Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

  

Video's Schepping vs. Evolutie - deel 2

  
  

Wat van God gekend kan worden, is de mensen bekend. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk Ún Zijn eeuwige kracht Ún Zijn Goddelijkheid. (Romeinen 1:18-20)

  
  

INHOUD

Het Vuurvliegje (2' 17") De Melipona-Bij verslaat Evolutie (03' 43")

  

DEEL 1

  

    

De Melipona-Bij verslaat Evolutie (03' 43")

  

    

Het Vuurvliegje (2' 17)

Zie verder hier: http://www.revolutietheorie.be/vuurvlieg.html

  

  
  
  

  

Disclaimer : hoewel ik video's van anderen op deze site beschikbaar stel, 
ben ik het niet noodzakelijk eens met elk ingenomen standpunt - Hand. 17:11