Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

  

Inleiding op de Nieuwtestamentische Boeken

  
  

Bron : The Middletown Bible Church

Zie ook het andere ZONDAGSSCHOOLMATERIAAL

  

"Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen" (Johannes 16:13-14).

 
 
 

Les 1 :   Inleiding op het Nieuwe Testament ()

Les 2 :   De 4 Evangeliën ()

Les 3 :   Het Evangelie naar Johannes ()

Les 4 :   Handelingen ()

Les 5 :   Romeinen ()

Les 6 :   Korinthiërs, Galaten ()

Les 7 :   Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, Filemon ()

Les 8 :   Thessalonicenzen ()

Les 9 :   Timotheüs, Titus ()

Les 10 : Hebreeën ()

Les 11 : Jakobus, Petrus ()

Les 12 : 1,2,3 Johannes, Judas ()

Les 13 : Openbaring ()