Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

  

Corrupties in moderne Bijbelvertalingen

  
  

"Beproeft alle dingen; behoudt het goede" - 1 Thessalonicenzen 5:21

  

  

Corrupties in de NBG-vertaling (Update) 

Textus Receptus/Statenvertaling versus corrupties in de Nestlé-Aland/TELOS-vertaling (Update; 101 blz.; )

Greep uit de Corrupties in de TELOS-vertaling (8 blz.; )
Greep uit de Corrupties in de NBV-vertaling (9 blz.; )
Wat is er mis met de NBV? ()
 

Gnostische Corrupties : een Casestudy over het Nestlé-Aland Griekse Nieuwe Testament (; )

"Christelijke" Gnostische Corrupties van de Westerse/Alexandrijnse Manuscripten (; )
 

 

Unitarisme (Arianisme) en moderne bijbelversies ()

Waarom u geen moderne bijbelversies zou mogen gebruiken (; )

Westcott & Hort (Cecil J. Carter) 

De oudste en beste manuscripten (Cecil J. Carter) (Een betoog tegen deze stellingname. ; )

Westcott & Hort - Wat zij geloofden (; )

 

 

 

Leerstellige zienswijzen van Dr. Kurt Aland (ligt mee aan de grondslag v. TELOS- en NBV-vertaling) (; )

Tekstkritiek komt uit de bronnen van ongehoorzaamheid (; )

De overgeleverde Bijbel : een kwestie van oorsprongen ( 8' 13")  of op Vimeo

De overgeleverde Bijbel : een kwestie van oorsprongen (; zie de lijn naar KJV en SV)

De overgeleverde Bijbel : geen kwestie van Vertaling maar van OORSPRONGEN ()

Niet-Masoretische Dode Zee Rollen niet gezaghebbend ()

Is de Herziene Statenvertaling beter dan de oude Statenvertaling? ()
 

 

Eugene Peterson en THE MESSAGE 

De Emergente "Bijbelvertaling", genaamd "The Voice", is Uiterst Rampzalig! (+ & download)

Het schrijfmes van Jojakim (over het ware Nieuwe Testament - vijfde herziene druk; )

Sleutel bij de tekst van het Nieuwe Testament (een lijst met weglatingen en veranderingen; )
Is de Statenvertaling beter dan alle latere vertalingen? ()
De Tekstbronnen van het Nieuwe Testament 

 

 

Het Comma Johanneum (1 Johannes 5:7-8) (Update) 

Erasmus en het Comma Johanneum - de mythe ontkracht (; )

Een verdediging van het Comma Johanneum (; )

De laatste 12 verzen van Markus (Markus 16:9-20) (Update) 

Markus 16:9-20 : een Casestudy van de Westcott-Hort dwaasheid (; )

 

 

De Aanslag op 1 Timotheüs 3:16 (Update) 

Een onderzoek van Romeinen 9:5 (Update; )

De Overspelige Vrouw - Perikoop De Adultera: Johannes 7:53 - 8:11 ()

Zacharia 12:10 - Wie werd doorstoken: "Mij" of "hem"? (Update; )

Wijsheid uit Prediker misbruikt (Update) 

  

Laat hij/zij die verstand heeft dat ook gebruiken en erkennen dat de Reformatiebijbels,
alhoewel niet volmaakt, de beste weergave bieden van de betrouwbare grondteksten.

 
 
 

Zie : De Aanslag op 1 Timotheüs 3:16 

 
 

Zie : Een onderzoek van Romeinen 9:5 ()

 
 

Zie : Zacharia 12:10 - Wie werd doorstoken: "Mij" of "hem"? ()

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Westcott-Hort-Carter.pdf http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Westcott&Hort_ENG.pdf
http://bibleready.org/Westcott_and_Hort.html