Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

Finale

Platoons wereldbeeld

Gnostiek

Postmodernisme

Existentialisme

Carl Gustav Jung

Karl Barth

Psycho-occulte ervaring

Leanne Payne en Taizé

Wijsbegeerte der wetsidee

Berkouwer en Dooyeweerd

Ouweneel

Na tweeduizend jaar wachten hebben we eindelijk Ouweneel

Leve wijsbegeerte, postmodernisme en scopus-idee

Alle leer is nu relatief en onderzoek uw dromen

Het grote evangelisch-oecumenische feest is begonnen

Babylon maakt zich op en vult haar beker

Laodicea is lauw, synthese van heet en kou

De afval kent geen verbrokenheid

Maar hoogmoed van het verstand

Geflirt met wijsbegeerte en wereldgeesten

Het Lichaam van Jezus dat van waarheid getuigt

Staat voor Pilatus terecht

De scepticus die zegt ‘wat is waarheid?’

Die achterlijke ‘fundamentalisten’

- die nog van een rationele ‘waarheid’ spreken

- die een antropomorfe God in hun bijbel ontmoeten

- die met twee voeten op de grond blijven staan en niet transcenderen

- die ‘dwaas’ willen worden ‘opdat zij wijs worden’

- die menen dat de waarheid ‘voor wijzen en verstandigen’ verborgen is en ‘aan kleine kinderen’ wordt geopenbaard

- die niet ‘afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus’

- die een ‘jota’ durven aan te wijzen, zoals hun Heer

- die niet raken aan ‘de ten onrechte zo genoemde kennis’

- die zich niet laten ‘meeslepen door allerlei en vreemde leringen’

- die zich voegen naar ‘de gezonde woorden’ van de Heer en niet ‘opgeblazen’ zijn

- die zich niet bezighouden met ‘ongoddelijk gezwets’

- die de ‘gezonde leer’ nog steeds ‘verdragen’

- die de ‘goede leer nauwkeurig navolgen’

- die ‘blijven in de leer van de apostelen’

- die ‘sommigen bevelen geen andere leer te brengen’

- die ‘vasthouden aan het naar de leer betrouwbare woord’

- die met de ‘gezonde leer’ ‘vermanen’

- die ‘in de leer onvervalstheid’ tonen

- die ‘ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus’ zullen mijden

- die geen ‘leraars verzamelen’ ‘om zich het gehoor te laten strelen’

- die ‘oppassen voor valse profeten’

- die waken voor ‘wolven in schapenvacht’ die ‘verdraaide dingen spreken’

- die niet vallen voor ‘verleidende leringen van demonen’

- die ‘geen andersoortige geest’ ontvangen hebben

- die niet ‘betoverd’ zijn, zoals de Galaten

- die ‘geen verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren’

- die niet door ‘een ander evangelie’ ‘in verwarring’ zijn gebracht

- die ‘geen ander evangelie’ aannemen dan dat van Paulus, zelfs niet van een engel

- die niet zijn ‘heen en weer bewogen en rondgedreven door elke wind van leer’

- die ‘het evangelie van Christus niet verdraaien’

- die de brengers van een ‘ander evangelie’ als ‘vervloekt’ beschouwen

- die valse broeders ‘in hun gezicht’ durven te ‘weerstaan’

- die uitkijken voor de ‘honden’, de ‘boze arbeiders’ en de ‘versnijdenis’

- die de ‘oikoumenè’ (gehele aardrijk) niet liefhebben maar de uitverkoren ‘ekklèsia’

Op het kruis ermee!

Ik hoor reeds de voetstappen van de Heer.

 

Marc Verhoeven

www.verhoevenmarc.be