Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Voor Jehovah's Getuigen en zij die
door hen beinvloed werden

  

Handelingen 4:10-12, NWV -- De Naam van Jezus Christus ... Bovendien is er in niemand anders redding, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen is gegeven, waardoor wij gered moeten worden -- Handelingen 4:10-12, NWV

  

Wees verstandig : vergewist u van alles! (1 Thessalonicenzen 5:21)

In het tijdperk van informatie is onwetendheid een keuze!

 

 
Inhoud

INLEIDING ()

BLOEDKWESTIE ()

VALSE PROFETIE ()

OCCULTE INVLOEDEN ()

PSEUDO-WETENSCHAP ()

VALSE BIJBEL ()

BOZE SLAAF ()

JEZUS CHRISTUS IS WEL DEGELIJK GOD ()

JEZUS STIERF ECHT AAN EEN KRUIS ()

DE HEL BESTAAT WEL DEGELIJK ()

HITLER EN JODENHAAT ()

OUDE WACHTTORENLECTUUR ()

DE WARE OORSPRONG VAN JEHOVAH'S GETUIGEN ()

CARTOONS ()

 
 
Inleiding

 

Waarom ik geen JEHOVAH GETUIGE ben? ()

De kenmerken van een Sekte ()

Religie of Christus? ()

Geen Religie maar Christus! ()

Geen Religie maar Christus! ()

"Als wij de waarheid liefhebben behoeven wij voor onderzoek niet bevreesd te zijn" ()

 

  Jehovah's Getuigen - slachtoffers van bedrog (Het complete boek; ; )

 

 

Bloedkwestie

Bloed, Jehovah's Getuigen en de Wet van God ()

"Vertroosting" van 1945 : Bloedtransfusieverbod is een leer van mensen en Farizeeen ()

"Vertroosting" van 1945 - het volledige tijdschrift in PDF op aanvraag (mailtje)

"Verspillen" van bloed ()

Zij wilden dat onze baby zou sterven ()

Een leven opofferen ter wille van de "heiligheid van bloed"? ()

 

  

  

Valse profetie

 Watchtower lijst van 177 Valse Profetieen (En niet eens compleet; ; )

Voorspellingen die niet uitkwamen ()

Jehovah's getuigen onbetwiste wereldkampioenen in valse profetie ()

De oorlog van de grote dag van de almachtige God zal eindigen in 1914 (; )

Het Einde "binnen een geslacht" vanaf 1914 ("Waarheidboekje", p.95, 1968; )

De 1914-generatie-profetie veranderde in 1995 ()

 

De 1914-bom werd in 1995 "geneutraliseerd"

 

Zij verwachtten de Wederkomst in 1914 op de Olijfberg te Jeruzalem ()

In 1920: "Miljoenen nu levenden zullen nooit sterven" + Uitspraken van Rutherford (; )

In 1921: Valse profetieen in "De Harp van God":  Intro  + par. 400  + par. 409-410  ()

In 1921: Valse profetieen in "The Harp of God":  Introblz. 231blz. 234 (; )

In 1925 zullen Abraham, Izaak en Jakob zeker terugkeren in het Koninkrijk op aarde (; )

In 1933 : Ontgoocheling over de fout voorspelde datums 1914, 1918 en 1925 ()

In 1941: "binnen enkele jaren" ()

In 1941: "de resterende maanden voor Armageddon" (; )

In 1963 ("Eeuwig leven in de vrijheid van de zonen Gods") over 1975 () + Engelse versie

Wachttoren in 1968 en 1970 over het jaar 1975 ()

Ontwaakt 1968 over het jaar 1975 (; )

Wachttoren 1968 over 1975 p. 499 (; )

Ontwaakt 1968 over 1975 (; )

 

 

Hongersnood in 1975! ()

Het "Waarheidboekje" (1968) over 1975 (p.9 en 88-89; )

In 1971 over het jaar 1975 (; )

Valse Profeet (Deut. 18:20-22) profeteert Vals over 1975 (; )

Een (valse) Profeet (Deut. 18:20-22) was onder ons (; )

  Velen verkochten hun huizen en eigendommen tegen 1975 (). Engelse versie hier

Clean Up - Brooklyn Style ()

1984 valse profetie die niet uitkwam #1 (; )

1984 valse profetie die niet uitkwam #2 (; )

1984 valse profetie die niet uitkwam #3 ()

2004, Watchtower : "Geef ons nog 20 of 30 jaar"!! (; )

  

 

Occulte invloeden

De occulte piramidologie van C.T. Russell (eerste president van J.G.) ()

Piramidekaart van Russel voor de datum 1914 ()

Russell gebruikte het symbool van de gevleugelde zon op de covers van zijn boeken ()

Het Maconnieke Graf en Piramide van Russell ()
Was C.T. Russell een vrijmetselaar of niet? Ja dus! ()

De occulte Russell ()

 

C.T. Russel (stichter J.G.) was verwikkeld in het occulte en de vrijmetselarij !

 

De occulte Johannes Greber ()

Johannes Greber zorgde voor de vervalsing van Johannes 1:1 ()

Spiritist Johannes Greber moest de Wachttorenbijbel ondersteunen ()

Wachttoren 1956 over Greber en zijn "hulp" van geesten ()

Wachttoren 1962 over Greber en zijn versie van Johannes 1:1 ()

"Het woord, wie is hij?", 1962, blz. 5 over Greber en vervalsing van Johannes 1:1 ()

"Aid to Bible Understanding", 1971, p. 1134 over Greber ()

"Aid to Bible Understanding", 1971, p. 1669 over Greber ()

Wachttoren 1976 over Greber ()

Brief van 20-12-1980 van het Genootschap aan de Greber Foundation ()

  

 

Pseudo-wetenschap

"Doctor" A. Vogel en Alternatieve Geneeswijzen ()

D o c t o r  Vogel ?? ()

 

 

Valse Bijbel

Foutieve vertalingen in de "Nieuwe Wereldvertaling" van Jehovah's getuigen ()

De "Nieuwe Wereldvertaling" van corrupte grondteksten (; )

Het Wachttorengenootschap en de Godheid van de Zoon in Johannes 1:1 ()

Het Wachttorengenootschap en de Godheid van de Zoon in Johannes 8:58 ()

Het Wachttorengenootschap en de Godheid van de Zoon in Kolossenzen 1:16-17 ()

  

 

Boze slaaf (Matt. 24:48)

Het Wachttorengenootschap: de raderen van de macht ()

"Geestelijk voedsel te rechter tijd" ()

Onafhankelijk de Bijbel bestuderen? Mag niet hoor!!! (KD september 2007; )

Geen eigen initiatieven toegestaan, anders ambt kwijt ()

Bijbellezen mag niet in de plaats komen van Wachttorenliteratuur ()

Wat er gebeurde op het Wachttorengenootschap in Brooklyn, New York, in 1980 ()

Organigram van de organisatie van Jehovah's Getuigen ()

 

 

 

Raymond Franz: ex-lid van het Besturend Lichaam en ex-Jehovah-getuige ()

Het Theocratisch Woordenboek (het jargon bij Jehovah's getuigen; )

Onderwerpen aan Christus = onderwerpen aan de eliteklasse van Brooklyn ()

 

 

De eliteklasse neemt de plaats van Christus in (Matt. 23:8) ()

Avondmaalsbrood en -wijn enkel voor de eliteklasse ()

 

 

 
 

Jezus Christus is wel degelijk God!

Toen Hij dan tegen hen zei: IK BEN... ()

Jehovah's Getuigen en Jesaja 9:5 (Update; )

Romeinen 9:5 - Jezus is God! ()

Een onderzoek van Romeinen 9:5 ()

Titus 2:13 - Wie is "de grote God"? ()
 

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God - 1 Joh. 5:12-13

 

 

Jezus Christus is God ()

Christus, die God is over alles (; )

De Godheid van Christus : Jezus = Jehovah (Nu volledig vertaald : delen 1 + 2; )

Mag de Naam "Jehovah" terecht toegepast worden op de Heer Jezus? ()

 

Afdrukbare versie met nota's : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-is-JHWH_2.pdf

 

Jezus is Dezelfde Godheid als JaHWeH  ()

Jezus is Jehovah en is God  (Alfa en Omega; )

 

 

Spreuken 8 : Wie is de Wijsheid? ()

Het eeuwige voorbestaan van de Zoon ()

Het eeuwige Zoonschap van Christus ()

De leer van het eeuwige Zoonschap ()

De "Engel van Jehovah" is ten volle God ()

Het Concilie van Nicea : waar ging dat precies over? ()

 

 

Drie Goddelijke Personen ()

De Eniggeboren Zoon - wat betekent deze titel? ()
De Eerstgeborene van heel de Schepping - werd Jezus geschapen? ()
Het Begin van Gods schepping - betekent dit dat Jezus geschapen werd? ()

Het "Drie-universum" (hoe het universum de goddelijke Drie-eenheid weerspiegelt) ()

En het Woord was God - over Johannes 1:1 (Update; )

Is Jezus God in Johannes 1:1? ()

 

Genesis1: In het begin schiep God / Johannes 1: Alle dingen zijn door het Woord gemaakt

 

De Drie-Eenheid ()

De Drie-eenheid toegelicht ()

Zij aanbaden Jezus ()

Zie meer in de rubriek : "Drie Goddelijke Personen"

Zie ook de rubriek : "De Persoon en het Werk van de Heilige Geest"

 

  

 

Jezus stierf wel degelijk aan een kruis!

Het Christelijke Kruis ()

Stierf Jezus aan een paal of aan een kruis? ()
Het merkwaardige opschrift bovenaan het kruis ()
 

 
 

De Hel bestaat wel degelijk!

Eeuwige Straf of Annihilatie? ()

De toestand van de overledenen ()

Rubriek : "EEUWIGE STRAF versusS ALVERZOENING" ()
Rubriek : HET DODENRIJK ()

  

 

Jehovah's Getuigen, Hitler en Jodenhaat (brief aan Hitler, etc.)

http://www.jwfacts.com/watchtower/hitler-nazi.php ()

http://www.bible.ca/jw-penton-3rdreich.htm

http://www.avjg.info/artikelen/jehovahs-getuigen-brief-aan-hitler.aspx 

http://www.avjg.info/artikelen/jehovahs-getuigen-feitenverklaring.aspx 

Jaarboek 1934: Antisemitisme en pro-Duitsland  -  blz. 134-135 ()  &  blz. 136 ()

  

 

Oude Wachttorenlectuur

http://www.avjg.info/library/ (; in uitbreiding)

  

Download hier de beschikbare Scans uit de Wachttorenlectuur (JPG):

Bloedtransfusiekwestie:  1   2   3   4   5   6   &   "Vertroosting" 1945 

Valse Voorspellingen:  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Hoe zij hun "Ware Religie" definiŽren:  1   2   3 

  

   

De ware oorsprong van Jehovah's getuigen (Charles Taze Russell) - NL:

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQB_MpjjUrc

https://www.youtube.com/watch?v=4D27oEkwbKU

Als u een georganiseerde religie volgt,

zonder haar geschiedenis te kennen,

dan claimt een vreemde uw geloof !

 
 
 

 

 
 

De Wachttorenslavernij - Cartoons

 

Aangevuld op 25-3-2024  -  Ga hier naar de Cartoonindex

 
 

Wachttorenstudie

Boekstudie

Theocratische School

Dienstvergadering

Van huis tot huis prediking

Werken in plaats van genade

Geen recht op eigen mening

Pionieren

Quota halen

Rapporteren van prestaties

Kringvergaderingen

Congressen

Dictatuur en controle van de leiding

Systematische indoctrinatie

  
  
  

 
 
 

 
 
 

Het maconnieke graf en piramide van C.T. Russell (stichter J.G.)

 
 
 

Was C.T. Russell een vrijmetselaar of niet? ()

 
 
 

 
 
 

Piramidologie van de occulte C.T. Russell

 
 
 

Piramidekaart voor de datum 1914 van C.T. Russell

 
 
 

        

VLUCHT WEG

uit de

WACHTTOREN-
ORGANISATIE!

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

DIT is in feite hun god!

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

De 1914-bom werd in 1995 "geneutraliseerd"

  
  
  

 
 
 

De valse 1914-profetie in "De Waarheid die tot eeuwig leven leidt" van 1968.
De bedoeling was om het einde in 1975 te laten uitkomen - zie hogerop Valse profetie

 
 
 

De valse 1914-profetie gold nog steeds in 1984!

 

 
 

De valse 1914-profetie sneuvelde in 1995!

 
 

De generatie die WEL stierf !

 
  
 

 
 
 

  

 

  

 
 
 

 
 
 

Organigram van de Wachttorenslavernij

 

Let op : Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God - 1 Joh. 5:12-13

 
 
 

 
 
 

  

  

  

 
 
 
 
 

 

Als je maar enigszins van mening verschilt met betrekking tot de leer van deze heren, dan wordt je uitgesloten. Dat is dan eigenlijk de beste manier om uit deze indoctrinatiesekte bevrijd te worden, want uitgeslotenen zijn paria's en je bent dan niets meer waard dan het vuil van de straat!

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

Je hebt geen eigen mening. De leiders bepalen jouw mening!
Wie kritiek uit op de leer wordt uitgesloten !!!

  

  

  

  

  

  

Zij hebben geen Bijbelstudie - enkel "Wachttorenstudie" en "Boekstudie".
Hun "Wachttorenstudie" is louter het opvragen van de vragen onderaan.
Hun "Boekstudie" is louter het opvragen van de vragen onderaan.

  
 
 

 
 
 

 Het eigen opiniedenken wordt klemgezet

 

  

  

"Die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen"
(2 Timotheus 3:7)

  

 

  

Laat u geen Wachttorenbril opzetten!

  

 

  

  

  

  

Laat u niet indoctrineren!

Definitie: "Indoctrinatie is het systematisch onderricht in een leer,
met de bedoeling deze kritiekloos te aanvaarden"

  

 

  

 
 
 

Denk vrij  ...  zolang het maar overeenkomt met wat
het Wachttorengenootschap (Brooklyn NY) dicteert

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

 

   

Wachttorenverlossing : religie van vrees en arbeid.  Jezus Christus zegt echter :

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven"
(Mattheus 11:28)

  

  

  

   

 

   

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

Pas op voor het 'vriendelijke' onthaal bij Jehovah's getuigen

  

  

   

Pas op voor de gekunstelde glimlach van Jehovah's getuigen!

  

  

  

 
 
 

Laat ze buiten lachen!

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"Indien iemand tot u komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis"
(2 Johannes 10)

  
  
  

CARTOONS - Sektarisme & Dwalingen

  

Ga hier naar de Cartoonindex

 
 
  

Disclaimer : hoewel ik ook artikelen en informatie van anderen op deze site beschikbaar stel, 
ben ik het niet noodzakelijk eens met elk ingenomen standpunt - Hand. 17:11