

24-06-2019:  Over valse leraar Rob Bell (Uitbreiding; )

23-06-2019:  De houding van Christenen tot de Joden (Uitbreiding; )

22-06-2019:  God gebruikt de invloeden van het kwaad voor Zijn doel ()

22-06-2019:  Hightech plantencommunicatie eert de Schepper ()

22-06-2019:  Uw bloemen "luisteren" ()

20-06-2019:  De onmogelijkheden van Evolutie ()

19-06-2019:  Het universum is een doelloos accident, net zoals wij? ()

18-06-2019:  Wat is er mis met Stan Johnson en The Prophecy Club? ()

18-06-2019:  De Ketterij van de Kolossenzen - Deel 2/2 : waarschuwing tegen geestelijke oorlogvoering ()

18-06-2019:  De Ketterij van de Kolossenzen - Deel 1/2 : de natuur van filosofie (gevaarlijke stoicheia) ()

17-06-2019:  Hoe kan dit Bedrog zijn ??? (2 delen samen; )

17-06-2019:  Wolven in Schaapskleren (Update; )

16-06-2019:  Naamchristenen? Is die term bijbels? (Update; )

16-06-2019:  Het "respecteren" van elkaar & de "Universele Verklaring vd Rechten vd Mens" (Update; )

15-06-2019:  Een boek over alomtegenwoordige homoseksualiteit in het Vaticaan ()

14-06-2019:  Jeruzalems "Gay Pride Parade" ()

13-06-2019:  Uitbreiding van de rubriek Oosterse Meditatie ()

13-06-2019:    "Mensen getuigen over hun moeilijke ervaringen bij het mediteren" (VRT)

13-06-2019:    "De schaduwkant van meditatie waar niemand over spreekt" (VRT)

12-06-2019:  Een voorbeeld van Lijden en Geduld ()

12-06-2019:  Het beoefenen van Onderscheiding is een Bevel (Update; )

11-06-2019:  Onze Geschiedenis in de Eerste en de Tweede Adam ()

08-06-2019:  Wanneer Tolerantie Zonde is (Update; )

06-06-2019:  Jesaja 40:22 en de vorm van de aarde - een platte schijf? ()

05-06-2019:  Leert de Bijbel dat de aarde plat is? ()

03-06-2019:  Valse leer : wiens fout is het? ()

03-06-2019:  Onderscheiden van Goed en Kwaad (tag: discernment; )

02-06-2019:  Geestelijke Oorlogvoering (Update; )

02-06-2019:  Uw persoonlijke geestelijke oorlogvoering ()

01-06-2019:  Beth Moore op de contemplatieve toer (Be Still DVD. Update; )

01-06-2019:  Beth Moore : Christenen weigeren vrouwelijk leiderschap wegens zondige trots (Volledig;)

 

30-05-2019:  The Cloud of Unknowing - "Neem een klein woordje en herhaal het" ()

30-05-2019:  De onbijbelse leringen van Bill Johnson ()

29-05-2019:  Bill Johnson & Bethel Church ()

28-05-2019:  De Evangelische Subcultuur (Update; )

28-05-2019:  Het Bestaan van God (Update; )

27-05-2019:  Wat als de Kosmos alles is wat er is? (Update; )

26-05-2019:  Maak u geen Zorgen! (Update;

26-05-2019:  Onze houding tegenover ketters, ongeregelden, enz. (Update; )

25-05-2019:  Recensie op "Doeltreffend bidden voor verloren mensen" van Lee E. Thomas (Update; )

25-05-2019:  De Diaspora of Verstrooiing - de oorzaak van het lijden van de Joden (Update; )

23-05-2019:  Ben ik een Echte Gelovige? (Update; )

23-05-2019:  God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde? (Update; )

22-05-2019:  Uitbreiding rubriek over Muziek ()

22-05-2019:  Een theologische Test (Update; )

21-05-2019:  De profetische kunst en spiritistische claims van Ana Mendez Ferrell (Update; )

21-05-2019:  De Strategie van Satan (Update; )

20-05-2019:  Bijbelse richtlijnen voor kleding (Update; )

20-05-2019:  De hedendaagse Lastpost ()

20-05-2019:  De kosten van te strijden voor het geloof ()

19-05-2019:  De Waarde van de Mens (Is er niets goeds in de mens? Update; )

18-05-2019:  De tijdsperiode van Openbaring 4 en 5 met betrekking tot de aarde ()

15-05-2019:  Genesis 1:1 is het belangrijkste vers in de Bijbel ()

14-05-2019:  Voor wie stierf Christus? (Uitbreiding; )

12-05-2019:  Leven creŽren in het Lab? ()

12-05-2019:  Briljante Kwakzalvers ()

10-05-2019:  Christelijke kleding in 1 TimotheŁs 2 ()

09-05-2019:  Het Fruitvliegje ruikt via ongelooflijk nanoporiŽnsysteem ()

08-05-2019:  De taal van Nauwsluitende Jeans ()

08-05-2019:  Rob Bell over Hemel en Hel ()

08-05-2019:  Pius XII hielp Adolf Hitler (; )

08-05-2019:  Het Boek van Jezus Christus ()

08-05-2019:  Uitbreiding Cartoons ()

 

21-04-2019:  Nieuwe rubriek : Plaatjes Mens en Dinosaurussen (Draken) leefden samen ()

20-04-2019:  Pasen vieren? (of andere 'christelijke' feestdagen) ()

19-04-2019:  Uitbreiding : De mens en dinosaurussen ()

19-04-2019:    Vloeibaar bloed en urine gevonden in 42.000 jaar oud veulen + CNN (met video)

18-04-2019:  Een "Calvinist Standard Version" zou lezen als volgt ()

17-04-2019:  De Verbondstheologie ()

15-04-2019:  "Uit het Stenen Tijdperk" ()

15-04-2019:  Recente mensen met archaÔsche trekken zetten Evolutie op zijn kop ()

13-04-2019:  Leven komt enkel voort uit Leven : wegens Natuurwetten en de Bijbel ()

13-04-2019:  AtheÔsme heeft Evolutie nodig ()

11-04-2019:  De Helmspecht ()

10-04-2019:  De man met de verschrompelde hand (A.C. Gaebelein; )

07-04-2019:  De oorsprong van het menselijk bewustzijn ()

06-04-2019:  Heb niets te maken met de ketterse Alverzoeningsleer of varianten daarvan ()

06-04-2019:  Geen flauw benul van Bewustzijn ()

03-04-2019:    Uitgebreide bespreking van het Boek DaniŽl ()

02-04-2019:  De nacht dat Belsazar stierf ()

01-04-2019:  De Voeten van het Statenbeeld - de Tijd van het Einde ()

 

30-03-2019:  De Jeremiaroeping (Update; )

28-03-2019:  Christelijke Contemporaine Muziek ()

28-03-2019:  Moet ik blijven Zwijgen? ()

27-03-2019:  Apologetiek (Uitbreiding; )

26-03-2019:  Spreekt 1 KorinthiŽrs 7:13-14 over redding van kinderen? ()

25-03-2019:  Valse of onbetrouwbare sites onderscheiden (Update; )

24-03-2019:  Hiphop is helgebonden! (tag: rap, rappers; )

21-03-2019:  Het Enneagram - Heeft dit een plaats in het Christendom? ()

19-03-2019:  Zoals men Hem (meestal) niet wil kennen (Update; )

18-03-2019:  Wat is wetenschap : Schepping of Evolutie? ()

18-03-2019:  De problemen met "Persoonlijke woorden van God" (Update; )

18-03-2019:  RŤma (of Rhema) versus Logos (Update; )

17-03-2019:  Handoplegging, iets voor vandaag? (Update; )

16-03-2019:  De Charismatische Beweging is Gevaarlijk! (Update; )

16-03-2019:  Azusa Street en de geboorte van de Pinksterbeweging (Update; )

15-03-2019:  "Ga niet boven hetgeen geschreven staat"! (Update; )

15-03-2019:  "God in een doos steken" of "God in de Bijbel opsluiten"? (Update; )

13-03-2019:  De Christen en Politiek ()

11-03-2019:  Homoseksualiteit (Update; )

07-03-2019:  Het sprekende Beeld van het Beest komt naderbij (Nu vertaald; )

06-03-2019:  De Doop met de Geest in de geschiedenis ()

06-03-2019:  Jezus profeteerde en veroordeelde modern Pentecostalisme! ()

05-03-2019:  De 10 Verschijningen van de Heer Jezus tussen begrafenis en hemelvaart (Update; )

05-03-2019:  Schema Profeten en Koningen in Juda en IsraŽl (Update; )

04-03-2019:  De Charismatische Beweging is gevaarlijk! ()

03-03-2019:  Zijn er nog Profeten vandaag? (Update; )

03-03-2019:  Zijn er nog Apostelen vandaag? En hoeveel waren er destijds? (Update; )

02-03-2019:  Glossolalie (tongengebrabbel)? Ken uw geestverwanten! ()

01-03-2019:  Spreken in tongen? Waarom? (Update; )

 

26-02-2019:  Historisch bewijs voor Jezus ()

24-02-2019:  Flavius Josephus en het verslag van de Bijbel (Update; )

19-02-2019:  Westcott & Hort : Vaders van moderne Bijbelversies ()

19-02-2019:  Welke Bijbelvertaling is geÔnspireerd door God? ()

17-02-2019:  Bidden, voor wie of wat? ()

15-02-2019:  Artikelen voor Christenen die Evangeliseren ()

14-02-2019:  Het ontstaan van de Pinksterbeweging in 1906, Azusa Street ()

13-02-2019:  Sue Monk Kidd : van Soutern Baptist naar Godinaanbidding (Update; )

11-02-2019:  Kan iemand die Christus verwerpt vůůr de Opname gered worden nŠ de Opname? ()

10-02-2019:  WEES WAAKZAAM! (Update; )

08-02-2019:    Paus en soennitische topimam tekenden historische verklaring van broederschap!  &  NTEB

07-02-2019:  Hier het YouTube adres voor de drie afleveringen van "Facebook en ik" ()

07-02-2019:  "Facebook en ik" Aflevering 3:  Nog nooit zo verbonden, nog nooit zo alleen ()

07-02-2019:  "Facebook en ik" Aflevering 2:  Hoe u een digi-junk bent geworden ()

07-02-2019:  "Facebook en ik" Aflevering 1:  Te koop: uw diepste gevoelens ()

05-02-2019:  Een probleem voor Preteristen (Update; )

05-02-2019:  Preterisme beantwoord Ė Christus' spoedige komst (; )

05-02-2019:  Over Randy Clark ()

04-02-2019:  Voor ons is de Wet aan het kruis genageld ()

04-02-2019:  Pas op voor de Hebrew Roots beweging of het JudaÔstisch Christendom ()

01-02-2019:  Darwins gelaatshoekracisme () + Het artikel van Jerry Bergman (; )

01-02-2019:  De juiste volgorde van de Profetische Gebeurtenissen ()

 

31-01-2019:  Vlucht weg van de Pinkster- & Charismanie! ()

30-01-2019:  De Hoatzin vogel : Bewijs tegen evolutionaire ideeŽn ()

27-01-2019:  De mens en dinosaurussen ()

27-01-2019:  Wijsheid uit Prediker misbruikt (Update; )

27-01-2019:  Zacharia 12:10 - Wie werd doorstoken: "Mij" of "hem"? (Update; )

27-01-2019:  Een onderzoek van Romeinen 9:5 (Update; )

27-01-2019:  De Aanslag op 1 TimotheŁs 3:16 (Update; )

26-01-2019:  Is Jezus niet God? ()

26-01-2019:  Het Comma Johanneum (1 Johannes 5:7-8) (Update; )

25-01-2019:  Greep uit de Corrupties in de NBV-vertaling (9 blz.; )

24-01-2019:  Reformatiebijbels of moderne bijbels? Slechts 10 voorbeelden (Nu ook met NBV; )

23-01-2019:  Weglatingen in de EvangeliŽn van moderne bijbels ()

21-01-2019:  "De Schrift alleen is niet genoegzaam" zegt Rome ()

21-01-2019:  "Het geschreven Woord niet vergoddelijken" (Update; )

21-01-2019:  "Positief" Christendom ()

20-01-2019:  Tal van nieuwe Cartoons ()

19-01-2019:  Een eenvoudig mens is wijzer dan evolutionisten ()

14-01-2019:  De Eenzaamheid van de Christen (Update; )

08-01-2019:  Mijn visie op het fenomeen Nashvilleverklaring ()

07-01-2019:  Het Kruis ()

06-01-2019:  De christen kan de wereld niet recht zetten ()

03-01-2019:  Cartoons Rooms-katholieke kerk ()

01-01-2019:  Vanwaar komt DNA-informatie? ()

01-01-2019:  Kwam leven vanuit de kosmische ruimte (Panspermie)? ()

 

31-12-2018:  Zij wilden Hem dood (Update; )

28-12-2018:  Is het Gods wil dat iemand sterft? ()

28-12-2018:  Gods beroep op de WIL, van alle mensen, in het reddingsproces ()

27-12-2018:  Zacharia 12:10 - Wie werd doorstoken: "Mij" of "hem"? ()

27-12-2018:  Vragen over de Drie-eenheid ()

25-12-2018:  Onze houding tegenover ketters, ongeregelden, enz. ()

24-12-2018:  Johannes 20:23 - Hebben mensen gezag om zonden te vergeven of te behouden? ()

23-12-2018:  180 Miljoen jaar oud zacht weefsel? ()

22-12-2018:  Over bezittingen en giften aan de armen (Update; )

20-12-2018:  Opmerkingen van de feestvierders kort weerlegd ()

19-12-2018:  De Bijbel leert een bolvormige, roterende aarde - geen platte schijf! ()

18-12-2018:  Wat kwam het eerst : ProteÔne of DNA? ()

18-12-2018:  DE ROOMSE BEELDENDIENST (Uitbreiding; )

17-12-2018:  Wie is Jezus? ()

16-12-2018:  Hoe christelijk is onze kalender? (Update; )

15-12-2018:  Kerstmis ook populair bij Christus-haters ()

13-12-2018:  HET BOEK DANIňL (Uitbreiding; )

13-12-2018:  Bijgewerkte rubriek over Jehovah's getuigen ()

11-12-2018:  De "Evolutie" van Evolutie - van Fysica naar Metafysica ()

10-12-2018:  De "arm van JaHWeH" verworpen ()

10-12-2018:  God schiep de "baramins" ()

09-12-2018:  De Heer Jezus afgewezen door Zijn volk ()

09-12-2018:    J.S. Bach - Cantata No.66 (Erfreut euch, ihr Herzen) BWV 66 / Philippe Herreweghe (Goddelijk!)

06-12-2018:  Mindfulness - een Bijbelse beoordeling ()

04-12-2018:  Nieuwe rubriek over LGBT-seksualiteit en de Bijbel ()

04-12-2018:  Het AFDRIJVEN van een christen ()

03-12-2018:  De AtheÔstische, evolutionistische Mythologie doorprikt ()

01-12-2018:  Het onderscheid tussen IsraŽl en de Gemeente (Dirk Rot; )

 

30-11-2018:  Wie kwam het eerst : man of vrouw of baby? ()

29-11-2018:  Waar is de Evolutie? - deel 2 ()

27-11-2018:  Het menselijke hart - de grote misleider ()

26-11-2018:  Sleutel bij de tekst van het Nieuwe Testament (een lijst met weglatingen en veranderingen; )

26-11-2018:  Het schrijfmes van Jojakim (over het ware Nieuwe Testament - 5de herziene druk; )

26-11-2018:  Waar is de Evolutie? - deel 1 ()

25-11-2018:  Talloze verpletterende bewijzen tegen Evolutie - diareeks deel 2 ()

25-11-2018:  Talloze verpletterende bewijzen tegen Evolutie - diareeks deel 1 ()

25-11-2018:  Talloze verpletterende bewijzen tegen Evolutie ()

24-11-2018:  Soevereiniteit van God en Verantwoordelijkheid van de Mens (Afdrukbare tabel; )

23-11-2018:  Het "respecteren" van elkaar & de "Universele Verklaring vd Rechten vd Mens" (Update; )

21-11-2018:  Aartsbisschop Copello zegende de Nazivlag ()

20-11-2018:  In de Schrift vinden we voor de plaatselijke kerk geen ... ()

19-11-2018:  Leven na de Dood? (Update; )

18-11-2018:  De Tijdslijn van de Zondvloed (Update; )

15-11-2018:  Jesaja 53 - De lijdende Knecht (Update; )

15-11-2018:  Het Concilie heeft gesproken ()

14-11-2018:  "Wetenschappelijk" denken ()

12-11-2018:  Adams zonde : Gods Gerechtigheid uit balans, en de goddelijke Remedie ()

11-11-2018:  3000 Wetenschappers tegen het Darwinisme (; )

10-11-2018:  De Cal-Orcko dinosaurus-treksporen ()

09-11-2018:  Pas op voor valse leraar Andrew Farley - gekend van o.a. "Het naakte evangelie" ()

07-11-2018:  Klare taal over de dood (Update; )

06-11-2018:  De Diaspora of Verstrooiing - de oorzaak van het lijden van de Joden (Update; )

03-11-2018:  De meeste mensen willen God wegruimen! ()

03-11-2018:  Wanneer is het Feest Voorbij? (Update; )

01-11-2018:  Rubriek VALSE LERAARS uitgebreid ()

01-11-2018:  Roma Downey  Promoot New Age doctrine - Christelijke leiders zwijgen ()

 

30-10-2018:  De meeste mensen willen God dood ! ()

29-10-2018:  De Wet van de Tien Geboden geldt toch ook nu nog? (Update; )

29-10-2018:  Het 'Onze Vader' en de Genadebedeling (Update; )

29-10-2018:  De BERGREDE - Is ze voor de Kerk vandaag? (Update; )

29-10-2018:  Rome en de Tien Geboden (Update; )

28-10-2018:  Te Complex voor Evolutie! ()

25-10-2018:    Duivelaanbiddende kinderen wilden 20 schoolgenootjes doden en hun bloed drinken! + Hier

24-10-2018:  Over Halloween, of beter: HELL-OWEEN ()

23-10-2018:  De les van de drie opwekkingen ()

22-10-2018:  Gods weg tot Rust, Kracht en Toewijding (E. Dennett; )

18-10-2018:  Cartoonreeks Dar en Winny (Sterk uitgebreid; )

15-10-2018:  Nieuw Chimpansee-genoom bevestigt creationistisch onderzoek ()

13-10-2018:  Abiogenese? De absurditeit van deze gerecycleerde filosofie van "spontane generatie" (Update; )

11-10-2018:  Orthodoxie onthuld : Griekse, Russische, Koptische orthodoxie ()

10-10-2018:  Afwijzing door gelovigen en Afwijzing door ongelovigen ()

10-10-2018:  Over Dialectiek - een korte verhandeling (Update; )

09-10-2018:    Paus roept op voor het versterken van de relaties met charismaten en pentecostals

09-10-2018:    John MacArthur zal podium delen met New Ager Roma Downey

08-10-2018:  Met AL Gods eigenschappen rekening houden! ()  +  Schema ()

05-10-2018:  Christelijke Politiek? (T.M. Spiess) (Update; )

03-10-2018:  Evolutieleer is geen wetenschap ()  -  Pamflet

02-10-2018:  De originele "onbekende" God van China: het volk had kennis van de God van Genesis ()

02-10-2018:  Het belang van Doctrine en het ware bijbelse concept van Liefde (Update; )

01-10-2018:  God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde? (Update; )

01-10-2018:  Is Johannes 3:16 een liefdesverklaring gericht tot de zondige mens? (Update; )

 

29-09-2018:  Draken op tapijten die de Ark van Noach afbeelden ()

28-09-2018:  De Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld + de NL-tekst van de video ()

26-09-2018:  Over Bloed en Bloedtransfusie ()

26-09-2018:  Complexe technieken in snuitkevers maken de evolutieleer belachelijk ()

22-09-2018:  Henry Blackaby en God ervaren (door Ken Silva. Update; )

22-09-2018:  De Waarheid Kwetst ()

21-09-2018:  Waar zijn alle menselijke fossielen? ()

19-09-2018:  Hypnose en gezondheidszorg (met ook de geschiedenis van hypnose. Update; )

18-09-2018:  De ONDERGANG ()

17-09-2018:  Laatste schandalen waarschuwen ons voor Paus Franciscus (door Richard Bennett, ex-priester)

13-09-2018:  Leven en Leer (Update; )

13-09-2018:  Wie bent u dat u oordeelt? ()

12-09-2018:  Oordelen in het Nieuwe Testament (Update; )

12-09-2018:  Ga weg uit een valse kerk (Update; )

11-09-2018:  Welke houding aannemen tegenover ongeregelden en dwaalpredikers (Update; )

10-09-2018:  Bewustzijn : een probleem voor het Naturalisme ()

09-09-2018:  Zij die geestelijk misleid zijn, kunnen niet langer voor zichzelf denken ()

08-09-2018:  "Ga niet boven hetgeen geschreven staat" (Update; )

07-09-2018:  New Age Geneeswijzen : Chiropraxie (Forse update; )

05-09-2018:  Chronologie van de Rechters tot Jezus ()

03-09-2018:  Wee hen! (Update; )

02-09-2018:  Hoe Bevrijdingsbedieningen (Exorcisme) mensen tot demonische gebondenheid leiden (Update; )

 

29-08-2018:  Gary Chapman versus de Bijbel - eerste deel ()

27-08-2018:  De Nieuwtestamentische Ambten (Uitbreiding; )

26-08-2018:  Zijn pinkster- en charismatische gelovigen Christenen te noemen? (Update; )

26-08-2018:  Keer u af van afvalligen en ongeregelden (Update; )

24-08-2018:  Alle mensen zijn kinderen van God? (Update; )

23-08-2018:  Het ophouden van de Wonderlijke Gaven (Update; )

23-08-2018:  1 Korinthiers 13:8-13 vergeleken met de bouw van een brug ()

23-08-2018:  De Bijbel onze Maatstaf (Update; )

23-08-2018:  "God in een doos" of God zoals Hij zich heeft geopenbaard? (Update; )

22-08-2018:  Over Andrew Wommack :  artikel 1 + artikel 2 + artikel 3 + artikel Rejoice Now

21-08-2018:  Jezus liefhebben BETEKENT Zijn Woord liefhebben ()

21-08-2018:  Wat zou de Bijbel kunnen weerleggen? ()

21-08-2018:  De zachtere, gentilere Christus (Update; )

20-08-2018:  Laat u niet in met Spirituele Informatie (Update; )

19-08-2018:  God en het lijden ()

17-08-2018:    Katholieke priesters misbruikten 1000 kinderen  en  HLN

16-08-2018:  Gods volk gaat ten onder door gebrek aan kennis ()

15-08-2018:  Invasie van de islam en de westerse decadentie ()

14-08-2018:  "Goed zonder God"? ()

10-08-2018:  Ziende Blind (Update; )

08-08-2018:  UITVERKIEZING / PREDESTINATIE / VRIJE WIL (Uitbreiding; )

07-08-2018:  Vergelijking Zondvloed / Verdrukking (Update; )

05-08-2018:  Over LGBT-seksualiteit en de Bijbel ()

03-08-2018:  Zagen middeleeuwse kunstenaars dinosauriŽrs? ()

 

29-07-2018:  De Twee Valleien ()

26-07-2018:  Het toekomstige berouw van de Joden ()

24-07-2018:  "Opname" niet in de Bijbel? "Opname" ooit al plaatsgevonden? ()

23-07-2018:  Waarom de kerk niet door de verdrukking zal gaan (Update; )

22-07-2018:  Vergelijking Zondvloed / Verdrukking ()

22-07-2018:  Zij haten de Opname (Update; )

22-07-2018:  De Fermi-paradox oplossen (over buitenaards leven; )

21-07-2018:  Uitbreiding van het Glossarium ()

19-07-2018:  Vaccineren : Levensgevaarlijk of Levenreddend? ()

18-07-2018:  SciŽntisme : de godloze waan dat de wetenschap alle problemen kan oplossen ()

17-07-2018:  Vaccins en Vaccineren (; )

14-07-2018:  Welke zijn betrouwbaar : Reformatiebijbels of moderne bijbels? - slechts 10 voorbeelden ()

13-07-2018:  Welke Bijbelvertaling heeft de woorden van Jezus? ()

12-07-2018:  Waarom u geen moderne bijbelversies zou mogen gebruiken ()

11-07-2018:  ETF-Leuven : Afslag richting Hel! Jonge mensen geestelijk dood gemaakt ()

09-07-2018:  Mindfulness : wat u wellicht NIET weet maar zou moeten weten! ()

05-07-2018:  Joyce Meyer - Valse Leraar (uitgebreid; ; )

04-07-2018:  Joyce Meyer en haar duivelse dwaalleer (Update; )

 

30-06-2018:  Wat te denken van Jessie Penn-Lewis? (Update; )

29-06-2018:  Kan een gelovige demonisch bezeten zijn? (Update; )

28-06-2018:  David Sorensen : Apostel van Jodenhaat ()

27-06-2018:  RKK-STUDIEMATERIAAL (Uibreiding over de moderne aflatenhandel; )

20-06-2018:  Leven door GELOOF - Galaten 2:20 (Update; )

19-06-2018:  Leert 1 Johannes 2:2 Beperkte Verzoening? ()

19-06-2018:  Het werk van Christus aan het Kruis: Onbeperkt of Beperkt? (Update; )

18-06-2018:  Leven na de Dood zoals geopenbaard in Gods Woord ()

15-06-2018:  De grootste "Gay Pride Parade" ooit van Tel Aviv : IsraŽl nog steeds geestelijk dood ()

14-06-2018:  Over bezittingen en giften aan de armen ()

13-06-2018:  Zijn Demonen Gevallen Engelen? (Update; )

11-06-2018:  Wat is het lot van mensen die niet bereikt werden met het Evangelie? (Update; )

10-06-2018:  De Nieuwtestamentische Ambten (Update; )

09-06-2018:  In afwachting van een nieuw item: BWV 1043: Largo ma non tanto ()

06-06-2018:  Een greep uit "All of Bach" (; )

05-06-2018:  Het menselijke lichaam van Christus in Jesaja 53:2-3 (Uitbreiding; )

03-06-2018:  "God houdt van iedereen"? (Update; )

 

31-05-2018:    De werken van Miles J. Stanford ()

30-05-2018:  De Nieuwe Geboorte (wedergeboorte) Uitgelegd (Update; )

30-05-2018:  Blijven in Christus (Update; )

30-05-2018:  De grootste mislukking in het Kerktijdperk (Update; )

29-05-2018:  Laat u NOOIT de handen opleggen! ()

26-05-2018:  Het Lichaam van Christus in Jesaja 53:2-3 ()

24-05-2018:  De Geschiedenis van de Filistijnen (Gaza) (Update; )

24-05-2018:  Christen doe uw huiswerk. Neem uw geloof ernstig! ()

23-05-2018:  Het Ouijabord ()

22-05-2018:  De New Age Beweging uitgelegd (Update; )

22-05-2018:  New Age: een oude Leugen (Update; )

21-05-2018:  Als in de dagen van Noach (Uitbreiding; )

21-05-2018:  De Viervoudige Val van Satan (Update; )

19-05-2018:  De gave om te genezen? (Update; )

18-05-2018:  Paula White "draagt zorg voor Trump's ziel" ()

16-05-2018:  Wat is de Kerk? (R.P. Daniel) (Update; )

16-05-2018:  Wat is de Kerk? ( 16:05; )

15-05-2018:  Verloren en gevonden - Lukas 15:1-32 - J.N. Darby ()

12-05-2018:  Handoplegging, iets voor vandaag? ()

12-05-2018:  Ouderlingen kiezen door handopsteken? ()

11-05-2018:  Medical Taping ()

11-05-2018:  Toegepaste Kinesiologie (Update; )

09-05-2018:  Uitbreiding van de rubriek over Jehovah's Getuigen ()

09-05-2018:  De opkomst en achtergrond van de charismatische beweging ()

06-05-2018:  Lukas 18:8! ()

06-05-2018:  De ondankbaarheid van IsraŽl ()

04-05-2018:  De ontrouw van Gods volk ()

03-05-2018:  De Drie-eenheid toegelicht ()

 

28-04-2018:  De "Rede over de Laatste Dingen" (Update; )

27-04-2018:    "Eenheid vs. Afscheiding"-ketterij NU in de kerk! ()

27-04-2018:  De gelijkenis van de goede en de boze slaaf ()

27-04-2018:  De gelijkenis van de Talenten ()

27-04-2018:  De gelijkenis van de Wijze en Dwaze Maagden (Update; )

25-04-2018:  Jezus wandelt op de zee (Update; )

24-04-2018:  Joden in de Hadith (uitgebreid; ; )

24-04-2018:  Joden in de Islam (Hadith) (kort; )

24-04-2018:  De Bronnen van de Islam : Koran, Soenna, Hadith ()

20-04-2018:  De bijbelcritici waren fout! - uitgebreid ()

19-04-2018:  De paus ontkent blijkbaar de Hel! ()

17-04-2018:  Bent u misleid? (Update; )

16-04-2018:  Moeten wij vrezen misleid te worden? (Update; )

16-04-2018:  Misleiding in de Kerk - stapvoetse arseenvergiftiging (Update; )

16-04-2018:  "Eet de vis, laat de graten liggen" (Update; )

16-04-2018:  Een gevaarlijke mengeling (Update; )

15-04-2018:  De kerk van de eindtijd is "lauw" - wat betekent dit? (Update; )

14-04-2018:  Zonder heiliging zal niemand de Heer zien ()

13-04-2018:  Goedkoop Evangelie? (Uitbreiding; )

13-04-2018:  De Evangelische Subcultuur (Update; )

12-04-2018:  Het gevaar van Pragmatisme (Update; )

12-04-2018:  Is Genezing in de Verzoening begrepen? (Update; )

11-04-2018:  Evolutie en Seksuele Voortplanting (Walt Brown; )

11-04-2018:  "De zalving van de Heilige" - Gods gave aan elke gelovige (Update; )

09-04-2018:  Zijn er nog Apostelen vandaag? En hoeveel waren er destijds? (Update; )

09-04-2018:  Zijn er nog Profeten vandaag? (Update; )

08-04-2018:  Bent u een JudaÔstisch Christen? (Uibreiding; )

08-04-2018:  De Tekenen van Markus 16:17-18 ook voor Vandaag? (Uibreiding; )

03-04-2018:  Wat bedoelt Genesis 6:4 met "en ook daarna"? (tags : reuzen, nephilim; )

03-04-2018:  Waarom snappen zij het niet? ()

03-04-2018:  De toestand van de overledenen : een Zieleslaap? (Update; )

01-04-2018:  De doorgang-leugenfabriek van Jehovah's getuigen ()

 

29-03-2018:  Over zogenaamde Verborgen Codes in de Bijbel (Update; )

25-03-2018:  Soms zou ik willen dat ik gedachten kon lezen ... ()

23-03-2018:  De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe ()

22-03-2018:  Jezus' zeven "Ik Ben" uitspraken ()

22-03-2018:  Dialectiek schematisch ()

22-03-2018:  Het uitstel van het Koninkrijk - de bijbelse leer van het uitstel ()

21-03-2018:  De Pinksteramnestie voor de Joden (Update; )

20-03-2018:  The Passion - het muziekspektakel ()

20-03-2018:  Geniet u toch zo van uw Pasen compromis? ()

18-03-2018:  Pasen vieren? Laat je inlichten!! ()

18-03-2018:  Uitbreiding van de rubriek over Jehovah's Getuigen ()

16-03-2018:  De Gemeente die Christus bouwt (J.C. Ryle; )

16-03-2018:  Pas op voor boeken van John MacArthur ()

16-03-2018:  Pas op voor boeken uitgegeven bij Het Zoeklicht - herinnering! (Update; )

14-03-2018:  De Tekenen van Markus 16:17-18 ook voor Vandaag? (Update; )

10-03-2018:  De inherente zondigheid van Vrijmetselarij (; ; + )

09-03-2018:  Psychoketterij ()

08-03-2018:  Een eenzame weg (Psalm 107:1-9; )

08-03-2018:  De Eenzaamheid van de Christen (Update; )

07-03-2018:  Alleen staan ()

05-03-2018:  Kan Satan onze gedachten lezen? ()

03-03-2015:  Waarom de ongelovige en misleide wereld het christelijke geloof niet geloofwaardig vindt ()

01-03-2018:  LAODICEA : de Heer staat buiten de Kerk van onze tijd ()

01-03-2018:  Als u een waar christen bent, dan zullen uw ergste tegenstanders "christenen" zijn ()

 

27-02-2018:  Enkel en Alleen Jezus Christus ()

27-02-2018:  Billy Graham geÔnterviewd : de verloochening van Christus & de brede weg ()

25-02-2018:  Was Billy Graham een Vrijmetselaar? ()

25-02-2018:  Zij prediken niet de hele raad Gods ()

24-02-2018:  Wereldvreemde Christenen ()

23-02-2018:  Hulpbehoevend of Parasiet? (Update; )

23-02-2018:  De betekenis van BARABBAS (Update; )

21-02-2018:  Wanneer begon het compromis bij Billy Graham? ()

21-02-2018:  Onze kosmische neven (over buitenaards leven; )

20-02-2018:  Het merkwaardige opschrift bovenaan het kruis ()

19-02-2018:  Uitbreiding leerzame Schema's ()

18-02-2018:  Orgaan- en weefseltransplantatie (W.J.A. Pijnacker Hordijk; update 14-02-2018; )

17-02-2018:  Slecht nieuws voor GAITHER volgelingen (christelijke muziek) ()

14-02-2018:  ORGAANTRANSPLANTATIE - een optie voor christenen? ()

12-02-2018:  Sla uw ogen op naar omhoog ()

11-02-2018:  Toch eigenaardig dat atheisten zoveel over God spreken ()

11-02-2018:  Atheisten bestaan niet. Het vergt teveel geloof om atheist te zijn ()

09-02-2018:  Uitbreiding van de rubriek over Jehovah's Getuigen ()

08-02-2018:  Hoe een BOM te bouwen in het schoolsysteem ()

07-02-2018:  Johannes 15:1-8 - geen probleempassage ()

05-02-2018:  De wereld en kerk zonder God ()

03-02-2018:  Satan, de Wereld en de Christen ()

02-02-2018:  Geven van Tienden aan de lokale gemeente ()

 

30-01-2018:  Is dit uw levensloop? ()

28-01-2018:  De Evangelische Subcultuur (Update; )

26-01-2018:  JDDJ Engels (RKK-doc; ); JDDJ Nederlands (RKK-doc; ); JDDJ Nederlands (RKK-doc; )

26-01-2018:  The Catholic-Lutheran Accord (JDDJ; R. Bennett, ex-priester, 2015; )

25-01-2018:  Joint Declaration on the Doctrine of Justification (R. Bennett, 2000; )

25-01-2018:  Ook het WCRC heeft de JDDJ ondertekend te Wittenberg! () - Vertaling hier ()

23-01-2018:  De houding van Christenen tot de Joden ()

20-01-2018:  De Galileo 'kronkel' ()

17-01-2018:  Geen 'mechanische' inspiratie van de Schrift ()

16-01-2018:  Over Dialectiek - een korte verhandeling ()

16-01-2018:  Verblind van Godswege - een ernstige waarschuwing! (Update; )

15-01-2018:  Totale verdorvenheid - Total depravity ()

14-01-2018:  Zij die het Evangelie niet gehoord hebben? ()

14-01-2018:  Onze houding jegens christenen die fout lopen ()

13-01-2018:  Uitverkiezing, Predestinatie, Vrije Wil ()

13-01-2018:  Uitbreiding van mijn Geloofsverklaring (over breekpunten; )

13-01-2018:  Spreekt God vandaag nog? ()

12-01-2018:  God houdt niet van iedereen ()

12-01-2018:  "Als iemand Mij liefheeft, zal hij ..." ()

08-01-2018:  Genezing van een blindgeborene ()

08-01-2018:  Twee luiken aan de redding : Gods wil & 's mensen wil (Update; )

06-01-2018:  Geloof en Bekering (Tegen "easy believism"; Update; )

05-01-2018:  Artikelen door Richard Bennett, ex-priester ()

05-01-2018:  Katholieke Sacramenten : meedogenloze handel in menselijke zielen (R. Bennett, ex-priester; )

02-01-2018:  Alternatief schema voor het begin van de Zevenjarige Verdrukking ()

02-01-2018:    Zweedse Kerk maakt van God een seksloos wezen  +  foto apart

 

31-12-2017:  Zonder deze 3 mirakels is Darwin dood ()

29-12-2017:  Bekering contra "Easy-Believism" ()

28-12-2017:  Dawkins : Darwin maakte het mogelijk een intellectueel voldaan atheÔst te zijn ()

27-12-2017:  Het geestelijke komt niet voort uit het materiŽle, maar omgekeerd! ()

24-12-2017:  Verjaardag/geboortedag vieren? Lees eerst enkele notities (Update; )

23-12-2017:    Zeer aangrijpende Passacaglia (BWV 582)

23-12-2017:    Uiterst mooie vertolking van BWV 146 (over Handelingen 14:22) 

23-12-2017:  Zou een Christen KERSTMIS vieren? - Pamflet ()

23-12-2017:  Zou een Christen KERSTMIS vieren? (uitgebreid artikel; )

20-12-2017:  Ongeacht hoe duidelijk u bewijst dat Kerstmis een gruwel is ... ()

19-12-2017:  Invasie van valse geesten in de kerk - Kundalini waarschuwing (3 's)

19-12-2017:  De Kundalini-demonen in de pinkster- en charismatische beweging (; 2:10)

18-12-2017:  Stukje uit "Aantekeningen op Deuteronomium" (C.H. Mackintosh; )

17-12-2017:  De Pinkster-Charismatische Beweging (Update; )

17-12-2017:  Zijn pinkster- en charismatische gelovigen Christenen te noemen? (Update; )

15-12-2017:  Brachten de Apostelen een "God houdt van u"- evangelie? ()

13-12-2017:  Uitbreiding rubriek Hel versus Alverzoening ()

12-12-2017:  Het Gevolg van Adams Zonde ()

09-12-2017:  De kerstboom : heidendom en afgoderij ()

09-12-2017:  De Oorsprong van  KERSTMIS (Update; )

07-12-2017:  Wie kwam eerst : man of vrouw? ()

07-12-2017:  44 Vragen voor Sceptici (Update; )

05-12-2017:  Waar in de Bijbel worden volgende Roomse leringen of praktijken gevonden voor de Kerk? ()

04-12-2017:  Maasbach Wereldzending (Rejoice Now; )

04-12-2017:  De facetogen van een vliegje : ontworpen complexiteit! ()

03-12-2017:  Doctrine verdeelt maar liefde heelt? Over Leven en Leer ()

03-12-2017:  Hindoe-goeroes en Charismaten (Update; )

02-12-2017:  Bijbelse afscheiding beoefenen ()

 

30-11-2017:  Het Christelijke leven (Bezinning. Update; )

30-11-2017:  Christus' geboden onderhouden ()

29-11-2017:  De christianisering van oorlog en geweld (Update; )

28-11-2017:  Heb geen omgang met de wereld! ()

26-11-2017:  Ouweneel "gevallen" voor Trin (). Zie hier verder ()

25-11-2017:  GODS ORDE voor Kerkleiderschap ()

22-11-2017:  Samenvatting van het christelijke leven in ťťn vers ()

21-11-2017:  Schepping en de schijn van ouderdom ()

20-11-2017:  11 Vragen voor atheÔsten, materialisten, naturalisten ()

18-11-2017:  Vergelijkingstabel : Religie - Christendom ()  +  beknopt schema ()

17-11-2017:  Veel handige schema's bijgekomen ()

17-11-2017:  Vermanen en terechtwijzen () + schema ()

15-11-2017:  Vergelijking en Contrast tussen IsraŽl en de Kerk ()  + beknopt schema ()

15-11-2017:    Ook het WCRC heeft de JDDJ ondertekend te Wittenberg! - Vertaling hier ()

14-11-2017:  Vergelijking en Contrast tussen Huidige Wereld, Milennium en Eeuwige Toestand + beknopt schema ()

14-11-2017:  Wij kwamen voort uit waterstofgas zegt Prof. Brian Swimme Evolutionist ()

13-11-2017:  De verhouding van een ongelovige en een gelovige tot zonde ()

11-11-2017:  Beschrijving van de Hel in antropomorfe beelden ()

10-11-2017:  Wat het meebrengt te geloven in Evolutie ůf Schepping ()

08-11-2017:  Twee luiken aan de redding : Gods wil & 's mensen wil (). Zie ook Schema ()

08-11-2017:  Waarom snappen zij het niet? ()

07-11-2017:  De toestand van overledenen Ė een zieleslaap? ()

06-11-2017:  Bijzondere oproep : blijf denken aan Judas 3! ()

06-11-2017:  Zij belijden dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem ()

05-11-2017:  Relativisme bestaat niet in de wiskunde ()

04-11-2017:  Katholicisme versus Bijbel : een beknopte vergelijking () - ook als Schema ()

04-11-2017:  De titel "Pastor" is niet bijbels ()

03-11-2017:  De Christen en ALCOHOL (Update; )

02-11-2017:  500 Jaar geleden begon de Reformatie ()

 

30-10-2017:  De katholieke Mariologie ()

29-10-2017:  HELL-OWEEN - doet u hieraan mee? ()

29-10-2017:  Wat sommigen schrijven: Een voorbeeld van Rebellie tegen God (uit mijn mailbox; )

26-10-2017:  7 Belangrijke doctrines in 2 korte verzen! ()

26-10-2017:  De wereld van de Vleermuizen (Update; )

24-10-2017:  Typische Kenmerken van het Neo/Nieuw-Evangelicalisme ()

24-10-2017:  Uitbreiding van het Glossarium ()

23-10-2017:  Mensen maken uit apen ()

22-10-2017:  Paul Washer ()

19-10-2017:  WELKE Jezus wilt u volgen? ()

18-10-2017:  De HAAT van God ()

17-10-2017:  Interpretatie van het Hebreeuwse "yom" (dag) in Genesis sterk gecontesteerd ()

16-10-2017:  Aanbeveling Henk Medema van het boek "De Veilige Kerk"! ()

15-10-2017:  Een overzicht van de wijzigingen in editie 2016 van het Herziene Statenvertaling ()

13-10-2017:  De YESHUA-cult ()

12-10-2017:  Uitbreiding van de rubriek over Jehovah's Getuigen ()

11-10-2017:  Hoe zit de Maasbach-sekte in elkaar? ()

11-10-2017:  Bijbelgetoetste kritiek op de leer van Joyce Meyer ()

09-10-2017:  Wet en Genade - een bijbels contrast (Update; )

08-10-2017:  Bent u een JudaÔstisch Christen? (Update; )

05-10-2017:  De Pinkster-Charismatische Beweging (Update; )

04-10-2017:  Waardeloze boeken van waardeloze auteurs! ()

04-10-2017:  Zij wilden Hem dood ()

04-10-2017:  Chronologisch van Jezus' begrafenis tot Zijn hemelvaart (Update; )

03-10-2017:  1800 Studies later concluderen wetenschappers dat Homeopathie niet werkt ()

01-10-2017:  Eenhoornen (dinosaurussen) in het Oude Testament (Update; )

 

29-09-2017:  Schema's geloof en werken / werken en redding ()

26-09-2017:  Let op voor "Galatisme" ()

25-09-2017:  Messiaans JudaÔsme is geen Christendom ()

25-09-2017:  Schiep God de planten vůůr de zon? ()

23-09-2017:  De Natuurreligie: Sociaal Darwinisme (Update; )

21-09-2017:  Pas goed op met satanische Afkortingen ()

18-09-2017:  Zuurstofgebrek tijdens de Opname? (Update; tag: platland; )

17-09-2017:  Het "respecteren" van elkaar in de wereld & de "Universele Verklaring vd Rechten vd Mens" ()

15-09-2017:  Ouders, leer uw kinderen bijbels creationisme ()

14-09-2017:  Bijbelgetoetste kritiek op verkeerde Opwekkingsliederen ()

14-09-2017:  Bijbelgetoetste kritiek op hedendaagse aanbidding ()

14-09-2017:  Bijbelgetoetste kritiek op de Stichting Opwekking ()

12-09-2017:  Een verdediging van 1 Johannes 5:7 (Comma Johanneum) door WOL (; )

11-09-2017:  Uitbreiding leerzame Schema's ()

11-09-2017:    Cartoons IsraŽl ()

06-09-2017:  De Heer Jezus zei niets of niemand anders te volgen dan Hemzelf ()

05-09-2017:  Authentiek kerkbeleid wordt gekenmerkt door het ONTLEDIGEN van het EGO ()

04-09-2017:  Een typisch voorbeeld van een platte, ego-dienende ďhobbyclub evangelische gemeenteĒ ()

02-09-2017:  Organisch residu is 247 miljoen jaren oud? (Nu vertaald; )

01-09-2017:  "Tekenen" van Zijn Komst afwachten? (Update; )

 

31-08-2017:    ZACHT WEEFSEL IN DINOSAURUSSEN BEWIJST EEN RECENT BESTAAN ()

31-08-2017:  Spectaculaire dinosaurus heeft huid, hoorn en pigmenten ()

30-08-2017:  Vaticaans nepnieuws: "De Reformatie is voorbij" (door ex-priester Richard Bennett &Stuart Quint; )

29-08-2017:  De evolutionistische Mantra ()

23-08-2017:  Marco Polo beschreef draken (dinosauriŽrs) in China ()

22-08-2017:  Uitbreiding Cartoons Darwiniaans Racisme ()

19-08-2017:  Over valse leraar Paul Tripp : deel 1 + deel 2 + deel 3  ()

17-08-2017:  Cartoonreeks Dar en Winny ()

16-08-2017:    Wetenschapper ontslagen wegens het vinden van zacht weefsel in dinosaurusbeenderen

14-08-2017:  1689 London Baptist Confession (tag : Antichrist; )

12-08-2017:  Wie maakte God? ()

11-08-2017:  Verjaardag vieren? Lees eerst enkele notities ()

10-08-2017:  Een les uit 1656 ()

10-08-2017:    Cartoons Sektarisme en Dwalingen - deel 4 ()

08-08-2017:  Heeft IsraŽl afgedaan voor God? (tag : verbondstheologie; ; )

07-08-2017:  Over de Joden ()

06-08-2017:  Een dagelijks weerkerend wonder ()

05-08-2017:  Karl Marx bewonderde Darwin ()  

04-08-2017:  De Twee Boeken van de Schepper ()

03-08-2017:    Top 7 beste hotels in Gaza, die de media u niet graag tonen!

02-08-2017:    Cartoons Schepping vs. Evolutie - deel 7 ()

01-08-2017:  Voor de Roomse kerk is de maangod evenzo de ťne God ()

 

31-07-2017:  De Intelligent Design Movement - Is de identiteit van de Schepper echt van belang? ()

31-07-2017:  Waarom sommigen liever in vaag "Intelligent Design" geloven dan in de God van de Bijbel ()

30-07-2017:    Imam bidt voor de vernietiging van de Joden ()

30-07-2017:  De Rotskoepel werd politiek instrument ()

29-07-2017:  De mensen willen ALLES geloven behalve God! ()

28-07-2017:  Flavius Josephus over Sodom en Gomorra ()

26-07-2017:  Getuigen van een uiterst ontnuchterende gebeurtenis (Het "Witte Troon" oordeel; )

25-07-2017:  En het Woord was God (Johannes 1:1: Update; )

25-07-2017:    De zeer geleerde Stephen Hawking geeft nog eens wat onzin de vrije loop (Jeremia 8:9b)

24-07-2017:  Er is maar ťťn menselijk ras ()

22-07-2017:  Evolueerden mensen vanuit apen? ()

18-07-2017:  De 3 Grote Vragen ()

18-07-2017:  Tal van nieuwe Cartoons ()

13-07-2017:  Revolutietheorie (en dat is ťchte Wetenschap; )

13-07-2017:  De "gehoornde" beheerst de jeugd ()

11-07-2017:  Handen laten opleggen om de Heilige Geest te ontvangen? ()

11-07-2017:  Waarheid wordt niet bepaald door democratisch proces of consensus ()

10-07-2017:  Is de Herziene Statenvertaling beter dan de oude Statenvertaling? ()

08-07-2017:  Homoseksualiteit (Update; )

07-07-2017:  Top 2016 Nieuws : Fossielontdekkingen ()

03-07-2017:  Is de Statenvertaling beter dan alle latere vertalingen? (Herinnering; )

03-07-2017:  Jezus Christus is ... ()

02-07-2017:  Een supraorbitale wenkbrauwrichel komt ook veel voor bij hedendaagse mensen ()

 

29-06-2017:  Het fijn-afgestemd Universum ()

27-06-2017:  Uitbreiding Cartoons Darwiniaans Racisme ()

24-06-2017:  Levende technologie (Tag : William Paley; )

22-06-2017:  Bijen lossen mathematische problemen sneller op dan computers ()

20-06-2017:  Liegende evolutionaire kunst : Neanderthal-mens (Update; )

20-06-2017:  De 2de Wet van de Thermodynamica (entropie) : Belet deze fundamentele wet Evolutie? (Update; )

19-06-2017:  Van tegenspraak gesproken! ()

17-06-2017:    Wat er van die "brave" Scala-meisjes geworden is  en  Link2 Link3Link4

15-06-2017:    Religieuze leiders roepen op tot wereldwijde verbroedering in unieke Video

15-06-2017:  De Aflatenhandel van de Katholieke Kerk ()

14-06-2017:    Richard Dawkins ziet dit dan toch juist

11-06-2017:  De mens is niet uit een apensoort - zie naar lippen en ogen ()

11-06-2017:  DE ROOMSE PRONKZUCHT (Uitbreiding; )

07-06-2017:  De Christen en ALCOHOL (Update; )

07-06-2017:  Zuurstofgebrek tijdens de Opname? (Update; tag: platland; )

06-06-2017:  Wanneer werd de pre-trib Opname voor het eerst geleerd? (Update; ; )

05-06-2017:  Paus Franciscus, de Vos - door Richard Bennett, ex-priester ()

05-06-2017:  Uitbreiding Cartoons ()

03-06-2017:  Uitbreiding ATHEŌSME, DEŌSME ()

01-06-2017:  Belgische Vleeskoeien : geen bewijs van evolutie maar van devolutie ()

 

31-05-2017:  Paus Franciscus, in zijn Tweede Encycliek, prijst God door "Moeder Aarde" ()

30-05-2017:  Katholicisme en Islam - Vaste Banden (Update; )

30-05-2017:  Online 3 Bijbelvertalingen naast elkaar : SV + HSV + KJV ()

26-05-2017:  Wees geen Dode Zee christen! ()

25-05-2017:  7 Belangrijke doctrines in twee korte verzen : MattheŁs 19:4-5 ()

23-05-2017:  De Opname en de Joodse feesten - brengt aanstaande september de Opname? ()

21-05-2017:  De Vier Mirakels van het AtheÔsme ()

21-05-2017:  Auteurs van boeken uitgegeven bij Het Zoeklicht - Je kan beter op de hoogte zijn! (Update; )

17-05-2017:  Nieuwe rubriek : De Opstanding ()

16-05-2017:    Gemummificeerde dino gevonden: huid en ingewanden intact! + Link2 + Link3 + ICR

14-05-2017:  Hillsong promoot schaamteloos eenheid met Rome ()

13-05-2017:  Beste vriend () - Evangelietraktaat

12-05-2017:  Is de zuigelingendoop bijbels? Vijf argumenten weerlegd ()

10-05-2017:  De 7 Dopen in de Bijbel (Update; )

10-05-2017:  De doop afgeschaft?! (Update; )

08-05-2017:    Zeer aangrijpende Passacaglia (BWV 582)

07-05-2017:  Evangelie voor IsraŽl? ()

06-05-2017:  Bespreking van het boek Ruth ()

04-05-2017:  Uitbreiding ISLAM, KORAN ()

02-05-2017:  Zeven Gelijkenissen - Zeven Gemeenten (Schema Matt. 13 - Openb. 2-3)

 

28-04-2017:  Uitbreiding Cartoons ()

25-04-2017:  De Vrouw en de Draak in Openbaring 12 ()

25-04-2017:  "U moet mij vertellen wat ik WENS te horen" ()

22-04-2017:    Uiterst mooie vertolking van BWV 146 (over Handelingen 14:22) 

21-04-2017:  In Amber ingesloten bloedcellen zien er vers uit, maar zouden 15-45 miljoen jaren oud zijn ()

20-04-2017:  De wereld en kerk zonder God ()

19-04-2017:  De Voeten van het Statenbeeld - de Tijd van het Einde (Herinnering; )

18-04-2017:  De 'Rede over de Laatste Dingen' (Herinnering; )

16-04-2017:  Verheerlijkt Pasen Christus? ()

15-04-2017:    Hank Hanegraaff (CRI) bekeert zich tot de Grieks Orthodoxe Kerk + LHT + WOL

12-04-2017:  Grafisch kunstenaar 'betreurt ten zeerste' dat hij de cover van The Shack ontwierp ()

12-04-2017:  De Beker van Jahweh ()

12-04-2017:  Pasen (of andere "christelijke" feestdagen) vieren? ()

11-04-2017:  Het verschil tussen religieus Liberalisme (Modernisme) en Waar Christendom ()

10-04-2017:  De ondergang van het Christendom ()

07-04-2017:  Depressie en het kind van God (nu vertaald; )

07-04-2017:  Leert de Bijbel dat de aarde vlak is? (; )

03-04-2017:  Uitgebreide bespreking van het Bijbelboek Job (; )

03-04-2017:  De wetenschappelijke methode versus de darwiniaanse methode ()

 

31-03-2017:  RKK-Katechismus : "Gods Zoon is mens geworden om ons tot God te maken" ()

27-03-2017:  Als u vindt dat ... volg dan dwaalprediker ROB BELL! ()

27-03-2017:  Vůůr en NŠ Christus ()

19-03-2017:  Tolerantie vs. Accepteren van dwaling ()

17-03-2017:  Oneindigheid : toepasbaar op het universum en aards leven? ()

16-03-2017:    Geen evolutie na "100 miljoen" jaar oude paddestoelen en kevers

16-03-2017:  God heeft voor Zijn kerk alles besloten onder het geloof ()

16-03-2017:  De Natuurwetten vereisen een Schepper - Kan evolutie Mathematica verklaren? ()

15-03-2017:  Demonisch gevaar wanneer muziek een van volgende kenmerken bezit ()

15-03-2017:  Hoe weet u dat de Bijbel Gods Woord is? ()

14-03-2017:  Waarom komt God niet tussenbeide? ()

13-03-2017:  De Shack is niet "louter een roman"! ()

12-03-2017:  Disney ijvert verder voor sociale verandering ()

12-03-2017:  Auteur van "The Shack" Paul Young stelt in nieuw boek : Christus is "in" elk mens ()

09-03-2017:  De Acht Heksensabbatten en Kerstmis, Pasen, Allerheiligen (Update; )

08-03-2017:  Bijzonder gave vertolking The Messiah van Hšndel door Ars Musica ()

01-03-2017:  Nieuwe rubriek : HET BOEK DANIňL ()

 

26-02-2017:  Wij worden allen onwetend geboren, maar men moet hard werken om dwaas te blijven! ()

22-02-2017:  De controverse rond Efeziers 2:8 - wat is de gave van God : redding of geloof? (Update, )

20-02-2017:  Waarom wij geloven in een jonge aarde ()

19-02-2017:  Uitbreiding Cartoons ()

17-02-2017:  "Sommige zaken zijn moeilijk te begrijpen" ()

16-02-2017:  Uitbreiding leerzame Schema's ()

11-02-2017:  MUZIEK ALS GEESTELIJK WAPEN, Deel 1 ( 1:34:16) & delen 2A, 2B, 2C, 2D, 2E

11-02-2017:  De Beatles en Satanisme! ()

08-02-2017:  Begin van aanpassingen aan deze site voor tablets

07-02-2017:  Nieuwe rubriek : VALSE LERAARS ()

06-02-2017:  Nieuwe rubriek : ATHEŌSME (

05-02-2017:  Nieuwe rubriek : FEESTDAGEN, Kerstmis, Pasen, Allerheiligen, enz. ()

05-02-2015:  Nieuwe rubriek : DE POSITIE VAN DE VROUW IN KERK EN GEZIN ()

04-02-2017:  Nieuwe rubriek : MUZIEK, CCM ()

03-02-2017:  Flavius Josephus en het verslag van de Bijbel (Update; )

02-02-2017:  De muziek van de Beatles geÔnspireerd door Satanistische filosofie ()

 

31-01-2017:  Ik heb te weinig geloof om een AtheÔst te zijn ( ; ; )

30-01-2017:  Archeologie ondersteunt de Bijbel ()

30-01-2017:  Nooit vertelde verhalen uit de Getto's die we nooit mogen mogen vergeten + YouTube ( 16' 19")

26-01-2017:  Uitbreiding Cartoons ()

22-01-2017:    Eddie Long (valse leraar) sterft op 63 jaar ()

21-01-2017:  Zij prediken slechts TEN DELE: niet de HELE raad Gods! ()

18-01-2017:  Was 24 uur genoeg tijd voor de 6de Scheppingsdag? ()

15-01-2017:  Uitbreiding van de rubriek over Jehovah's Getuigen ()

14-01-2017:  De naties werden territoria gegeven in functie van IsraŽl ()

11-01-2017:  Kunnen wij Evolutie Observeren? ()

09-01-2017:  De Shack (De Uitnodiging) getoetst aan de Bijbel ()

09-01-2017:  De Bombardeerkever ()

04-01-2017:  Kenmerken van JaHWeH vinden we in het NT van toepassing op Jezus ()

02-01-2017:  De Naam van de Heer in het Nieuwe Testament ()

02-01-2017:  Goede video's van ICR ()

   

29-12-2016:  De Drie bijbelse Drie-eenheden ()

28-12-2016:  Er zal een tijd komen dat ... ()

26-12-2016:  Hoe Genesis 13 de 'gap-theory' ondermijnt ()

25-12-2016:  De kracht van Evangelisatie ()

22-12-2016:  De Goddelijke Inspiratie van Jesaja ()

22-12-2016:  Uitbreiding van Schema's ()

21-12-2016:  Uitbreiding Cartoons ()

17-12-2016:  Glossarium Vlaamse woorden sterk uitgebreid (bijna 1500 woorden; )

14-12-2016:  De "Calvinist Standard version" (CSV) ()

13-12-2016:  Het valse evangelie van het Darwinisme - En hoe u kan helpen haar bolwerken te slopen ()

11-12-2016:  Max Lucado's ketterijen en oecumenische verwarring ()

07-12-2016:  Triceratops zacht weefsel (Meer zacht weefsel van dinosaurus gevonden en C14 gedateerd; )

04-12-2016:  Zou een christen KERSTMIS vieren? (uitgebreid artikel; nu vertaald; )

 

25-11-2016:  Zuurdeeg in het Nieuwe Testament ()

25-11-2016:  Een hoogst verbazingwekkende profetie (over Micha 5:1; )

17-11-2016:    Sanhedrin vraagt Poetin en Trump om de Derde Tempel te bouwen in Jeruzalem : BIN & IT

12-11-2016:  Waarom sommigen liever in vaag "Intelligent Design" geloven dan in de God van de Bijbel ()

12-11-2016:  De Amerikaanse MaÁonnieke Geschiedenis - Wat zijn Amerika's echte fundamenten? ()

08-11-2016:  Stierf Christus enkel voor de uitverkorenen? (Update; )

07-11-2016:  Voor wie stierf Christus? ()

06-11-2016:  De meest intolerante Persoon die ooit op aarde wandelde ()

04-11-2016:  Nieuwe rubriek over ISLAM, KORAN ()

04-11-2016:  Waarom beval God het doden van alle mensen tijdens de verovering van het beloofde land? ()

02-11-2016:  Brief aan de redactie (LHT) van een man uit India : Yoga is een doctrine van demonen! ()

01-11-2016:  Uitbreiding Cartoons ()

 

30-10-2016:  Zonden waar in de Torah de Doodstraf op stond ()

30-10-2016:  Halloween en de machten van de Duisternis ()

26-10-2016:    Valse leraar en valse apostel C. Peter Wagner is overleden ()

24-10-2016:  Is alle muziek neutraal? ()

21-10-2016:  DE ROOMSE BEELDENDIENST (Uitbreiding; )

20-10-2016:  Disney: 100% occult, hekserij, illuminati, satanisch, vrijmetselarij ( 53:38)

19-10-2016:  Uitbreiding van de rubriek over Jehovah's Getuigen ()

16-10-2016:    Prof. Johan Malan is overleden ()

16-10-2016:    Ray Yungen is overleden ()

12-10-2016:  Schema van de doop (Update; )

12-10-2016:  Uitbreiding Cartoons ()

08-10-2016:  De Absurditeit van het afwijzen van Eeuwige Zekerheid ()

03-10-2016:  Is Exorcisme Bijbels? ()

02-10-2016:  Het Evangelie van het Koninkrijk - Er zijn twee EvangeliŽn! ()

 

29-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Lessen 16 t/m 21 afgewerkt; )

24-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 15/21; )

19-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 14/21; )

18-09-2016:  Uitbreiding Cartoons ()

17-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 13/21; )

16-09-2016:  Hoe groot zijn Uw werken Heer! ()

13-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 12/21; )

10-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 11/21; )

06-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 10/21; )

03-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 9/21; )

  

30-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 8/21; )

30-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 7/21; )

29-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 6/21; )

25-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 5/21; )

24-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 4/21; )

23-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 3/21; )

22-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 2/21; )

21-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 1/21; )

21-08-2016:  Joyce Meyer en haar dwaalleer ()

18-08-2016:  Joseph Prince en zijn dwaalleer ()

18-08-2016:  Het Disney Evangelie (Update; )

Romeinenbrief Ė noot:

De studie van de Romeinenbrief is voltooid! Ik wil tot iedereen zeggen dat de Romeinenbrief een
van de belangrijkste boeken van het Nieuwe Testament en de hele Bijbel is Ė in zoverre dat, als een
christen de leringen van de Romeinenbrief niet grondig kent, hij of zij leerstellig onvolwassen blijft,
en een gemakkelijke prooi voor tal van dwaalleringen van onze tijd! ďÖ en groeit in de kennis van
GodĒ (Kol. 1:10); ďEn verlang vurig Ö naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag
opgroeienĒ (1 Petr. 2:2); ďMaar groei in de Ö kennis van onze HeereĒ (2 Petr. 3:18).

 

12-08-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 16; SLOT; )

09-08-2016:  Vergelijking en Contrast tussen Huidige Wereld, Milennium en Eeuwige Toestand (Update; )

03-08-2016:  Het probleem met Pokemon (B&O; )

03-08-2016:  Het probleem met Pokemon en Pokemon GO (; )

02-08-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 15; )

 

31-07-2016:  Een nabootser wordt geprezen terwijl de Schepper van het origineel wordt ontkend! ()

28-07-2016:  Acht oordelen vanaf het kruis : God oordeelt iedereen ()

17-07-2016:  Moslimimmigranten hebben een boodschap voor Europa! ()

17-07-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 14; )

16-07-2016:  Wij kwamen voort uit waterstofgas zegt Prof. Brian Swimme Evolutionist ()

10-07-2016:  Uitbreiding van Schema's ()

10-07-2016:  Uitbreiding Cartoons ()

07-07-2016:  Het verschil tussen REDDING en BELONINGEN ()

07-07-2016:    Replica op ware grootte van de Ark van Noach is nu klaar! en zie HIER

06-07-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 13; )

02-07-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 12; )

 

21-06-2016:  Uitbreiding van Schema's ()

20-06-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 11; )

20-06-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 10; )

15-06-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 9; )

08-06-2016:    Geresp. wetenschapper zegt dat hij bewijs vond voor God (+ 5' 33"; en YouTube)

08-06-2016:  Schema van de doop ()

07-06-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 8; )

03-06-2016:  T.B. Joshua ()

01-06-2016:  Uitbreiding Cartoons ()

 

29-05-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 7; )

24-05-2016:  DE WET (Update; )

24-05-2016:  Wat zegt de Bijbel over de Sabbat? ()

23-05-2016:  De leiding in Kerk en Gezin ()

19-05-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 6; )

11-05-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 5; )

10-05-2016:    'Terreurfeest' voor de kinderen in de Gazastrook ( 2' 24") en Memri Tv ( 3' 07")

05-05-2016:  De "mirakels" van de moderne wetenschap ()

01-05-2016:  Vijf AtheÔstische mirakels (zij geloven in magie) ()

 

29-04-2016:  Het welvaartsevangelie is niet nieuw ()

29-04-2016:  Het oude en het nieuwe kruis (A.W. Tozer) (Update; )

27-04-2016:  De biologische motor : louter een accident? ()

26-04-2016:  De ware bronnen van de Koran  ( 12' 41")  of  YouTube

26-04-2016:  De meest geavanceerde machine op deze planeet ()

25-04-2016:  Azusa Street en de geboorte van de Pinksterbeweging ()

22-04-2016:  De toegewijde evolutionist ()

21-04-2016:  Roomse pogingen om de Reformatie teniet te doen - door Richard bennett, ex-priester ()

18-04-2016:  Waarom kan het AtheÔsten wat schelen? ()

17-04-2016:    Groei & Heiliging Cartoons ()

16-04-2016:  Enkele redenen waarom ik in God geloof (Update; )

15-04-2016:  De dubbele standaarden van Atheisten ()

15-04-2016:  REIKI ()

13-04-2016:  De manier waarop WAKE UP keer op keer christenen misleidt ()

13-04-2015:  Getoetst door de Waarheid ()

09-04-2016:  Religie of Christus? (M.R. De Haan) (Update; )

07-04-2016:  Christen, Kruis en Lijden (Update; )

07-04-2016:  Uitbreiding heiliging ()

07-04-2016:  Uitbreiding cartoons ()

03-04-2016:  De Geschiedenis van de Tempelberg (Sterk uitgebreid; )

02-04-2016:  Waarom ik een Fundamentalist ben (FEA) (Update; )

01-04-2016:  De moeilijke taak van het Bijbels Fundamentalisme ()

 

31-03-2016:  Uitbreiding van Schema's en Kaarten ()

30-03-2016:  Evolutie is Religie volgens evolutionist prof Michael Ruse ()

30-03-2016:  Het Graf is nog steeds Leeg ()

29-03-2016:  De betekenis van Jezus' doornenkroon ()

27-03-2016:  Waarom droeg Jezus een doornenkroon? ()

27-03-2016:  De Islamitische Mahdi ()

27-03-2016:  De Joodse 'Messias' ()

24-03-2016:  Wat is Zonde? ()

24-03-2016:  Verheerlijkt Pasen Christus? (herinnering; )

21-03-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 4; )

19-03-2016:  Doen of Gedaan? (C.H. Mackintosh; )

17-03-2016:  Wat te zeggen over Gail Riplinger? ()

16-03-2016:  Wat is een getuige? ()

13-03-2016:  Bemoedigende lessen over Romeinen 8:28 ()

11-03-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 3; )

08-03-2016:  Het schrijfmes van Jojakim (over het ware Nieuwe Testament - vijfde herziene druk; )

07-03-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 1; )

03-03-2016:  Het lijkt onmogelijk - over de Holocaust ()

02-03-2016:  De Geschiedenis van IsraŽl in een notedop ()

02-03-2016:  De Pijpleiding van de haat - Antisemitisme ()

01-03-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstukken 2 en 11; )

 

29-02-2016:  De Brief aan de Romeinen - Nieuwe zondagsschoolstudie; 16 hoofdstukken ()

27-02-2016:  Nieuw Evangelicalisme - Wat is het? ()

25-02-2016:  Nieuwe rubriek : NEW/NEO/NIEUW EVANGELICALISME ()

25-02-2016:  New/Neo/Nieuw-Evangelicalisme : Gods Waarheid tegenover het denken van de mens ()

22-02-2016:  Satan bereikt meer door imitatie! ()

21-02-2016:  Westcott & Hort - Wat zij geloofden (; )

21-02-2016:  Christus of Allah - Aanbidden christenen en moslims dezelfde God? ()

19-02-2016:  Mijn kerk vraagt dat wij David Benner lezen - Wie is hij? ()

17-02-2016:  Stilte versus "De Stilte" (Update; )

16-02-2016:  T-Rex rode bloedcellen ( 0' 58")  of  YouTube

15-02-2016:  De Berechting van Jezus Christus (Update; )

15-02-2016:  Evolutionair racisme (uitgebreid; )

15-02-2016:  Uitbreiding cartoons ()

14-02-2016:  Bekering is noodzakelijk! ()

14-02-2016:  WAKE UP getoetst aan de Bijbel ()

14-02-2016:  Paus : "God is geen tovenaar"! () en zie HLN

07-02-2016:  Hebben Christenen en Moslims dezelfde God? ()

05-02-2016:  Associaties en Fundamentalisme ()

03-02-2016:  Je ziet geen gebedsgenezers in ziekenhuizen werken ()

01-02-2016:  Wat de Grote Opdracht Niet is en Wel is ()

01-02-2016:  Elke niet-moslim is een Kafir ()

 

30-01-2016:  Uitbreiding cartoons ()

28-01-2016:  Pas op voor Science Fiction ()

27-01-2016:  De Twaalf Discipelen (13 lessen; Update)

27-01-2016:  Rejoice Now heeft een update over WAKE UP ()

24-01-2016:  DE ROOMSE BEELDENDIENST EN AFGODERIJ ()

24-01-2016:  De aanval van WAKE UP op het plaatsvervangend sterven ()

15-01-2016:  Is de God van het Oude Testament wreed? (Update; )

15-01-2016:  Jozef en Esther (13 lessen; Update)

14-01-2016:  Islam's Doctrine van Abrogatie (afschaffing) ()

13-01-2016:  Rome en de Tien Geboden (Update; )

13-01-2016:  De Roomse kerk schafte het 2de Gebod af in haar Catechismus ()

09-01-2016:  Paus Franciscus onthult plannen voor een eengemaakte wereldreligie ( 1' 32")

08-01-2016:  De Roomse kerk promoot Islam en accepteert Islamitisch Geloof - door ex-priester ()

06-01-2016:  Update Schema's en Kaarten  ()

04-01-2015:  Ik Ben (Update; )

04-01-2016:  Jahweh God en Bašl (Update; )

04-01-2016:  Handelingen van de Apostelen (13 lessen. Update)

 

  

Klik hier voor ALLE artikelen (tot 2002)