Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

  

Video's Schepping vs. Evolutie - deel 1

  
  

Wat van God gekend kan worden, is de mensen bekend. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid. (Romeinen 1:18-20)

  
  

INHOUD

Waterjuffers verslaan Evolutie (02' 55") De Evolutietheorie leidt tot Fraude  (03' 51")
Richard Dawkins met de mond vol tanden  (01' 55") De wonderlijke Specht daagt de Evolutietheorie uit (05' 24")
Schepping of Evolutie?  (10' 13") Ongelofelijke schepselen tarten de Evolutietheorie  (38' 43")
Chemische Evolutie?  (10' 56") Het ontstaan van het Universum  (10' 29")
Vier Problemen met Evolutie - de ouderdom van de aarde  (05' 58") Vier Problemen met Evolutie  (04' 21")
  

VERVOLG (deel 2)

  

    

Waterjuffers verslaan Evolutie (02' 55")

  

   

De wonderlijke Specht daagt de Evolutietheorie uit (05' 24")

  

    

Richard Dawkins met de mond vol tanden na een vraag van een creationist. 
Zijn verdere antwoord is geen antwoord op de gestelde vraag  (01' 55")

Zie hierover verder : http://www.scheppingofevolutie.nl/art_dawkins_mond_vol_tanden_kikker_prins.htm

  

    

Schepping of Evolutie?  (10' 13")

  

    

Het ontstaan van het Universum  (10' 29")

  

    

Chemische Evolutie?  (10' 56")

  

    

Vier Problemen met Evolutie (04' 21")

1- Tweede wet van de Thermodynamica : alles neigt tot volmaakte entropie (verval)
2- Fossielenkloof tussen de soorten. De soorten ontstonden plotseling, niet gradueel
3- Geen gekend mechanisme voor ontstaan nieuwe, kwalitatievere informatie
4- Niets wijst op een oude aarde van 4,5 miljard jaren (uitgewerkt in het 2de deel)

  

    

Vier Problemen met Evolutie (vervolg van 1ste deel) - de ouderdom van de aarde  (05' 58")

  

    

De Evolutietheorie leidt tot Fraude  (03' 51")

 

  
  

Disclaimer : hoewel ik video's van anderen op deze site beschikbaar stel, 
ben ik het niet noodzakelijk eens met elk ingenomen standpunt - Hand. 17:11