Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

  

De Twaalf Discipelen

  
  

Bron : The Middletown Bible Church

Zie ook het andere ZONDAGSSCHOOLMATERIAAL

  
 

Les 1 :   Simon Petrus ()

Les 2 :   Andreas (broer van Petrus) ()

Les 3 :   Jakobus (zoon van Zebedeüs) ()

Les 4 :   Johannes (broer van Jakobus) ()

Les 5 :   Filippus & Bartholomeüs ()

Les 6 :   Thomas ()

Les 7 :   Mattheüs de Tollenaar & Simon Zelotes/Kananites ()

Les 8 :   Jakobus (zoon van Alfeüs) & Thaddeüs (of Lebbeüs) ()

Les 9 :   Judas Iskariot ()

Les 10 : De dood van Judas & Matthias gekozen ()

Les 11 : Jakobus en de andere broers van de Heer ()

Les 12 : De apostel Paulus ()

Les 13 : Hoe staat het met u? (Finale toepassing) ()

  

  
  

Merk op dat alle vier lijsten drie groepen hebben van elk vier, met dezelfde namen in elke groep.
Dezelfde naam staat boven elke groep, maar er is variatie in elke groep