Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie Goddelijke Personen (Drie-eenheid)

& Jezus Christus is God

  
  

  
COMMA JOHANNEUM ()

JAHWEH / JEHOVAH / JEZUS ()

De Drie-eenheid toegelicht ()
Adams zonde : Gods Gerechtigheid uit balans, en de goddelijke Remedie ()
Eerst deinsden ze terug en daarna vielen ze op de grond ()
Ik Ben ()
De "Ik Ben" ()
Tien titels van Christus in Johannes 1 die wijzen op Zijn Goddelijkheid ()
Vragen over de Drie-eenheid ()
Zacharia 12:10 - Wie werd doorstoken: "Mij" of "hem"? ()

Jehovah's Getuigen en Jesaja 9:5 (Update; )

Romeinen 9:5 - Jezus is God! ()

Een onderzoek van Romeinen 9:5 ()

Jezus Christus is God ()

Christus, die God is over alles (; )

Jezus Christus is ... ()
Spreuken 8 : Wie is de Wijsheid? ()
Het eeuwige voorbestaan van de Zoon ()
Het eeuwige Zoonschap van Christus ()
De leer van het eeuwige Zoonschap ()
De "Engel van Jahweh/Jehovah" is ten volle God (Tag: Engel des Heren; )
De Engel des HEEREN ()
Het Concilie van Nicea : waar ging dat precies over? ()
Drie Goddelijke Personen ()
De Eniggeboren Zoon - wat betekent deze titel? ()
De Eerstgeborene van heel de Schepping - werd Jezus geschapen? ()
De Eerstgeborene en Eniggeborene - de betekenis van die termen ()
Het Begin van Gods schepping - betekent dit dat Jezus geschapen werd? ()
De wonderlijke waarheid van de Drie-eenheid ()
Het "Drie-universum" - Hoe het universum de goddelijke Drie-eenheid weerspiegelt ()
De mens is een Trichotomie: Geest en Ziel en Lichaam ()
En het Woord was God - over Johannes 1:1 (Update; )
Is Jezus God in Johannes 1:1? ()
De Drie-Eenheid ()
Zij aanbaden Jezus ()
Bewijs van de Godheid van de Heer Jezus Christus in het Evangelie van Johannes ()
Groot is het Geheimenis ()
Wat moeten wij geloven met betrekking tot de Heer Jezus Christus? ()
Waarom Jezus' loskoopoffer genoegzaam was ()
Een dispuut over de Drie-eenheid ()
Zie ook de Rubriek : "De Persoon en het Werk van de Heilige Geest" ()
 

Comma Johanneum

Het Comma Johanneum (1 Johanneum 5:7-8) ()

Erasmus en het Comma Johanneum - de mythe ontkracht (De Jonge; ; )

Een verdediging van het Comma Johanneum (; )

Een verdediging van 1 Johannes 5:7 (Comma Johanneum) door WOL (; )

 
 Jahweh / Jehovah / Jezus

De Godheid van Christus : Jezus = Jahweh / Jehovah (Nu volledig vertaald : delen 1 + 2;

Mag de Naam Jahweh of Jehovah terecht toegepast worden op de Heer Jezus? ()

Jezus Christus als Jahweh / Jehovah ()

Jahweh of Jehovah in het Oude Testament? ()

Naam van de Heer in het Nieuwe Testament ()

Jezus is Jahweh en is God (Alfa en Omega; )

Kenmerken van JaHWeH vinden we in het NT van toepassing op Jezus ()

Jahweh God en Baal ()

Hasjem, Jahweh/Jehovah, Jezus (Over het Tetragram; )

 

 

 

Afdrukbare versie met nota's : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-is-JHWH_2.pdf

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God - 1 Joh. 5:12-13

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Drie-universum.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 

 
 
 

 

  

 

 
 
 

1 Thessalonicenzen 5:23
Zie : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wat-is-een-persoon.pdf